INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

QULTO RI

(Research Infrastructure)

 

 

 

 

 

 

Bibliotecile academice, de cercetare sau specializate se axează tot mai mult pe partea de prelucrare și furnizare de conținut digital, date și informații, atât prin abonamente la surse externe cât și din surse proprii. Ca parte a platformei Qulto, sprijinim procesul de cercetare prin găzduirea, agregarea și susținerea procesării documentelor și datelor, pe lângă funcțiile tradiționale de catalogare și furnizare de conținut.

Furnizăm și dezvoltăm infrastructura IT educațională și de cercetare necesară, inclusiv pentru gestionarea, procesarea semantică, publicarea, extragerea datelor și rezolvarea problemelor de big data. Împreună, toate aceste dezvoltări ne permit să oferim pachete de soluții QULTO care sunt nu doar utile, ci esențiale pentru o instituție de învățământ modernă.

INFRASTRUCTURA DE CERCETARE A UNGARIEI: LABORATORUL NAȚIONAL DE PATRIMONIU DIGITAL (DH-LAB) ȘI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE QULTO (QULTO RI)

În colaborare cu Laboratorul Național de Patrimoniu Digital al Ungariei, compania noastră a creat o infrastructură hardware și software pentru procesarea bazată pe inteligență artificială, cercetarea, educația și publicarea patrimoniului cultural național, utilizând aplicații de procesare lingvistică proprietare optimizate pentru limba maghiară (DH-LAB). În plus, dezvoltările de produse specifice pentru zona de cercetare au dus la crearea unei suite de produse (Qulto RI) care se integrează cu DH-LAB pentru a permite fluxuri de lucru complexe pentru cercetare. Arhitectura software DH-LAB-Qulto RI a primit denumirea de Infrastructură de cercetare emergentă (RI) din partea Oficiului Național pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare în 2021.

Sistemele integrate DH-LAB și Qulto RI includ următoarele componente:

Premiul Emerging Research Infrastructure acordat de Departamentul pentru Dezvoltare și Inovare. Premiul a fost primit de Dr. Gábor Palkó, șeful Departamentului de Științe Umaniste Digitale de la Universitatea Eötvös Loránd, liderul proiectului DH-LAB, și László Kármán, proprietarul Qulto / Monguz Ltd., la 16 decembrie 2021.

QULTO RI: SPRIJIN PENTRU CERCETARE CU AJUTORUL UNUI SOFTWARE INTEGRAT

CE ESTE QULTO RI?

De peste 25 de ani, prin echipa noastră de experți, am dezvoltat colaborări cu numeroase comunități științifice din întreaga Europă. În acest timp, am încheiat parteneriate cu cinci universități de cercetare maghiare și cu multe alte instituții de cercetare europene, am participat la mai multe proiecte internaționale de cercetare și dezvoltare finanțate direct de Uniunea Europeană și am oferit acestor comunități infrastructură și asistență tehnică pentru a le ajuta să își atingă obiectivele de cercetare. În 2018, am început să organizăm componentele deja existente într-o infrastructură de cercetare unificată (Qulto Research Infrastructure, QRI), integrând elementele și rezultatele relevante ale proiectelor și dezvoltărilor anterioare.

În prezent, Qulto RI oferă următoarele servicii:

Gestionarea metadatelor, gestionarea fișierelor digitale, repozitoriu și repozitoriu de date, soluții antiplagiat, soluții editoriale, căutare de metadate și de text integral, agregare de date și conținut, bază de cunoștințe semantice, fluxuri pentru digitizare (corectare, OCR, DRM), integrare e-learning, publicare și vizualizare de date.

Serviciile furnizate de Qulto RI sunt modulare, adică pot fi puse la dispoziția utilizatorilor în diverse combinații, în funcție de necesități.

Modulele software și de servicii ale Qulto RI sunt integrate sau pot fi integrate cu componentele DH-LAB și pot fi oferite ca serviciu comun la cerere.

Qulto Digitize

Qulto Digitize este un un flux de lucru integrat pentru digitizarea în masă, care reunește, în aceeași interfață, soluții pentru pentru procesarea, gruparea și stocarea în mod colaborativ a conținutului de tip text și imagine, atât pentru utilizatorii colecțiilor publice, cât și pentru grupurile de cercetare. Qulto Digitize înlocuiește utilizarea altor programe, mutarea greoaie a fișierelor care urmează să fie procesate; totodată, această soluție inovatoare permite fluxuri de lucru multi-utilizator. Spre deosebire de alte sisteme de gestionare a documentelor de pe piață, Digitize nu este conceput pentru digitizarea la nivel administrativ, ci pentru a sprijini procesele de cercetare și digitizarea colecțiilor publice.

Qulto Digitize oferă următoarele servicii:

 • Crearea și editarea de loturi de fișiere (atât ca operațiune în masă, cât și pe loturii);
 • Fluxuri de lucru colaborative: atribuirea de permisiuni și cote între utilizatori;
 • OCR-izare configurabilă (operațiune în masă);
 • Corectarea fișierelor rezultate din OCR-izare;
 • Generarea de fișiere PDF de tip double layer (operațiune în masă);
 • Generarea de imagini thumbnail (operațiune în masă);
 • Generarea de filigrane (operațiune în masă);
 • Transformarea imaginilor (operațiune în masă);
 • Adăugarea de metadate (operațiune în masă);
 • Descărcarea de fișiere pe loturi (operațiune în masă).

Qulto Digitize permite gestionarea și procesarea unor loturi mari de conținut, de tip imagine și text, pentru echipe de cercetare și angajați ai instituțiilor care gestionează colecții publice.

Qulto Repo

Qulto Repo este un depozit de publicații bazat pe soluția software open source DSpace 7, care a câștigat popularitate în ultimii ani, în special în rândul instituțiilor de învățământ superior și al colecțiilor publice. Popularitatea acestei soluții s-a datorat în principal ușurinței relative de utilizare, gradului mare de personalizare și operabilitate. În plus față de funcționalitățile dde bază oferite de DSpace, Qulto Repo aduce opțiuni suplimentare, cum ar fi redarea de conținut media implementată de dezvoltatorii Qulto, clonarea înregistrărilor și deplasarea între colecții sau funcția Qulto Annotate pentru adnotarea și etichetarea în grup a documentelor PDF. Qulto Repo permite, printre altele, gestionarea ierarhică a înregistrărilor, gestionarea drepturilor utilizatorilor pe mai multe niveluri, crearea de formulare personalizate pentru fiecare colecție, căutarea și filtrarea ușoară a conținutului digital. În plus, dispune de un REST API și permite implementarea protocolului OAI-PMH.

Qulto Repo este un software bazat pe DSpace 7 pentru gestionarea depozitelor de obiecte digitale, susținut de componente Qulto personalizate.

Qulto Annotate este un add-on Qulto dezvoltat pentru DSpace 7 care permite adnotarea colaborativă a PDF-urilor. Notele și adnotările care sunt incluse în fișier vor putea fi căutate și vor rămâne vizibile, putând fi editate sau șterse și după salvarea și mutarea PDF-ului.

Qulto SimilR

Qulto SimilR este un software pentru compararea documentelor text care poate fi găzduit local sau în cloud. Această soluție software găsește similitudini între documente text și permite mai multor utilizatori instituționali și individuali să efectueze analize simultane pe corpusuri individuale, partajate și disponibile online. În plus, Qulto SimilR oferă posibilitatea de a personaliza parametrii de analiză și filtrare, ținând cont de specificitatea textelor în ceea ce privește genul, forma și subiectul.

Qulto SimilR oferă posibilitatea de gestionare în mod confidențial a documentelor, adică textul integral al documentelor pe care se bazează analiza nu este stocat. Prin implementarea sistemului la nivel instituțional, este posibil să se creeze corpusuri fără a muta textele. Acest lucru permite instituțiilor responsabile de gestionarea resurselor să își pună la dispoziție conținutul textual fără ca textele să fie mutate în afara infrastructurii instituționale și fără ca documentele originale să poată fi reconstruite în afara cadrului instituțional.

Integrarea celor două soluții, Qulto SimilR și Qulto Repo, permite utilizarea întregului corpus digital al depozitelor instituționale fără ca utilizatorul să fie implicat în mod activ în mutarea corpusului.

Qulto SimilR este un software multifuncțional de analiză a similitudinii textelor care ajută studenții, doctoranzii și filologii în identificarea plagiatului, editarea critică și alte cercetări filologice.

Discovery

Oferiți utilizatorilor finali acces la conținutul digital într-un format personalizabil (căutare, navigare, filtrare, prezentare) prin intermediul unui catalog integrat cu soluția Qulto Repo. Cu ajutorul opțiunii Discovery, puteți căuta în mai multe depozite și sisteme de informații de bibliotecă în același timp.

Discovery oferă o soluție pentru furnizarea de conținut gestionat și generat în Qulto RI către utilizatorii finali.

GESTIONAREA RESURSELOR ELECTRONICE (ERM)

Gestionarea resurselor electronice este o soluție pentru gestionarea selecției, achiziției, licențelor și accesului la resursele electronice de informații (de exemplu, reviste electronice sau cărți electronice) utilizate de universități.

Principalele funcționalității:

 • registrul furnizorilor de conținut / agregatorilor
 • registru de resurse electronice disponibile, pachete
 • gestionarea abonamentelor
 • cerere de testare, plată, avertizare de expirare, reînnoire, anulare
 • furnizarea accesului la resurse electronice
 • acces la drepturi suplimentare la resurse electronice legate de sistem
 • înregistrarea utilizării (SUSHI)
 • întocmirea de rapoarte (COUNTER)
 • vizualizarea datelor
 • soluții de business intelligence
SISTEME EDITORIALE (OJS ȘI OMP)

Open Journal Systems (OJS) și Open Monograph Press (OMP) sunt sisteme editoriale de tip open source. Acestea sunt concepute pentru a facilita publicarea evaluată de către colegi și pentru a sprijini fluxul de lucru editorial, inclusiv transmiterea articolelor și a lucrărilor științifice, evaluarea și indexarea. Ele susțin diferite roluri: redactor-șef, editor, corector, autor și cititor.

SISTEM EDITORIAL EPUBLISHER

Qulto ePublisher este un serviciu centralizat prin care titularul de drepturi de abonament – instituție, editură, editor instituțional – își poate încărca publicațiile pentru utilizare online:

 • livrarea de cărți electronice achiziționate sau cu acces liber în format PDF și EPUB
 • moduri de acces controlate și număr de utilizări și descărcări simultane
 • furnizarea de statistici detaliate de utilizare bazate pe COUNTER, vizualizarea datelor

Proiectarea centralizată permite introducerea împrumuturilor electronice interbibliotecare bazate pe acorduri între instituții și edituri, permițând astfel o utilizare mai eficientă a publicațiilor electronice digitalizate sau născute în format digital.

Publicațiile electronice disponibile pot fi căutate și accesate prin intermediul platformei Discovery a universității, iar achiziționarea electronică de manuale și note poate fi introdusă pentru studenți prin adăugarea unui magazin online și a unor funcții de plată online.

ePublisher permite publicarea de publicații controlate pentru utilizarea online de către instituțiile de învățământ și de cercetare și de către editori.

EASYTHESIS: MODUL DE GESTIONARE A TEZELOR

EasyThesis este un modul de gestionare a tezelor care sprijină întregul proces de depunere, revizuire și evaluare a tezelor de licență și de doctorat, în cooperare cu sistemul de studii Neptun, pe de o parte, și cu sistemul instituțional Discovery, pe de altă parte. Acesta oferă studenților o soluție pentru înregistrarea datelor tezei și încărcarea fișierelor pentru depunere. Cu ajutorul acestui modul, conducătorii și îndrumătorii de teză pot efectua verificările iar comisia de evaluare poate nota lucrările. Tezele susținute cu succes pot fi transferate în mod automat în depozitul instituțional și pot face obiectul unor căutări în interfața instituțională Discovery.

 • încărcarea tezelor de licență sau de doctorat
 • sprijinirea procesului de verificare și notare a tezelor
 • cooperarea cu sistemul de studii Neptun
 • gestionarea drepturilor personalizabile în funcție de roluri
 • postarea automată cu metadate
 • legătura OAI cu descoperirea instituțională

EasyThesis sprijină întregul proces de depunere, verificare și notare a tezelor de licență și de doctorat.

APLICAȚIA MOBILĂ ECARD PENTRU UNIVERSITĂȚI

Aplicația mobilă Qulto eCard este concepută pentru a oferi acces rapid și ușor la toate operațiunile legate de utilizarea bibliotecii. Funcționalitatea aplicației poate fi extinsă dincolo de domeniul de activitate al bibliotecii, pentru a oferi acces la toate serviciile online importante ale unei instituții de învățământ superior.

 • toate permisele de bibliotecă într-un singur loc
 • adăugare permise
 • înscriere
 • gestionare împrumuturi, prelungire termen
 • rezervări, rețineri de publicații
 • funcții de calendar/evenimente, notificări
 • căutarea bibliotecilor și a altor locații de servicii (ore de funcționare, date de contact, planificarea traseului)
 • căutare în catalog
 • autentificare biometrică
 • scanarea permiselor
 • ghidul campusului 

Qulto eCard reunește într-o singură aplicație toate operațiunile legate de utilizarea bibliotecii sau a serviciilor de conținut oferite de universitate

TABLOUL DE BORD AL STUDENTULUI/CERCETĂTORULUI

Tabloul de bord oferă o vizualizarea unică și personalizată a bazei de cunoștințe a universității pentru studenți/cercetători, ce poate fi accesată prin conectarea la interfața Discovery. Baza de cunoștințe oferă posibilitatea de a conecta identificatorii utilizați în diverse spații științifice (mtmtID, ORCID, scopusID, Google Scholar ID), astfel încât utilizatorul conectat să poată prezenta imediat propriul conținut.

Prin atribuirea ontologiilor și tezaurelor create la ontologiile și tezaurele legate de baza de cunoștințe, utilizatorul poate sorta rezultatele căutării în funcție de interesele sale specifice și poate configura notificări privind noile publicații. Pe baza activității studentului, se pot utiliza metode de inteligență artificială pentru a oferi recomandări de resurse sau chiar de cursuri din baza de cunoștințe și din sistemele externe conectate.

Profesorii pot genera liste bibliografice, iar studenții pot genera astfel de liste pe baza cuvintelor cheie și a datelor istorice de utilizare.

SISTEM INTEGRAT DE BIBLIOTECĂ (PLATFORMA QULTO 2)

Sistemul integrat de bibliotecă al universității este principalul pilon și principala sursă de date pentru Baza de cunoștințe a universității. Pentru a integra această componentă în nivelul de servicii de ultimă generație construit în jurul bazei de cunoștințe, se propune actualizarea sistemului existent la platforma integrată de bibliotecă Qulto2.