Qulto Local helyi közösségek számára

QULTO szolgáltatási- és termékportfóliónk helyi közösségek számára összeállított QULTO Local csomagjával a legújabb trendek mentén segítjük a kultúra fenntartásán és élénkítésén dolgozó intézmények szolgáltatásainak megújítását és népszerűsítését. Megoldásokat kínálunk a kulturális és helytörténeti tartalmak digitalizálására, szabványos összegyűjtésére, tárolására, szolgáltatására, megőrzésére és újrahasznosítására, valamint attrakciók, játékok, valós és virtuális kiállítások formájában történő megismertetésére. 
Szakmai kapcsolatainkat felhasználva, komplex megoldások: informatikai rendszerek szállítását és beüzemelését is vállaljuk, valamint hatékony segítséget tudunk biztosítani a pályázatok és stratégiák elkészítéséhez és megvalósításához is.

A helyi társadalmak megújítását valamint a városok kulturális és közösségi életének fejlesztését célzó pályázatok

A helyi társadalmak megújítását, valamint a települések és városok kulturális és közösségi életének fejlesztését célzó pályázatok keretében a Helyi Akciócsoportok (HACs) által megvalósítható célokhoz szeretnénk ajánlani a közgyűjtemények és kulturális örökség területeken szerzett 20 éves projektszervezési és főként informatikai tapasztalatunkat, szaktudásunkat, jól képzett programozókból, programtervezőkből és közgyűjteményi informatikusokból álló fejlesztő kapacitásunkat, valamint kész szoftvertermékeinket.
Szeretnénk ötleteket adni a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) megalkotásához, és a pályázatban említett kulcsprojektek megfogalmazásához. Szabványos, sokak által használt megoldásaink támogatást jelentenek ahhoz, hogy az integrált, újszerű és innovatív helyi projektek ne szigetszerű fejlesztésként, hanem fenntartható módon valósuljanak meg, amelyek a helyi közösségek megerősítésén keresztül hosszú távon is hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez.

 

Hatékony segítséget tudunk biztosítani a pályázatok megírásához és a lebonyolításához is. 

 

Monguz Kft. szakmai ajánlatát ezen a linken töltheti le.

A pályázati felhívásokat, valamint partnerünk, az Avantázs Kft. pályázati összefoglalóit az alábbi linkekre kattintva tekinthetik meg:
 

Ötletek a kapcsolódó pályázatokhoz:  
 

 • Városi Integrált Kulturális Információs Rendszer megépítése (a továbbiakban IKIR), amely
  • automatizált, rendszeresen frissülő módon összegyűjti, tárolja, rendszerezi és egy ponton teszi elérhetővé a helyi közösség közgyűjteményeiben nyilvántartott helytörténeti, kulturális, tudományos és közhasznú adatokat, a kapcsolódó digitális tartalmakat, eseményeket és az intézmények egyéb releváns adatait (látogatottság, egyéb statisztikai információk);
  • gondoskodik azok szabványos és redundáns tárolásáról, és hosszú távú megőrzéséről;
  • támogatja a gyűjtemények közösségi gyarapítását, az adatok gazdagítását, ezzel erősítve a helyi kötődést és a helyi értékek jobb megismerését; 
  • lehetővé teszi minél szélesebb körben való újrahasznosítását, pl. az oktatás és a kulturális turizmus területén;
  • lehetővé teszi a tartalmak szabványos továbbítását a nemzeti és nemzetközi aggregátorok felé (pl. MANDA, Europeana, Museumap), növelve a kulturális értékek határainkon túli népszerűségét;
  • lehetővé teszi az üzleti szféra számára, hogy az IKIR adataira és tartalmaira építve értéknövelt szolgáltatásokat hozzanak létre, ezzel támogatva a  helyi kötődésű vállalkozások fejlődését;
  • támogatja egyéni és csoportos játékok, vetélkedők szervezését az IKIR tartalmaira épülve: ezek a játékok a város értékeinek, múltjának jobb megismerését célozzák.

 

 • A városi közösségi terek, illetve közgyűjteményi intézmények szerepének bővítése “nyitott műhely”, illetve “csináld magad” szolgáltatásokkal, ahol a könyvtár/múzeum/agóra és egyéb közösségi terek:
  • a hely mellett eszközöket, szakkönyveket, folyóiratokat, elektronikus oktató anyagokat biztosítanak a kreatív munkához, ami történhet szervezett keretek közt csoportfoglalkozásként, vagy egyénileg szakember segítségével/felügyeletével (pl. közösségi használatú varrógép, konyha, digitalizáló eszközök stb.);
  • informatikai rendszereikben helyet biztosítanak az alkotók munkáinak vagy akár családi emlékek feltöltéséhez, portfoliók kialakításához, virtuális kiállítások szervezéséhez.
 • Kulturális Város Kártya: az adott település/város közgyűjteményi, kulturális és szabadidős intézményeinek integrációjával összehangolt látogató kártya (olvasójegy, belépő, bérlet) valósítható meg, ami beléptetőként, de akár “pénztárcaként” is funcionálhat. A kártya mobil eszközzel kezelhető virtuális kártyaként valósul meg.