Qulto Manage

sisteme instituțional

Sistemele Qulto Manage vă ajută să gestionați instituția ca întreg, precum și colecțiile, documentația, alte informații și conținuturi instituționale. Utilizarea acestor sisteme software în organizația dumneavoastră este primul pas către implementarea instituțională a ecosistemului Qulto.

Sistemele Qulto integrate pentru gestionarea colecțiilor din biblioteci, muzee sau alte instituții culturale permit crearea unei baze de date standardizate. Este bine cunoscut faptul că existența unei baze de date este punctul de plecare pentru automatizarea serviciilor și a fluxurilor de lucru, pentru digitizare și publicarea online a conținutului, precum și punctul de plecare pentru dezvoltarea ulterioară a instituției.

Ce câștigă instituția dumneavoastră prin implementarea unui software de gestionare a colecțiilor?

 • o bază de date standardizată/uniformă;
 • o evidență unificată și transparentă a tuturor obiectelor din colecțiile gestionate de instituție, accesibilă personalului și cercetătorilor, precum și acces configurabil pentru utilizatorii din afara instituției;posibilitatea de a publica rapid și direct colecții publice și de a partaja date cu agregatori sau portaluri externeinterogări complexe, salvarea și reutilizarea rezultatelor, dezvoltarea/crearea de grupuri tematice de obiecte
 • sprijin pentru gestionarea inventarelor;
 • gestionarea, stocarea și furnizarea oricărui document, fișier informatic sau resursă internet legată de colecția instituției;
 • conversia și migrarea vechilor baze de date către sistemul actual;
 • asistență pentru digitizare și conservare.

Sistemele noastre facilitează crearea unui flux de lucru optim și circulația informațiilor între departamentele, filialele și personalul instituției dumneavoastră, monitorizarea activităților desfășurate în software, elaborarea de rapoarte și statistici.Unele dintre funcțiile și modulele pot fi adaptate la nevoile specifice ale instituției, toate sistemele noastre având un grad avansat de flexibilitate și personalizare.

Qulto Manage este primul pas spre dezvoltarea durabilă a instituției, în condiții de transparență, deschidere și integritate.

 

QULTO LIBRARY

Sistem integrat de bibliotecă

Sistemul integrat Qulto Library simplifică gestionarea înregistrărilor de bibliotecă și construirea diferitelor cataloage; soluția noastră permite administrarea facilă a bazei de date de înregistrări și obiectele digitale, care constituie punctul de pronire pentru serviciile loderne oferite de bibliotecă utilizatorilor săi.


Caracteristici cheie

 • Catalogare
 • Împrumut
 • Periodice
 • Modul media
 • Modul de statistică
 • RFID

Mai multe informații

QULTO MUSEUM

Sistem integrat de gestionare a colecțiilor muzeale

Obiectivul principal al Qulto Museum este de a oferi suport software pentru înregistrarea bunurilor culturale deținute și gestionate de muzee, înlocuind astfel utilizarea registrelor scrise de mână. În același timp, sistemul nostru permite consemnarea unor date complexe asociate bunurilor culturale și permite reutilizarea multiplă și multilingvă a acestor date. Sistemul nostru integrat simplifică gestionarea datelor, crearea de baze de date și partajarea online a informațiilor publice.

Caracteristici cheie

 • Catalogare
 • Gestionarea conținutului
 • Organizarea expozițiilor, suport software pentru împrumuturi de artefacte
 • Suport software pentru monitorizarea restaurărilor
 • Stocarea, transportul și relocarea obiectelor
 • Modul media
 • Conversie
 • Catalog online


Mai multe informații

QULTO ARCHIVE

Sistem integrat pentru arhive

Sistemul nostru integrat de arhive oferă o soluție pentru procesarea, gestionarea, digitizarea, și partajarea documentelor de arhivă, preum și pentru sprijinirea fluxului de lucru în cadrul colecțiilor de acest tip. Sistemul Qulto Archive simplifică gestionarea datelor, crearea de baze de date și publicarea online a informațiilor publice.

Caracteristici cheie

 • Înregistrări de arhivă
 • Jurnale
 • Registre organize
 • Interfețe de căutare și publicare pe internet

Mai multe informații

QULTO STAT

Modul de statistică

Modulul nostru vă oferă o perspectivă de ansamblu asupra activității și interacțiunilor dintre instituția dumneavoastră și serviciile Qulto. Acesta vă ajută să măsurați eficiența personalului dumneavoastră, obiceiurile vizitatorilor catalogului online sau traficul prin întregul sistem și serverele dumneavoastră. Este o componentă esențială pentru luarea deciziilor bazate pe date și pentru optimizarea operațională.


OPȚIUNI SUPLIMENTARE QULTO MANAGE PENTRU TOATE TIPURILE DE INSTITUȚII

API
Doriți să adăugați noi componente la sistemul dvs. existent?

Interfețele standard pentru dezvoltatori (API), utilizate de aplicațiile mici care se conectează la sisteme mai mari sau sunt construite la comandă, vă permit să adăugați componente externe la acestea fără a cunoaște funcționarea internă a sistemelor.

În acest fel, este posibil, de exemplu, să se adauge un catalog electronic independent (OPAC) la orice sistem integrat de colectare publică sau să se adauge produse Qulto la alte sisteme, servicii sau componente open source.