Qulto Digital

Qulto dla bibliotek

Digital to drugi krok w implementacji Qulto Ekosystemu, którego narzędzia mają pomóc wszystkim instytucjom kultury w procesie digitalizacji obiektów, zarządzaniu i obsłudze plików oraz danych w standardowym systemie do ewidencjonowania zbiorów.

Obecnie rośnie zapotrzebowanie w przestrzeni wirtualnej na dostęp do zbiorów, dokumentów, książek i innych źródeł wiedzy. Oprócz możliwości wyszukiwania danych w Internecie coraz większy nacisk kładzie się na jakość treści cyfrowych oraz sposób ich publikacji.

Dlatego ważne jest zaplanowanie całego procesu digitalizacji, po to, aby kolekcja przechodziła odpowiednie etapy, od skanowania i katalogowania, poprzez przetwarzanie, wzbogacenie danych, aż po odpowiednią publikację w wersji cyfrowej. Dzięki tym rozwiązaniom łatwiej jest śledzić i kontrolować etapy digitalizacji. Qulto Digital wspiera instytucje kulturalne i edukacyjne w przepływie pracy i informacji.

  • Opracowany przez nas komponent Repozytorium rozwiązuje problem bezpiecznego przechowywania, archiwizacji i kontroli wersji danych oraz optycznego rozpoznawania znaków (OCR), zarządzania prawami cyfrowymi (DRM), znakami wodnymi. Zapewnia również korektę treści. 
  •  Moduł Digital pomaga śledzić i zarządzać przepływem całej pracy, dodatkowo ułatwia i monitoruje współpracę z różnymi instytucjami.
  •  System antyplagiatowy porównuje i indeksuje prace oraz teksty naukowe, a następnie generuje raport ze wszystkimi błędami wykraczającymi poza próg tolerancji.
  •  W usłudze e-Publisher można pobierać, czytać online, udostępniać, zapisywać publikacje elektroniczne lub niektóre rozdziały na swojej wirtualnej półce.

Dzięki tym komponentom można w łatwy sposób śledzić przebieg procesu digitalizacji, monitorować przepływ cyfrowych treści, zbudować nowoczesny system i katalog zbiorów prezentujący dziedzictwo kulturowe w przestrzeni wirtualnej.

Cyfrowe zarządzanie aktywami

Szukasz rozwiązań, które pomagają zarządzać cyfrowymi zasobami?

Nasz moduł do cyfrowego zarządzania aktywami pozwala na tworzenie, przyswajanie, kompleksowe zarządzanie, a także na udostępnianie zdigitalizowanych obiektów, treści i powiązanych z nimi metadanymi. Ponadto ekosystem gwarantuje bezpieczne przechowywanie obiektów, tworzenie kopii zapasowych, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), znaki wodne, zarządzanie prawami cyfrowymi (DRM), przeprowadzanie konwersji danych.

 

Digitalizacja w ramach współpracy

Chciałbyś przeprowadzić digitalizację we współpracy ze swoimi partnerami?

Wspieramy digitalizację książek, czasopism i kopii analogowych wraz z przepływem informacji,  dzięki którym współpraca członków konsorcjum jest przejrzysta. Nasz system obejmuje cały proces cyfryzacji i obsługuje całość infrastruktury cyfrowej, w tym zasoby finansowe, ludzkie i sprzęt. System umożliwia eksportowanie i importowanie obiektów cyfrowych w zależności od ich formy kodowania i transmisji standardu metadanych. Proces digitalizacji wspierany jest przy pomocy programu rozpoznawania znaków. Ze względu na obszerną skalę digitalizacji, użytkownicy według własnego uznania mogą rozkładać e-dokumenty na części. Możliwe jest także dołączenie funkcji zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi do utworów (DRM). Przechowujemy rodzime dokumenty, automatycznie wygenerowane egzemplarze i ich kopie.

 

Elektroniczne zarządzanie zasobami

Chcesz śledzić proces prac związany z elektronicznymi czasopismami i e-książkami?

Moduł został opracowany po to, by zarządzać prenumeratami czasopism elektronicznych i obsługiwać e-książki, a także wspierać inne zasoby elektroniczne. System również może pomóc w pracy, dzięki następującym funkcją: przejęcia, kontrola dostępu, wyszukiwanie i statystyki.

Gromadzenie zbiorów – możesz śledzić przesyłkę periodyku bezpośrednio po jego zamówieniu, dzięki umowie próbnej, aż do umowy ostatecznej, zapisów zwrotnych i dostarczenia. 

Kontrola dostępu – wszystkie prośby dostępu do periodyków zobowiązują do uprzedniego logowania się użytkownika. W tym celu logowanie do pobranych działalności jest możliwe i obowiązkowe. Ponadto zapewniamy kontrolę dostępu na podstawie adresów IP. Dzięki połączeniu dwóch metod konfiguracji z powszechną kontrolą dostępu.

Wyszukiwanie – czytelnik/gość może szukać czasopism elektronicznych w katalogu Online Public Access Catalog (OPAC). Obecnie dostępne dokumenty i materiały, które mogą być dostępne na żądanie, są wyświetlone na tym samym interfejsie.

Statystyki – szczegółowe statystyki mogą być wygenerowane na podstawie używalności komponentów.

 

Wykrywanie plagiatu

Potrzebujesz pomocy przy wykrywaniu plagiatów?

Podstawowym zadaniem naszego systemu do wykrywania plagiatu jest indeksowanie prac akademickich i innych udostępnianych treści naukowych, chronionych przez instytucje szkolnictwa wyższego dla celów porównawczych. Podstawą do zestawienia jest analiza podobieństw, korespondencja z sekcji dokumentu i akapity.

Automatyczne porównywanie dokumentów może być wykorzystywane do zautomatyzowanego wykrywania podejrzanych przypadków plagiat. Oprogramowanie generuje wstępny raport na temat przypadków przekraczających poziomu tolerancji, również te raporty mogą być wykorzystywane w procesach oceny i podejmowania decyzji.
Dokumenty przekazywane do wykrywania plagiatu mogą być załadowane na centralnym interfejsie sieciowym, a sam interfejs wyświetla jego wyniki.
Treść jest przetwarzana w obszarze lokalnym, w ten sposób można uniknąć typowych problemów praw autorskich zachodzących w przypadku wykrycia plagiatu.
Nasz innowacyjny model biznesowy generuje przychody dla współpracujących dostawców treści (instytucji), na podstawie częstotliwości korzystania z dokumentów.