Turystyka kulturowa

Dzięki naszemu pakietowi usług i produktów dla instytucji turystycznych Qulto pomagamy instytucjom działającym na rzecz rozwoju współpracy w zakresie turystyki kulturowej, zmodernizowaniu ich usług i promowaniu ich zgodnie z najnowszymi trendami.

Oferujemy rozwiązania w zakresie digitalizacji, standardowego zbierania, przechowywania, serwisowania, konserwacji i recyklingu treści kulturalnych i turystycznych, a także wdrażania VR, AR i interaktywnych atrakcji, gier, jak również wystaw rzeczywistych i wirtualnych. Wspieramy pomiar wyników prac rozwojowych, spełnienie wskaźników przetargowych i związane z nimi zapewnienie jakości za pomocą rozwiązań z zakresu zarządzania z odwiedzinami.

Budując bazę wiedzy w oparciu o zbiory publiczne, przyczynimy się do rozwoju regionu jako regionalnego ośrodka turystycznego. Angażując lokalne społeczności w tworzenie bazy danych, wspieramy rozwój oraz przynależność społeczną. Umożliwimy lokalnym ośrodkom korzystanie z danych i zawartości systemu w celu tworzenia usług o wartości dodanej.

Zalety

Powiązane komponenty i rozwiązania

Powiązane projekty