Qulto Connect

dla archiwów

Agregator

Chciałbyś stworzyć wspólną bazę danych wraz ze swoimi partnerami instytucjonalnymi?

Nasze zagregowane oprogramowanie umożliwia integrację heterogenicznych baz danych (metadanych i treści cyfrowych) różnych instytucji w jedną wspólną bazę. Poza tym, że dane są konsekwentnie wspólnie zarządzane, nadal są indywidualnie identyfikowane z oryginalnym pochodzeniem.
Agregatora zapewnia wielu instytucją pojedynczy interfejs do wyszukiwania, a także wspólną stronę internetową wyświetlającą wszystkie istotne treści w jednym miejscu. System pośredniczy w obsłudze innych agregatów lub portali, takich jak Europeana. Przykładami naszych zagregowanych działań są Mokka i produkt MuseuMap, portal dla regionalnych muzeów Krakowa. 

 

Semantyka

Chcesz aby przeszukiwanie własnej kolekcji było łatwiejsze?

Nasz moduł przekształca lokalne metadane w semantyczne formaty i łączy je z  publicznymi, zaufanymi i otwartymi przestrzeniami.
Nasz system obsługuje wszystkie zapisy na temat kolekcji publicznych i elementów danych naukowych. Łączy je w rzeczywistą treść, a przy pomocy wbudowanych hiperłączy spaja ze sobą metadane, dzięki czemu wyszukiwanie jest łatwiejsze dla użytkowników. Jedną z możliwości, aby osiągnąć wyższy poziom użytkowania systemu to dołączyć do projektu ALIADA (Automatic Publication under Linked Data Paradigm of Library Data).

 

Interfejs programowania aplikacji

Chciałbyś zintegrować swój systemu z nowymi komponentami?

Standardowe interfejsy programowania scalają w całość duże, złożone systemy, a także można je dostosować do potrzeb mniejszych aplikacji.  Dzięki temu, możemy integrować zewnętrzne elementy systemu bez znajomości ich wewnętrznych szczegółów funkcjonowania.
W ten sposób można  m.in. zintegrować elektroniczne katalogi (OPAC) z systemem kolekcji publicznych lub rozwiązania Qulto połączyć z oprogramowaniami i usługami firm trzecich, a także z elementami open source.