Legfrissebb pályázatok
Pályázat 2017. évi Minősített Könyvtár cím elnyerésére
A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló rendelet alapján a kultúráért felelős miniszter pályázatot hirdet a minőségirányítás módszereinek több éves alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtó könyvtárak elismerésére.

 

A pályázók köre: könyvtárak, könyvtári tevékenységet folytató szervezetek

A pályázat elfogadásának feltételei:

- A Könyvtári Minőségügyi Bizottság által közzétett Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK) szerint elkészített részletes önértékelés.
- A KKÉK-ban előírt pontszám legalább 75 %-ának (750 pont) teljesítése.
- A pályázati felhívás mellékletében felsorolt kötelező dokumentumok megléte.
- A pályázati felhívás mellékletében felsorolt ajánlott dokumentumok közül legfeljebb 15 dokumentum.
- A pályázati díj – 200.000 Ft – átutalása az Országos Széchényi Könyvtár 10032000-01427659-00000000 számú /MÁK/ számlájára.
- A befizetett pályázati díj átutalását igazoló banki kivonat megléte.
- Az 4. pontban felsorolt benyújtandó pályázati dokumentumok hiánytalan megléte.
- A benyújtás határidejének betartása.
- Megfelelés az előírt formai követelményeknek:
o az adatlapot, a szöveges indoklást és az önértékelést két példányban –egy nyomtatott és egy elektronikus formában (CD vagy DVD),
o a kötelező és ajánlott dokumentumokat csak elektronikus formában (CD vagy DVD) kell benyújtani

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.08.31.


A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztályra (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell postai úton eljuttatni. A pályázattal kapcsolatos kérdésekben Rostás Norbert könyvtári referens (tel.: 06-1-896-2272, e- mail: norbert.rostas@emmi.gov.hu), nyújt felvilágosítást.


További információkról itt olvashat.

 

Szakmai kérdéseivel keresse referensünket:
Brada Hedvig, Berczi Klára (e-mail: iroda@monguz.hu, tel.: +36 1 793 2348) Hívjon, segítünk!

Legfrissebb Pályázatok

Az év múzeuma 2019 pályázat
A Pulszky Társaság pályázatot hirdet magyarországi muzeális intézményeknek Az év múzeuma 2019 cím és díj odaítélésére.
Muzeális intézmények szakmai támogatására - Kubinyi Ágoston Program 2018
A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatása érdekében.
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2018
A pályázat keretében a jó gyakorlatok kialakítását és terjesztését célzó, a kulturális javakhoz való korszerű hozzáférést és a látogatói igények kiszolgálását biztosító, online szolgáltatásokat nyújtó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadágról szóló Infotv. előírásainak megfelelő honlapok létrehozására vagy meglévő honlap ennek megfelelő átalakítására, fejlesztésére lehet támogatást igényelni.
Egyedi dokumentumok restaurálása, állományvédelmi munkáinak támogatása
Pályázók köre: köz- és nyilvános magánlevéltárak
Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése
Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be azon közlevéltárak, amelyek rendelkeznek állományvédelmi (restaurátori, kötészeti, reprográfiai) műhellyel, ahol legalább egy fő szakirányú végzettségű alkalmazottat foglalkoztatnak.