Kutatási infrastruktúra:
Qulto RI

 

 

 

 

 

 

A tudományos – felsőoktatási, kutatóintézeti és szak – könyvtáraknak a munkájában egyre hangsúlyosabb szerep jut az előfizetett és saját készítésű digitális tartalmak, adatok és információk feldolgozásának és szolgáltatásának. A Qulto Platform részeként a nyilvántartási és tartalomszolgáltatási funkciók mellett támogatjuk a kutatás folyamatát is a dokumentumok, adatok befogadásával, aggregálásával  és a feldolgozási munka támogatásával. 

Biztosítjuk és fejlesztjük a szükséges oktatási és kutatási informatikai infrastruktúrát, beleértve pl. a kutatási adatok (Open Research Data) és eredmények (Open Access) kezelését, szemantikus feldolgozását, közzétételét, az adatbányászatot és a big data problémák megoldását is. Ezen fejlesztések mind olyan QULTO termékcsoportokat hoznak létre, amelyek nemcsak hasznosak, de elengedhetetlenek egy modern oktatási intézménynek.

Magyarország Ígéretes Kutatási Infrastruktúrája: A Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium (DH-LAB) és a Qulto Kutatási Infrastruktúra (Qulto RI)

A Qulto a Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriummal együttműködésben egy olyan hardver- és szoftverinfrastruktúrát hozott létre, amely lehetővé teszi a nemzeti kulturális örökség mesterséges intelligencia alapú feldolgozását, kutatását, oktatását és közzétételét saját fejlesztésű, magyar nyelvre optimalizált nyelvfeldolgozó alkalmazások segítségével (DH-LAB). Mindemellett a Qulto kutatástámogatás vonatkozású termékfejlesztéseinek köszönhetően egy olyan termékcsomag jött létre (Qulto RI), amely a DH-LAB-bal integrálva komplex kutatói munkafolyamatok elvégzését teszi lehetővé. A DH-LAB-Qulto RI szoftverarchitektúra 2021-ben elnyerte a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Ígéretes Kutatási Infrastruktúra (Emerging RI) minősítését.

A DH-LAB és a Qulto RI integrált rendszerek a következő komponenseket foglalják magukba:

A Fejlesztési és Innovációs Hivatal Emerging Research Infrastructure címének kiosztása. Az oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Digitális Bölcsészet Tanszék tanszékvezetője, a DH-LAB projektvezetője, Dr. Palkó Gábor, és a Qulto / Monguz Kft. tulajdonosa, Kármán László vette át 2021. december 16-án.

Qulto RI: KUTATÁSTÁMOGATÁS INTEGRÁLT SZOFTVEREKKEL

Mi az a Qulto RI?

A Qulto és szakemberei több mint 25 éve működnek együtt magyar és európai tudományos közösségekkel. Ez idő alatt öt hazai kutatóegyetem és számos egyéb kutatóhely vált partnerünkké, számos, közvetlen európai uniós finanszírozású, nemzetközi K+F projektben vettünk részt, és nyújtottunk infrastrukturális és szakmai segítséget e közösségeknek kutatási céljainak eléréséhez. 2018-ban megkezdtük az addigra kialakult legacy komponensek egységes kutatási infrastruktúrába szervezését (Qulto Kutatási Infrastruktúra / Qulto Research Infrastructure, QRI), amelybe integráltuk két K+F pályázati projektünk és egyéb, saját finanszírozású K+F fejlesztéseink releváns elemeit, illetve eredménytermékeit.

A QRI jelenleg az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Metaadat-menedzsment, digitális állománykezelés, repozitórium és adat repozitórium, plágiumkeresés, publikációs szerkesztőségi rendszer, metaadat és fulltext keresés, adat és tartalom aggregálás, szemantikus tudásbázis, digitalizáló keretrendszer (korrektúra, OCR, DRM), e-learning integráció, publikáció és adatvizualizáció.

Qulto RI által nyújtott szolgáltatások (service-ek) modulárisak, tehát igény szerinti kombinációkban bocsáthatóak a felhasználók rendelkezésre.

A Qulto RI szoftverei és service moduljai a DH-LAB komponenseivel integráltak vagy integrálhatók, és igény esetén közös szolgáltatásként is igénybe vehetők.

Qulto Digitize

A Qulto Digitize egy tömeges digitalizálást támogató keretrendszer, amely közgyűjteményi felhasználók és kutatócsoportok számára egyaránt megoldást nyújt szöveges és képi tartalmak kollaboratív feldolgozására, csoportosítására, és repozitálására. A keretrendszer előnye, hogy kiváltja más szoftverek használatát és a feldolgozandó állományok körülményes mozgatását, valamint, hogy lehetőséget biztosít munkafolyamatok több felhasználó általi ellátására. Ellentétben a piacon fellelhető dokumentumkezelő (document management) rendszerekkel, a Digitize, egyedülálló módon nem a vállalati adminisztráció támogatására jött létre. A keretrendszer kifejezetten kutatási folyamatok és a közgyűjteményi digitalizáció támogatását szolgálja.  A Digitize az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Fájlcsomagok létrehozása és szerkesztése (tömeges műveletként és batch command line tool segítségével is)
 • Kollaboratív munka esetén: jogosultságok és kvóták kiosztása felhasználók között
 • Paraméterezhető OCR (tömeges műveletként is)
 • OCR eredményfájlok korrektúrázása
 • Kétrétegű PDF fájlok generálása (tömeges műveletként is)
 • Bélyegkép készítése (tömeges műveletként is)
 • Vízjelezés (tömeges műveletként is)
 • Kép transzformálás (tömeges műveletként is)
 • Metaadatolás (tömeges műveletként is)
 • Fájlcsomagok repozitálása (tömeges műveletként is)
 • Fájlcsomagok letöltése (tömeges műveletként is)

A Qulto Digitize nagy mennyiségű képi és szöveges tartalom kezelését és feldolgozását teszi lehetővé kutatói csoportok és közgyűjtemények számára

Qulto Repo

A Qulto Repo egy, a nyílt forráskódú DSpace 7 szoftverre épülő, publikációs repozitórium, amely az elmúlt években nagy népszerűségre tett szert, elsősorban közoktatási és közgyűjteményi intézmények körében. Népszerűségét főként viszonylag egyszerű használata, testreszabhatósága és üzemeltethetősége révén nyerte el. A DSpace digitális objektumok repozitálásával kapcsolatos alapfunkciói mellett a Qulto Repo olyan kiegészítőkkel rendelkezik, mint a Qulto fejlesztői által megvalósított médialejátszás, a rekordok klónozása és mozgatása gyűjtemények között, valamint a PDF dokumentumok csoportos annotálására, címkézésére szolgáló Qulto Annotate. A Qulto Repo lehetővé teszi, többek között, a hierarchikus rekordkezelést, a többszintű jogosultságkezelést, az egyedi űrlapok létrehozását és gyűjteményekhez történő társítását, valamint a digitális tartalmak egyszerű szolgáltatását, keresését és szűrését. Mindezek mellett rendelkezik OAI-PMH kimenettel és REST API-val.

A Qulto Repo digitális objektumok repozitálására alkalmas DSpace 7 alapú, egyedi Qulto add-onokkal támogatott szoftver.

A Qulto Annotate a Qulto egyik, DSpace 7-hez fejlesztett add-onja, ami lehetővé teszi PDF-ek jegyzetekkel történő kollaboratív ellátását. A fájlba így bekerülő jegyzetek és megjegyzések kereshetők lesznek, valamint a PDF mentése és mozgatása után megtekinthetők, szerkeszthetők és törölhetők maradnak.

Qulto SimilR

A Qulto SimilR szöveges dokumentumok közötti szöveghasonlóságok feltárására alkalmas szoftver, amely lokális és felhőszolgáltatásként is üzemeltethető. A szoftver több intézményi és egyéni felhasználó számára biztosít lehetőséget egyidejű elemzések készítésére egyéni, közös és webes korpuszokon. A Qulto SimilR lehetőséget nyújt továbbá az elemzési és szűrési paraméterek egyéni változtatásaira, tekintettel a szövegek műfaji, formai és témakör szerinti sajátosságaira.

A Qulto SimilR lehetőséget nyújt bizalmas dokumentumkezelésre, tehát az elemzések alapjául szolgáló dokumentumok teljesszövegei (fulltext) – választhatóan – nem kerülnek eltárolásra. Intézményoldali kliens beiktatásával lehetőség van korpuszok kialakítására szövegek mozgatása nélkül. Így megoldható, hogy a források kezeléséért felelős intézmények anélkül bocsássák rendelkezésre szöveges tartalmaikat, hogy a szövegek nem kerülnek az intézményi infrastruktúrán kívülre, és a feldolgozás alapjául szolgáló adatokból az intézményi kereteken kívül az eredeti dokumentumok nem rekonstruálhatóak.

A Qulto SimilR és Qulto Repo integrációja eredményeképpen lehetővé vált az intézményi repozitóriumok teljes digitális állományának korpuszként történő felhasználása anélkül, hogy a felhasználónak az állomány mozgatásában aktívan részt kellene vállalnia.

A Qulto SimilR egy többfunkciós szöveghasonlóság-elemző szoftver, amely plágiumkeresés, kritikai kiadások készítése és egyéb filológiai kutatások terén nyújt segítséget szakdolgozók, doktori hallgatók és filológusok számára.

Discovery

Digitális tartalmak testreszabható formában, végfelhasználó felé történő szolgáltatása (keresése, böngészése, szűrése, prezentálása) egy, a Qulto Repóval integrált katalógussal biztosítható. A Discovery egyszerre több forrás kiszolgálására, tehát egyszerre több repozitóriumban és könyvtárinformatikai rendszerben történő keresésre is alkalmas.

Az Discovery a Qulto RI-ban kezelt és generált tartalmak végfelhasználók felé történő szolgáltatására nyújt megoldást.

Elektronikus forrás-menedzsment (ERM)

Az elektronikus forrásmenedzsment az egyetemek által használt elektronikus információforrások (pl. elektronikus folyóiratok vagy e-könyvek) kiválasztásának, beszerzésének, engedélyezésének, hozzáférésének kezelésére szolgáló megoldás.

Fő funkciócsoportok:

 • content provider / aggregátor nyilvántartás
 • elérhetőség, elérhető e-források, csomagok nyilvántartása
 • előfizetéskezelés
 • trial igénylés, fizetés, lejárat figyelmeztetés, hosszabbítás, lemondás
 • e-resource hozzáférés biztosítása
 • liszenszelt e-resource-hoz hozzáférés jogosultság rendszerhez kötve
 • használat logolása (SUSHI)
 • és riportok készítése (COUNTER)
 • adatvizualizáció
 • business intelligence megoldások
Szerkesztőségi rendszerek (OJS és OMP)

Az Open Journal Systems (OJS) és az Open Monograph Press (OMP) nyílt forráskódú szerkesztőségi rendszerek. Céljuk a lektorált publikálás elősegítése és a szerkesztői munkafolyamat támogatása, beleértve a cikkek, illetve tudományos művek benyújtását, a szakértői értékelést és az indexelést. Különböző szerepköröket támogatnak: főszerkesztő, szerkesztő, lektor, szerző és olvasó.

ePublisher publikációs rendszer

A Qulto ePublisher egy központi szolgáltatás, melybe az előfizető jogtulajdonos – intézmény, kiadó, intézményi kiadó – feltöltheti a szabályozott, online használatra szánt kiadványait, jegyzeteit:

 • megvásárolt vagy open access e-könyvek szolgáltatása PDF és EPUB formátumban
 • szabályozható hozzáférési módok és egyidejű használat, illetve letöltések száma
 • részletes COUNTER-alapú használati statisztikák, adatvizualizáció biztosítása

A központosított kialakítás lehetőséget biztosít az intézmények és kiadók közötti megállapodásokon nyugvó, elektronikus könyvtárközi kölcsönzés bevezetésére, így a hazai egyetemeken keletkező digitalizált, vagy digitálisan született e-kiadványok hatékonyabb hasznosítására.

Az elérhető e-kiadványok az egyetem Discovery felületén kereshetőek, hozzáférhetőek, sőt webshop és online fizetési funkció bővítéssel az elektronikus tankönyv- és jegyzetvásárlás is bevezethető a hallgatók számára.

Az ePublisher szabályozott, online használatra szánt kiadványok közzétételét teszi lehetővé oktatási és kutató intézmények, valamint kiadók számára.

EasyThesis szakdolgozat-kezelő modul

Az EasyThesis egy szakdolgozat-kezelő modul, amely szakdolgozatok és PhD dolgozatok leadásának, ellenőrzésének és bírálatának teljes folyamatát támogatja együttműködve egyfelől a Neptun tanulmányi rendszerrel, másfelől az intézményi Discovery rendszerrel. Megoldást kínál a hallgatóknak a szakdolgozat adatainak rögzítésére és a leadáshoz szükséges fájlok feltöltésére. A konzulensek és a tanulmányi előadók az ellenőrzéseket, az opponensek a bírálatot tudják elvégezni az EasyThesis modulban. A sikeresen megvédett szakdolgozatok automatikusan átkerülhetnek az intézményi repozitóriumba és kereshetővé válnak az intézményi Discovery felületén.

 • szakdolgozatok, PhD munkák hallgatói feltöltése
 • a dolgozatok ellenőrzési és bírálati folyamatának támogatása
 • együttműködés a Neptun tanulmányi rendszerrel
 • szerepkör-alapú testreszabható jogosultságkezelés
 • automatikus repozitálás metaadatokkal
 • OAI-kapcsolat az intézményi discovery felé

Az EasyThesis szakdolgozatok és PhD dolgozatok leadásának, ellenőrzésének és bírálatának teljes folyamatát támogatja.

eCard egyetemi mobilapplikáció

A Qulto eCard mobil applikáció célja, hogy a felhasználó minden könyvtári tennivalója egy helyen elérhető, áttekinthető, intézhető legyen. Az app funkcionalitása kiterjeszthető a könyvtári hatókörön túl olyan módon, hogy rajta keresztül egy felsőoktatási intézmény minden fontosabb online szolgáltatása elérhető legyen.

 • minden olvasójegyünk egy helyen<
 • olvasójegyek felvétele
 • beiratkozás
 • kölcsönzés, hosszabbítás
 • előjegyzés, félretétel
 • naptár/esemény funkciók, értesítések
 • könyvtárak és egyéb szolgáltatási helyek (TO, fénymásolás, stb.) keresése (nyitvatartás, elérhetőségek, útvonaltervezés)
 • katalógus kereső
 • biometrikus azonosítás
 • olvasójegy-szkennelés
 • campus guide 

A Qulto eCard a felhasználó minden, könyvtárral vagy egyetemi tartalomszolgáltatással kapcsolatos tennivalóját egy applikációban fogja össze.

Hallgatói/kutatói dashboard

A Dashboard a hallgató/kutató egyedi, egyénre szabott Egyetemi Tudásbázis nézete, melyet a Discovery felületre történő bejelentkezéssel ér el. A Tudásbázis biztosítja a különböző tudományos terekben használatos azonosítók (mtmtID, ORCID, scopusID, Google Scholar ID)  bekötését, így a bejelentkezett felhasználó saját tartalmai azonnal prezentálhatóak.

A Tudásbázisba bekötött, létrehozott ontológiákhoz, tezauruszokhoz rendelve a felhasználó egyedi érdeklődési körének megfelelően rendezhető a találati listák preferenciája, illetve beállíthatóak értesítések az új megjelenésekről. A hallgató aktivitása alapján mesterséges intelligencia módszerekkel a Tudásbázisból és a kapcsolt külső rendszerekből forrás- vagy akár kurzus ajánlót is biztosíthat.

Az oktatók szakirodalmi listákat állíthatnak össze, és a hallgatók is tudnak ilyen listákat generálni a megadott tárgyszavak, korábbi használati adatok alapján.

Integrált Könyvtári Rendszer (Qulto2 platform)

Az Egyetemi Tudásbázis meghatározó pillére és adatforrása az egyetemi Integrált Könyvtári Rendszer. Annak érdekében, hogy ez a komponens is szervesen illeszkedjen a Tudásbázis köré épülő legmodernebb szolgáltatási rétegbe, javasoljuk a meglévő rendszer frissítését a Qulto2 Integrált Könyvtári Platformra.