Qulto Connect

Qulto dla bibliotek

Moduł biblioteczny

Wyszukiwanie

Nasza wyszukiwarka zapewnia podstawowe i zaawansowane funkcje wyszukiwania.

System pozwala na kompleksowe wyszukiwanie zawartości w lokalnych, krajowych lub międzynarodowych agregatorach. Korzystamy z inteligentnych filtrów, automatycznego kompletowania tekstu oraz sortowania według trafności. Wyświetlamy dokumenty w różnych formatach z możliwością ich pobierania w różnych formach.

Wyszukiwarka łatwo dostosowuje się do każdego standardowego zintegrowanego systemu lub repozytorium. Dzięki naszemu zaawansowanemu modułowi wyszukiwania można wyszukiwać wszelkich informacji, np. rezerwacji, zamówień, użytkowników, czytelników, raportów, przemieszczeń, itp. Zasoby elektroniczne mogą być również powiązane z poszczególnymi treściami. Na życzenie, możemy wprowadzić dodatkowe funkcje do wyszukiwarki.

 

Odkrywanie

Chciałbyś mieć możliwość przeszukiwania i odkrywania w swojej bazy danych treści naukowych osób trzecich dostępnych z innych wyszukiwarek?

Nasz moduł Discovery umożliwia wyszukiwanie własnych zawartości oraz wybranych zawartość osób trzecich udostępnionych na innych platformach. Moduł umożliwia przeglądanie subskrybowanych przez ciebie treści na własnym interfejsie.

System można skonfigurować i dostosować do swoich potrzeb! Na interfejsie mamy wgląd również do treści powszechnie dostępnych. Wyszukiwarka jest zintegrowana z systemem EBSCO, ProQuesti inne. Chętnie współpracujemy również z innymi właścicielami agregatorów.

 

Agregator

Chciałbyś stworzyć wspólną bazę danych wraz ze swoimi partnerami?

Nasze zagregowane oprogramowanie umożliwia integrację heterogenicznych baz danych (metadanych i treści cyfrowych) różnych instytucji w jedną wspólną bazę. Poza tym, że dane są konsekwentnie wspólnie zarządzane, nadal są indywidualnie identyfikowane z oryginalnym pochodzeniem.

Agregatora zapewnia wielu instytucjom pojedynczy interfejs do wyszukiwania i wyświetlania wszystkich istotnych treści w jednym miejscu. System pośredniczy w obsłudze innych agregatorów lub portali, takich jak Europeana. Przykładami naszych zagregowanych działań są Mokka, MuseuMap ora portal kultiramalopolska.pl. 

 

Semantyka

Chcesz, aby przeszukiwanie własnej kolekcji było łatwiejsze?

System obsługuje wszystkie zapisy na temat kolekcji publicznych i elementów danych naukowych. Łączy je w rzeczywistą treść, a przy pomocy wbudowanych hiperłączy spaja ze sobą metadane, dzięki czemu wyszukiwanie jest łatwiejsze dla użytkowników. 


Wypożyczenia międzybiblioteczne