Referenciák

Törökbálint anno

A magyar, angol és német nyelven elérhető virtuális helytörténeti gyűjtemény értékes információkkal szolgál Törökbálint múltja iránt érdeklődőknek, az elődeik emlékeit célzottan kereső családtagoknak és a téma elmélyült kutatóinak is. Idővel az adattartalmak mind teljesebb fordítása is elkészül, hogy a Törökbálintról Németországba kitelepített, illetve a világon szétszóródott egykori lakosok leszármazottai is ismereteket szerezhessenek őseik földjéről, életéről. A kezdeményezés példaértékű, mivel a helytörténeti gyűjteményt feldolgozó munkatársak önként, szabadidejükben végezték el ezt az óriási munkát. A több ezer fénykép, képeslap, kézirat, nyomtatvány, és használati tárgy mind-mind pontos leírásra és alapos feltárásra kerül, beleértve az egyes képeken látható személyek felsorolását, megnevezését. A projekt eredményeképpen a település teljes történetét felölelő személyi adatbázis készül, ahol rokonsági adatokkal kiegészítve, teljes családfákba rendezve lesznek jelen az egykori és ma élő lakosok - különféle adatokkal, fényképekkel, keresztlevéllel, anyakönyvi kivonattal, cikkekkel és egyéb dokumentumokkal. 
Projekt elérhetősége/honlap:
Alkalmazott termékeink:
Komponensek:
Helyszín/székhely:
Törökbálint
Dátum:
2017
Kapcsolódó hírek: