Current Tender
TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
Megjelent a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztést támogató felhívás, melynek keretében önállóan a megyei jogú városok önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatainak többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Konzorciumi partnerek lehetnek helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott, többségi tulajdonú gazdasági társaságok, helyi önkormányzatok társulásai, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, valamint jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők.

A Felhívás célja elsősorban a kisléptékű, helyi, térségi jelentőségű turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására irányuló fejlesztések támogatása, amely keretében lehetőség nyílik kulturális és örökségi helyszíneken lévő attrakciók, rendezvények és tematikus útvonalak, természeti értékek bemutatását célzó helyszínek, kisvasutak, kerékpáros turisztikai útvonalak, természetes fürdőhelyek, valamint vízi és horgászturisztikai helyszínek fejlesztésére.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 1-től 2017. szeptember 19-ig folyamatosan lehetséges.

A támogatás maximális mértéke nem állami támogatás esetén az összes elszámolható költség 100%-a.

 

Latest Tenders

Az év múzeuma 2019 pályázat
A Pulszky Társaság pályázatot hirdet magyarországi muzeális intézményeknek Az év múzeuma 2019 cím és díj odaítélésére.
Muzeális intézmények szakmai támogatására - Kubinyi Ágoston Program 2018
A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatása érdekében.
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2018
A pályázat keretében a jó gyakorlatok kialakítását és terjesztését célzó, a kulturális javakhoz való korszerű hozzáférést és a látogatói igények kiszolgálását biztosító, online szolgáltatásokat nyújtó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadágról szóló Infotv. előírásainak megfelelő honlapok létrehozására vagy meglévő honlap ennek megfelelő átalakítására, fejlesztésére lehet támogatást igényelni.
Egyedi dokumentumok restaurálása, állományvédelmi munkáinak támogatása
Pályázók köre: köz- és nyilvános magánlevéltárak
Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése
Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be azon közlevéltárak, amelyek rendelkeznek állományvédelmi (restaurátori, kötészeti, reprográfiai) műhellyel, ahol legalább egy fő szakirányú végzettségű alkalmazottat foglalkoztatnak.