OpusNet / NoTorrent

infrastructure

-->

Pracujemy nad bazą danych książek wydanych i wydawanych na Węgrzech. W bazie znajdują się książki, które zostały rejestrowane jeszcze przed publikacją, książki dostępne oraz te, które nie są już dostępne. W katalogu cyfrowym można znaleźć wszystkie publikacje posiadające numer ISBN wraz z odpowiednimi danymi, tj. jak sposób pozyskanie, czy opis książek. Główną funkcją bazy danych jest pomoc użytkownikom posiadającym właściwy i odpowiedni pakiet usług w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz informowaniu o dostępnych publikacjach.

Rejestr nie ma na celu sprzedaży książek, jego celem jest łączenie i informowanie wydawców, handlowców, bibliotek i czytelników. Podczas tworzenia systemu i jego późniejszej eksploatacji niezwykle ważne jest, aby architektura fizyczna i logiczna zapewniała bezpieczne środowisko dla danych i informacji znajdujących się w bazie BiP. Portal internetowy spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym aplikacjom internetowym; jest serwisem responsywnym, wielojęzycznym, wykorzystującym przyjazne adresy URL oraz umożliwiającym modyfikację zawartości statycznej za pomocą edytora WYSIWYG. Strona pomocy kontekstowej informuje i pomaga użytkownikom poprzez objaśnienie funkcji w zrozumiały sposób.

 

Információk

Wykorzystane produkty

Zarządzanie biblioteką
Szukaj
Odkrycie
Agregator
Semantyka

Lokalizacja

Budapeszt

Data

2017 – 2019

Partner

Líra Ltd. Hungarian Books in Print Ltd.