Główne komponenty Ekosystemu Qulto

Qulto Manage, Qulto Digital, Qulto Connect, Qulto Attract to nasze cztery kluczowe rozwiązania, które tworzą Ekosystem Qulto, a także, wokół których budujemy komponenty i moduły.

 

W pakiecie Qulto Manage znajdują się narzędzia i oprogramowania, które ułatwiają zarządzanie instytucją, zbiorami, dokumentacją oraz informacjami. Jest to pierwszy i podstawowy etap budowania i wdrażania Ekosystemu Qulto w instytucjach kultury.

Qulto Digital składa się z wielu komponentów umożliwiających każdej instytucji kultury zarządzać oraz udostępniać obiekty 2D, 3D, opisy metadanowe oraz zdigitalizowaną dokumentację.

Produkty w Qulto Connect pozwalają na agregowanie, łączenie i udostępnianie obiektów wraz z powiązanymi metadanymi na różnych portalach i platformach, agregatorach tematycznych, portalu Europeana czy w sieciach semantycznych. Narzędzia te pomagają w tworzeniu połączeń pomiędzy własnym oprogramowaniem i bazami danych a innymi zewnętrznymi danymi i informacjami.

Pakiet Qulto Attract stanowi ostatni element ekosystemu Qulto, w skład którego wchodzą komponenty zwiększające atrakcyjność doznań oraz imersję osób odwiedzających instytucje kultury.