Qulto Manage

dla muzeów i galerii

ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA MUZEALIAMI.
PROFESJONALNA POMOC W OPISYWANIU, KATALOGOWANIU I ZARZĄDZANIU KOLEKCJĄ.

Oferujemy następujące funkcjonalności:

Ewidencjonowanie – tworzenie muzealnych baz danych i inwentaryzacja zbiorów:

 • identyfikacja formy i treści wszystkich typów obiektów,
 • nieograniczona ilość wprowadzanych rekordów i danych do bazy,
 • zestandaryzowana baza danych oparta na standardzie MARC-21,
 • tworzenie personalizowanych formularzy,
 • tworzenie własnych słowników,
 • edytowanie, kopiowanie, eksportowanie i drukowanie treści,
 • tłumaczenie wszystkich danych na dowolny język,
 • personalizacja wszystkich wydruków, protokołów, statystyk i ksiąg inwentarzowych,
 • tworzenie i zapisywanie skomplikowanych kwerend.


Zarządzanie treścią:

 • W systemie służącym do zarządzania kolekcją możliwe jest dołączanie obrazów i innych treści do wszelkich typów rekordów (dokumentów, modeli 3D, plików audio, wideo). Mogą one być przechowywane i wyświetlane na interfejsach sieciowych i drukowanych dokumentach.

Zarządzanie rekordami:

 • inwentarzowymi (grupowanie obiektów, tworzenie kwerend, protokołów oraz wydruk kart itd.),
 • multimedialnymi (np. zdjęciami, dokumentami, obiektami 3D, plikami audio i wideo), które mogą być dołączone do wszystkich rekordów inwentarzowych i haseł wzorcowych,
 • haseł wzorcowych i przedmiotowych (rekordy osobowe, geograficzne, przedmiotowe).

Załączone pliki i tworzone rekordy mogą być bezpośrednio przechowywane i wyświetlane na portalach lub w wirtualnych galeriach.

Niezbędne funkcje umożliwiające sprawne przeprowadzenie audytu w instytucjach:

 • Dziennik zbiorów, ewidencja kolekcji.
 • Drukowanie i sporządzanie ksiąg inwentarzowych.
 • Inwentaryzacja – sporządzenie raportu, informacja o statusie,  stan inwentarza na zakończenie roku.
 • Druk rezultatów – spis inwentaryzacji na koniec roku, karta obiektu, etykieta, pełna inwentaryzacja (bieżąca i retrospektywna), noty katalogowe. 
 • Zaawansowana kontrola dostępu oparta na standardach muzealnych.
 • Słowniki: obsługa tezaurusa (przedmiot obsługi systemu), relacja w niepełnym wymiarze, pobieranie na żądanie elementów tezaurusa; realizacja struktury niezbędnej do archiwizacji inwentaryzacji; przeprowadzenie badań zapisów dzienników.
 • Zapisy są połączone z bazą bibliograficzną (książki, artykuły), korespondencją na temat dzieł sztuki, plikami graficznymi oraz wynikami badań.

Repozytorium:

 • zarządzanie dużymi plikami (audio, wideo, dokumenty, modele 3D),
 • archiwizacja dokumentacji muzealnej,
 • hierarchia i struktura przechowywanych plików,
 • publikacja wybranych plików.

Dodatkowe funkcje i działania wspomagające pracę muzeum:

 • Moduł multimedialny – przechowywanie, archiwizacja, zarządzanie multimediami. 
 • Moduł konserwatorski.
 • Obsługa digitalizacji.
 • Zarządzanie przemieszczeniami, ruchem i wypożyczeniami.  
 • Konwersja i import danych:
  • Zapewniamy okres próbny na czas konwersji.
  • Poprzednie skontrum będzie używane równolegle tak długo, jak to będzie konieczne.
  • Po konwersji zapewniamy roczną gwarancję na cały system (równie na samą konwersję).
 • Publikowanie danych:
  • Połączenie z portalem Europeana.
  • Własny katalog internetowy.
  • Portal/platforma internetowa. 

Przepływ informacji

Chciałbyś kontrolować przepływ informacji?

Nasz podsystem przepływu informacji, pomoże obsługiwać sekwencje wielozadaniowe, nawet jeżeli przeplatają się równolegle z różnymi zadaniami i gałęziami przemysłowymi. Moduł rejestruje wykonywane zadanie, a na podstawie wyników dostosowuje je do różnych wątków, zgodnie z opisami zadań w konfiguracji.  W przypadku błędu, system implementuje zadania rekompensacyjne.

Raporty

Chciałbyś otrzymywać dane statystyczne i informacje o zarządzaniu bazą danych?

Tworzenie i wydruk kart, raportów, statystyk:

 • możliwość drukowania w różnej formie,
 • informacje i dane wspierające decyzje zarządcze w temacie wykorzystania inwentarza lub korzystania z usług muzealnych,
 • wszystkie dane wprowadzone do systemu można wydrukować na specjalnie przygotowanych wydrukach lub wyeksportować w odpowiednich formatach.

 

Raporty zarządzania jakością

Sporządzanie raport w odpowiedniej jakości, z odpowiednią treścią to nie tylko prawny obowiązek, ale także podstawa do zwiększenia własnej wydajności. Raporty są niezbędne do realizacji zadań kontroli jakości.
Raporty wygenerowane przez system zapewniają aktualną inwentaryzację. Przygotowujemy raporty z uwzględnieniem szczegółowych zobowiązań dokumentacyjnych i sprawozdawczych.

Logistyka