Felsőoktatás

A felsőoktatási intézmények rendkívül nehéz helyzetben vannak. Egy részről a COVID-19 miatti megszorítások szinte csak a digitális oktatás irányába tolta őket, másrészről a hallgatóság elvárása egy folyamatos versenyfutást eredményez a fejlődő és átalakuló technológiával. A mi célunk, hogy olyan platformot biztosítsunk az oktató és kutató partnereink számára, amely leveszi ezeknek a terheknek egy részét az ügyfeleinkről.

Biztosítjuk és fejlesztjük a szükséges oktatási és kutatási informatikai infrastruktúrát, beleértve pl. a kutatási adatok (Open Research Data) és eredmények (Open Access) kezelését, szemantikus feldolgozását, közzétételét, az adatbányászatot és a big data problémák megoldását is. Ezen fejlesztések mind olyan QULTO termék csoportokat hoznak létre, amelyek nemcsak hasznos, de elengedhetetlen egy modern oktatási intézménynek.

Előnyök

Kapcsolódó komponensek és megoldások

Kapcsolódó projektek