Qulto Tourism turisztikai intézmények számára
Qulto turisztikai intézmények számára kialakított szolgáltatási- és termékcsomagunkkal segítjük a kulturális turizmus élénkítésén dolgozó intézmények együttműködését a legújabb trendek mentén, szolgáltatásaik megújítását és népszerűsítését. Megoldásokat kínálunk a kulturális és turisztikai tartalmak digitalizálására, szabványos összegyűjtésére, tárolására, szolgáltatására, megőrzésére és újrahasznosítására, valamint attrakciók, játékok, valós és virtuális kiállítások formájában történő megismertetésére. A fejlesztési eredmények mérését, a pályázati indikátorok teljesítését és a kapcsolódó minőségbiztosítást látogatómenedzsment megoldásokkal segítjük.

Turizmusfejlesztési pályázatok

 
Szakmai kapcsolatainkat felhasználva, komplex informatikai rendszerek szállítását és beüzemelését is vállaljuk, valamint hatékony segítséget tudunk biztosítani a pályázatok megírásához és a lebonyolításához is.
 
 

 

A pályázati felhívásokat, valamint partnerünk, az Avantázs Kft. pályázati összefoglalóit az alábbi linkekre kattintva tekinthetik meg:


Ötletek a kapcsolódó pályázatokhoz:
 • Olyan helyi illetve térségi Integrált Turisztikai Információs Rendszer megépítése (a továbbiakban ITIR), amely
  • automatizált, rendszeresen frissülő módon összegyűjti, tárolja, rendszerezi és egy ponton teszi elérhetővé a helytörténeti, kulturális és tudományos metaadatokat, tartalmakat, eseményeket és az intézményi rendszerek egyéb releváns adatait (látogatottság, egyéb statisztikai információk)
  • gondoskodik azok szabványos és redundáns tárolásáról, és hosszú távú megőrzéséről
  • lehetővé teszi minél szélesebb körben való újrahasznosítását pl. az oktatás és a kulturális turizmus területén
  • biztosítja azok szabványos továbbítását a nemzeti és nemzetközi aggregátorok felé (pl. MANDA, Europeana, Museumap)
  • növeli a kulturális és tudományos értékek népszerűségét és online illetve hagyományos látogatottságát, serkenti a kulturális turizmust
  • bevonja a helyi közösségeket az ITIR adatainak gazdagításába (pl. ki látható egy adott fényképen, hol és mikor készült a fotó), segíti azok identitás-tudatának növelését illetve megőrzését
  • lehetővé teszi az üzleti szféra számára, hogy az ITIR adataira és tartalmaira építve, értéknövelt szolgáltatásokat hozzanak létre
 • A tudományos metaadatok és tartalmak összegyűjtése és Open Access szolgáltatása (Felsőoktatás)
 • A ITIR adatainak szemantikus tárolása és publikálása a Linked Open Data felhőben
 • Kulturális, helyismereti kérdésbank létrehozása (teszt kérdések, fals és valós válaszok), Linked Open Data-ként publikálni, megnyitni üzleti célú felhasználásra. Így bárki készíthet játékot, mobil alkalmazást a kérdésbankra építve.
 • Helyismereti anyagok digitalizálásának szervezése a ITIR adatbázisára építve (Városi/Térségi Digitális Kataszter)
 • ITIR tartalomszolgáltatás: A közkincseket ingyenesen és korlátozás nélkül szolgáltatjuk, a szerzői joggal védett műveket zárt rendszerben (lásd ITIR Pontok)
 • ITIR pontok: Olyan terminálok telepítése a partner intézményekben, amelyeken elérhetővé tesszük az ITIR szolgáltatás szerzői joggal védett tartalmait is.
 • Szerzői joggal védett tartalmak szolgáltatása DRM technológia segítségével
 • Együttműködés, integráció a Városi Értéktárral
 • Együttműködés, integráció a városi turisztikai szereplőkkel, rendszerekkel
 • További informatikai harmonizáció a QULTO Integrált Közgyűjteményi Rendszer terjesztése révén a városhoz kötődő kulturális, oktatási és tudományos intézményekben, azok bekötése az ITIR szolgáltatásba
 • Attrakciófejlesztések ITIR adataira építve a kulturális turizmus fellendítése érdekében
 • “City Card” turisztikai kedvezménykártya
 • Többnyelvű turisztikai weboldal, melyen lehetőség van online foglalásra is
 
A hazai társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztést célzó pályázatok keretében megvalósítható célokhoz szeretnénk ajánlani a turizmus területén is jól hasznosítható 20 éves informatikai tapasztalatunkat, közgyűjtemény gépesítési és attrakciófejlesztési szaktudásunkat, jól képzett programozókból, programtervezőkből és közgyűjteményi informatikusokból álló fejlesztő kapacitásunkat, valamint kész szoftvertermékeinket.

 

Hívjon, segítünk!
Szakmai kérdéseivel keresse Brada Hedvig kolléganőnket (e-mail: iroda@monguz.hu, tel.: +36-1/793-2348 és +36-20/2777-869)!
Pályázatírás ügyében keresse pályázati partnerünket, az Avantázs Kft-t (e-mail: iroda@avantazs.hu, tel.: Tóth Zsuzsanna +36 20 530 2334)