Referenciák

OpusNet / NoTorrent ágazati infrastruktúra

A VEKOP-2.1.1-15-2016 projekt keretében, a Líra Zrt.-vel, mint konzorciumi partnerrel együttműködve dolgozunk a szerzői joggal védett művek jogszerű felhasználását, szolgáltatását, digitalizálását és az érdekeltek automatizált együttműködését biztosító infrastruktúra létrehozásán.

Az árva művek irányelv (2012/28/EU) a digitalizálhatóság/hozzáférhetőség tekintetében kulcskérdésnek tekinti a jogtisztaság biztosítását és meghatározza a gondos jogosultkutatás kritériumait és forrásait. A kereskedelmi forgalomból kikerült (out of commerce) művek jogszerű digitalizálásához létre kell hozni egy olyan integrált rendszert, amely lehetővé teszi az azonosítást, books-in-print adatbázis alapján a kereskedelmi elérhetőséget, ennek hiányában pedig a szerzői jog jogosultjainak azonosítását.

A Projekt célja olyan ágazati infrastruktúra létrehozása, amely megfelelő hatékonysággal támogatja a digitális tartalomszolgáltatást, beleértve a hozzáférési és felhasználási jogosultságokra vonatkozó (licenc)információk elérését, az elektronikus könyvtári szolgáltatások bevezetését, valamint minőségi metaadatokhoz való hozzáférést tesz lehetővé valamennyi érintett ágazati szereplőnek.

Helyszín/székhely:
Budapest
Dátum:
2017 - 2019