Qulto Connect

Discovery

Agregator

Chciałbyś stworzyć wspólną bazę danych wraz ze swoimi partnerami instytucjonalnymi?

Nasze zagregowane oprogramowanie umożliwia integrację heterogenicznych baz danych (metadanych i treści cyfrowych) różnych instytucji w jedną wspólną bazę. Poza tym, że dane są konsekwentnie wspólnie zarządzane, nadal są indywidualnie identyfikowane z oryginalnym pochodzeniem.
Agregatora zapewnia wielu instytucją pojedynczy interfejs do wyszukiwania, a także wspólną stronę internetową wyświetlającą wszystkie istotne treści w jednym miejscu. System pośredniczy w obsłudze innych agregatów lub portali, takich jak Europeana. Przykładami naszych zagregowanych działań są Mokka i produkt MuseuMap, portal dla regionalnych muzeów Krakowa. 

 

Semantyka

Chcesz aby przeszukiwanie własnej kolekcji było łatwiejsze?

Nasz moduł przekształca lokalne metadane w semantyczne formaty i łączy je z  publicznymi, zaufanymi i otwartymi przestrzeniami.
Nasz system obsługuje wszystkie zapisy na temat kolekcji publicznych i elementów danych naukowych. Łączy je w rzeczywistą treść, a przy pomocy wbudowanych hiperłączy spaja ze sobą metadane, dzięki czemu wyszukiwanie jest łatwiejsze dla użytkowników. Jedną z możliwości, aby osiągnąć wyższy poziom użytkowania systemu to dołączyć do projektu ALIADA (Automatic Publication under Linked Data Paradigm of Library Data).

 

Interfejs programowania aplikacji

Chciałbyś zintegrować swój systemu z nowymi komponentami?

Standardowe interfejsy programowania scalają w całość duże, złożone systemy, a także można je dostosować do potrzeb mniejszych aplikacji.  Dzięki temu, możemy integrować zewnętrzne elementy systemu bez znajomości ich wewnętrznych szczegółów funkcjonowania.
W ten sposób można  m.in. zintegrować elektroniczne katalogi (OPAC) z systemem kolekcji publicznych lub rozwiązania Qulto połączyć z oprogramowaniami i usługami firm trzecich, a także z elementami open source.

 

Systemy semantyczne

Nasz moduł przekształca lokalne metadane w dane semantyczne i łączy je z zaufanymi publicznymi przestrzeniami nazw. Nasz system wyszukiwania traktuje wszystkie metadane dotyczące elementów kolekcji publicznych i treści naukowych jako prawdziwą treść, a dzięki wbudowanym linkom łatwo tworzy połączenia między metadanymi, ułatwiając użytkownikom wyszukiwanie. System może być wykorzystany na wyższym poziomie poprzez dołączenie do projektu ALIADA (Automatic publication under Linked Data Paradigm of Library Data).

 

API

Standardowe interfejsy programistyczne (API) używane przez małe aplikacje, które łączą większe systemy lub są tworzone na zamówienie, pozwalają na dodawanie do nich zewnętrznych komponentów bez jakiejkolwiek wiedzy na temat wewnętrznego działania systemów. 

W ten sposób możliwe jest na przykład dodanie niezależnego katalogu elektronicznego (OPAC) do dowolnego zintegrowanego systemu zbiorów publicznych lub dodanie produktów Qulto do innych systemów, usług lub komponentów open source.