Qulto Manage

dla instytucji szkolnictwa wyższego

Qulto Manage (Zarządzanie), czyli odpowiednie kierowanie nie tylko instytucją, ale również kolekcją, dokumentacją, informacją i różnymi treściami. Jest to pierwszy i podstawowy etap budowy oraz wdrożenia ekosystemu Qulto w instytucji.

Zintegrowane systemy Qulto do zarządzania muzeum, biblioteką, czy inną instytucją kultury umożliwiają rozpoczęcie przygody z tworzeniem zestandaryzowanej bazy wiedzy o obiektach, osobach, historiach, czy miejscach. Baza danych jest istotna i stanowi punkt wyjścia do dalszych prac rozwojowych instytucji w kierunki automatyzacji, digitalizacji oraz publikacji treści.

Co zyska Twoja instytucja po wdrożeniu oprogramowania do ewidencjonowania i zarządzania kolekcją?

 • Zestandaryzowaną bazę danych.
 • Spójny i przejrzysty katalog obiektów dostępny dla wszystkich pracowników oraz dla użytkowników zewnętrznych.
 • Możliwość szybkiego i bezpośredniego publikowania zbiorów oraz przesyłania danych do zewnętrznych agregatorów, czy portali.
 • Tworzenie skomplikowanych kwerend, zapisywanie wyników oraz opracowanie rejestrów tematycznych.
 • Pomoc w przeprowadzeniu skontrum i inwentaryzacji.
 • Miejsce do przechowywania i zarządzania wszelką dokumentacją: zdjęciami, kartami, protokołami, itp. z możliwością eksportu lub wydruku.
 • Pomoc w przeprowadzaniu digitalizacji czy konserwacji.

Systemy ułatwiają kontrolować przepływ informacji pomiędzy działami, filiami i pracownikami, monitorować działania, generować raporty z pracy oraz statystyki. Dodatkowa część funkcjonalności w systemach jest dostosowana do potrzeb instytucji, gdyż każda jednostka jest inna i wyjątkowa. Można stwierdzić, że każdy system jest unikalny i szyty na miarę.

Qulto Manage to pierwszy krok do wdrożenia zrównoważonego rozwoju instytucji w kontekście jej transparentności, otwartości i integralności.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, Facebooka, LinkedIn lub po prostu zadzwoń do nas.
Jesteśmy dla Was! 🙂

Zarządzanie biblioteką

Nasz zintegrowany system biblioteczny umożliwia prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych i ułatwia budowę katalogu, dlatego też dane i obiekty cyfrowe zapisane w bazie, a także usługi (wystawy, system e-learning, miejsca agregatorów itp.) przeznaczone dla czytelników, są łatwiejsze w użyciu i zarządzaniu.

ELSO
Moduł biblioteczny
KATALOGOWANIE

- Treść i układ formularzy bibliograficznych i klasyfikacyjnych można dostosować do lokalnych potrzeb.
- Wszystkie typy dokumentów można opisać, a pliki multimedialne można dołączyć do opisu, który można wyświetlić w katalogu publicznym (OPAC).
- Łatwe zarządzanie i konsolidacja danych klasyfikacyjnych.
- Obsługa sprawdzania plików, debuggera, transportu między gałęziami.
- Drukowanie książek inwentaryzacyjnych.

OBIEG DOKUMENTÓW

- Dodawanie i zarządzanie użytkownikami i czytelnikami.
- Szybka i łatwa obsługa procesów bibliotecznych: wypożyczanie, zwroty, rezerwacje, itd.
- Zaawansowane wyszukiwanie i przeglądanie wprowadzonych danych w systemie.
- Automatyczne wysyłanie powiadomień i informacji do czytelników.
- Możliwość generowania statystyk i raportów.
- Opcje regulacji według kategorii czytelników.

PRZEMIESZCZENIE

- Obsługa zamówień nowych produktów, zarządzanie dostawcami, dokumentami, kosztami.
- Monitorowanie statusów dokumentów, kosztów i zamówień.
- Fakturowanie.

MASODIK
Hagyományos könyvtári moduljaink
CZASOPISMA

- Dodawanie, zarządzanie czasopismami.
- Wydawanie periodyków
- Sporządzanie raportów i sprawozdań z zakupów.
- Monitorowanie nowych pozycji.

MEDIA

- Dodawanie, zarządzanie i przechowywanie wszelkich rodzajów plików multimedialnych.

OPAC - strona/katalog online

- Przeszukiwanie bazy danych.
- Przeglądanie, rezerwowanie i wypożyczanie pozycji bibliograficznych.
- Wyszukiwanie proste i zaawansowane.
- Wyniki mogą być wyświetlane i przesyłane w wielu formatach.

previous arrow
next arrow

Przepływ informacji

Chciałbyś w efektywniejszy sposób kontrolować przepływ informacji?

Nasz podsystem przepływu informacji, pomoże obsługiwać sekwencje wielozadaniowe, nawet jeżeli przeplatają się równolegle z różnymi sprawami i gałęziami przemysłowymi. Moduł rejestruje wykonywane zadanie, a na podstawie wyników dostosowuje je do różnych wątków, zgodnie z opisami tematów w konfiguracji. Obsługuje również fazy i złożone etapy przepływu informacji, które mogą trwać długi czas przy współpracy z wieloma różnymi specjalistami. W przypadku porażki system implementuje zadania rekompensacyjne.
System zewnętrzny przepływu informacji informuje m.in. o integracji transakcji finansowych, a także o wynikach przeprowadzonych procesów.

 

Oferujemy następujące rozwiązania dla archiwów.

Zarządzanie archiwum

 • Moduł ten pozwala na opis jednostek archiwalnych zgodnie z normą ISAD/G.
 • Prawidłowa struktura i zarządzanie służą do hierarchii archiwum.
 • Nasze oprogramowanie dostarcza elastycznych rozwiązań dla przechowywanych długoletnich danych obiegowych i konfiguracji danych objętościowych.


Dziennik

 • Oprogramowanie rejestruje procesy akwizycji, redukcji i depozytów, zgodnie z ustawodawstwem krajowym.


Wykaz organów wydających

 • Program umożliwia odpowiednie prowadzenie inwentaryzacji, monitorowania dokumentacji i innych procesów.
   

Wyszukiwanie i prezentowanie na interfejsach

 • Oferujemy unikalne rozwiązania służące do przeszukiwania i wyświetlania zawartości znajdujących się w treściach archiwalnych i dokumentach cyfrowych.
   

Powiązane usługi

 • Zdobyliśmy wyjątkowe doświadczenie w migracji danych archiwalnych i w dostosowaniu systemów archiwizacji do potrzeb ich użytkowników.