Szkolnictwo wyższe

Instytucje szkolnictwa wyższego znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji. Z jednej strony ograniczenia spowodowane COVID-19 pchnęły je niemal wyłącznie w kierunku edukacji cyfrowej, a z drugiej strony oczekiwania publiczne będą skutkowały ciągłym wyścigiem z rozwijaniem i przekształcaniem technologii. Naszym celem jest zapewnienie naszym partnerom dydaktycznym i badawczym narzędzi, które ułatwią działanie i funkcjonowanie w nowej rzeczywistości.

Zapewniamy i rozwijamy niezbędną infrastrukturę edukacyjno-badawczą IT, w tym m.in. zarządzanie, przetwarzanie semantyczne, otwartych danych badawczych (Open Research Data) i wyników naukowych (Open Access), także pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z dużymi zbiorami danych oraz ich eksploatacją. Postępy te tworzą grupy produktów QULTO, które są nie tylko przydatne, ale także niezbędne dla nowoczesnej instytucji edukacyjnej.

Korzyści

Powiązane komponenty i rozwiązania

Powiązane projekty