Qulto Manage

Qulto dla bibliotek

Qulto Manage (Zarządzanie), czyli odpowiednie kierowanie nie tylko instytucją, ale również kolekcją, dokumentacją, informacją i różnymi treściami. Jest to pierwszy i podstawowy etap budowy oraz wdrożenia ekosystemu Qulto w instytucji.

Zintegrowane systemy Qulto do zarządzania muzeum, biblioteką, czy inną instytucją kultury umożliwiają rozpoczęcie przygody z tworzeniem zestandaryzowanej bazy wiedzy o obiektach, osobach, historiach, czy miejscach. Baza danych jest istotna i stanowi punkt wyjścia do dalszych prac rozwojowych instytucji w kierunki automatyzacji, digitalizacji oraz publikacji treści.

Co zyska Twoja instytucja po wdrożeniu oprogramowania do ewidencjonowania i zarządzania kolekcją?

  • Zestandaryzowaną bazę danych.
  • Spójny i przejrzysty katalog obiektów dostępny dla wszystkich pracowników oraz dla użytkowników zewnętrznych.
  • Możliwość szybkiego i bezpośredniego publikowania zbiorów oraz przesyłania danych do zewnętrznych agregatorów, czy portali.
  • Tworzenie skomplikowanych kwerend, zapisywanie wyników oraz opracowanie rejestrów tematycznych.
  • Pomoc w przeprowadzeniu skontrum i inwentaryzacji.
  • Miejsce do przechowywania i zarządzania wszelką dokumentacją: zdjęciami, kartami, protokołami, itp. z możliwością eksportu lub wydruku.
  • Pomoc w przeprowadzaniu digitalizacji czy konserwacji.

Systemy ułatwiają kontrolować przepływ informacji pomiędzy działami, filiami i pracownikami, monitorować działania, generować raporty z pracy oraz statystyki. Dodatkowa część funkcjonalności w systemach jest dostosowana do potrzeb instytucji, gdyż każda jednostka jest inna i wyjątkowa. Można stwierdzić, że każdy system jest unikalny i szyty na miarę.

Qulto Manage to pierwszy krok do wdrożenia zrównoważonego rozwoju instytucji w kontekście jej transparentności, otwartości i integralności.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, Facebooka, LinkedIn lub po prostu zadzwoń do nas.
Jesteśmy dla Was! 🙂

 

Zarządzanie biblioteką

Nasz zintegrowany system biblioteczny umożliwia prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych i ułatwia budowę katalogu, dlatego też dane i obiekty cyfrowe zapisane w bazie, a także usługi (wystawy, system e-learning, miejsca agregatorów itp.) przeznaczone dla czytelników, są łatwiejsze w użyciu i zarządzaniu.

ELSO
Moduł biblioteczny
KATALOGOWANIE

- Treść i układ formularzy bibliograficznych i klasyfikacyjnych można dostosować do lokalnych potrzeb.
- Wszystkie typy dokumentów można opisać, a pliki multimedialne można dołączyć do opisu, który można wyświetlić w katalogu publicznym (OPAC).
- Łatwe zarządzanie i konsolidacja danych klasyfikacyjnych.
- Obsługa sprawdzania plików, debuggera, transportu między gałęziami.
- Drukowanie książek inwentaryzacyjnych.

OBIEG DOKUMENTÓW

- Dodawanie i zarządzanie użytkownikami i czytelnikami.
- Szybka i łatwa obsługa procesów bibliotecznych: wypożyczanie, zwroty, rezerwacje, itd.
- Zaawansowane wyszukiwanie i przeglądanie wprowadzonych danych w systemie.
- Automatyczne wysyłanie powiadomień i informacji do czytelników.
- Możliwość generowania statystyk i raportów.
- Opcje regulacji według kategorii czytelników.

PRZEMIESZCZENIE

- Obsługa zamówień nowych produktów, zarządzanie dostawcami, dokumentami, kosztami.
- Monitorowanie statusów dokumentów, kosztów i zamówień.
- Fakturowanie.

MASODIK
Hagyományos könyvtári moduljaink
CZASOPISMA

- Dodawanie, zarządzanie czasopismami.
- Wydawanie periodyków
- Sporządzanie raportów i sprawozdań z zakupów.
- Monitorowanie nowych pozycji.

MEDIA

- Dodawanie, zarządzanie i przechowywanie wszelkich rodzajów plików multimedialnych.

OPAC - strona/katalog online

- Przeszukiwanie bazy danych.
- Przeglądanie, rezerwowanie i wypożyczanie pozycji bibliograficznych.
- Wyszukiwanie proste i zaawansowane.
- Wyniki mogą być wyświetlane i przesyłane w wielu formatach.

previous arrow
next arrow

 

Przepływ informacji

Chciałbyś w efektywniejszy sposób kontrolować przepływ informacji?

Nasz podsystem przepływu informacji, pomoże obsługiwać sekwencje wielozadaniowe, nawet jeżeli przeplatają się równolegle z różnymi sprawami i gałęziami przemysłowymi. Moduł rejestruje wykonywane zadanie, a na podstawie wyników dostosowuje je do różnych wątków, zgodnie z opisami tematów w konfiguracji. Obsługuje również fazy i złożone etapy przepływu informacji, które mogą trwać długi czas przy współpracy z wieloma różnymi specjalistami. W przypadku porażki system implementuje zadania rekompensacyjne.
System zewnętrzny przepływu informacji informuje m.in. o integracji transakcji finansowych, a także o wynikach przeprowadzonych procesów.

 

Raporty

Chciałbyś otrzymywać dane statystyczne i informacje o zarządzaniu bazą danych?

Oprócz niezbędnych statystyk, informacje na temat wykorzystania personelu i korzystania z usług wspierających decyzje zarządcze są również dostępne za pośrednictwem naszego autonomicznego modułu statystyk.

Zakres informacji w modułach raportów może być obsługiwany i przechowywane w bazie danych, poprzez odpowiednie konfiguracje i skrypty.
 

Raporty zarządzania jakością

Sporządzanie raportów w odpowiedniej jakości, z odpowiednią treścią to nie tylko prawny obowiązek, ale także podstawa do zwiększenia własnej wydajności. Raporty są niezbędne do realizacji zadań kontroli jakości, ale również do prawidłowego rozwoju instytucji.
Raporty wygenerowane przez system zapewniają aktualną inwentaryzację.

Przygotowujemy raporty z uwzględnieniem szczegółowych zobowiązań dokumentacyjnych i sprawozdawczych.