OpusNet / NoTorrent

infrastructure

Pracujemy nad baza danych książek wydawnictw węgierskich, w której będzie można zarejestrować książki przed ich publikacją, książki dostępne i te, które zostały wycofane z druku. Jest to internetowa platforma, na której można znaleźć wszystkie publikacje, które posiadają numer ISBN oraz informacje o nich, np. w jaki sposób można pozyskać wybraną książkę. Główną funkcją platformy będzie pomoc użytkownikom, którzy posiadają odpowiednie prawa i pakiety usług do podejmowania decyzji biznesowych, a także informowanie użytkowników o dostępności publikacji.

Rejestr nie ma na celu sprzedaży książek, jego celem jest połączenie i informowanie wydawców, handlowców, biblioteki i czytelników. Podczas opracowywania systemu, najważniejsze było, aby architektura fizyczna i logiczna zapewniały bezpieczne środowisko dla danych i informacji znajdujących się w bazie danych BiP. Portal spełnia wszystkie wymagania najnowocześniejszej aplikacji internetowej, jest responsywny, przetłumaczony na wiele języków. Platforma wykorzystuje przyjazne adresy URL i obsługuje modyfikację statycznej zawartości za pomocą edytora WYSIWYG. Strona pomocy kontekstowej informuje użytkowników, wyjaśniając funkcje w zrozumiały sposób, poparte przykładami i zdjęciami.

Információk

Wykorzystane produkty

Zarządzanie biblioteką
Szukaj
Odkrycie
Agregator
Semantyka

Lokalizacja

Budapest

Data

2017 – 2019

Partner

Líra Ltd. Hungarian Books in Print Ltd.