QULTO MUSEUM

sistem integrat pentru muzee

Solicită mai multe detalii

q_museum

Sistemul pentru managementul colecțiilor muzeale Qulto Museum a luat naștere prin adaptarea și dezvoltarea sistemului integrat pentru biblioteci, beneficiind de eforturile de standardizare deja bine stabilite în domeniul bibliotecilor și de experiența de mulți ani a companiei noastre în migrarea datelor din bazele de date ale bibliotecilor.

Obiectivul principal al Qulto Museum este de a oferi suport software pentru înregistrarea bunurilor culturale deținute și gestionate de muzee, înlocuind astfel utilizarea registrelor scrise de mână. În același timp, sistemul nostru permite consemnarea unor date complexe asociate bunurilor culturale și permite reutilizarea multiplă și multilingvă a acestor date.

Primul sistem Qulto Museum a fost implementat de Muzeul Literar Petőfi în ianuarie 2009. De atunci compania noastră a extins în mod constant numărul de muzee partenere care folosesc această soluție. Sistemul Qulto Museum s-a perfecționat, în mod continuu, începând cu versiunea 2, sunt disponibile formulare standard pentru diferite tipuri de obiecte precum și funcții specifice pentru liste și rapoarte. Formularele de înregistrare ale obiectelor muzeale conțin, în afară de câmpuri pentru metadatele de bază, și câmpuri suplimentare care vin în sprijinul cercetătorilor. Gama de funcții oferite se extinde cu fiecare nouă versiune, ținând cont de nevoile și sugestiile utilizatorilor noștri.

Caracteristici principale:

  • registre (achiziții, colecții de bază, colecții auxiliare, registre pentru duplicate etc.);
  • căutări, răsfoirea bazei de date;
  • gestionare integrată a formularelor;
  • gestionarea listelor predefinite, a dicționarelor;
  • editor de formulare;
  • generarea de rapoarte (registre de inventar, achiziții);
  • suport multilingvistic;
  • gestionarea drepturilor utilizatorilor pe colecții și tip de operațiuni;
  • Elementele suitei software Qulto® asigură un grad mare de standardizare, astfel încât dezvoltările individuale să poată fi conectate la alte sisteme și la proiecte naționale sau internaționale de colecții publice ( cum ar fi Europeana).
  • Cum vă ajută Qulto Museum pentru gestionarea colecțiilor

Catalogarea obiectelor

Qulto Museum permite descrierea detaliată a tuturor tipurilor de obiecte (inclusiv artefacte netradiționale, documente și reprezentări digitalizate ale acestora) în conformitate normele profesionale din domeniu.
Descrierile de obiecte pot fi însoțite de fișiere media de tip text, imagini sau materiale audio, ceea ce permite muzeului să își construiască propria colecție electronică și să își extindă serviciile de conținut online.
În timpul procesului de catalogare, programul sprijină specialiștii care realizează această descriere prin funcții pentru verificarea datelor de clasificare, astfel încât colecția să fie clară, organizată și descrisă la un standarde profesionale.
Descrierea obiectelor se face cu ajutorul formularelor. Gama de date de clasificare este nelimitată iar muzeele pot personaliza formularele, în funcție de necesități.

Managementul conținutului

Qulto Museum permite atașarea imaginilor și a altor tipuri de fișiere media (scanări 3D, film, sunet, text integral) la înregistrările de obiecte. Fișierele media sunt stocate, pot fi afișate pe interfețe web și imprimate.

Funcții suplimentare care sprijină activitatea profesioniștilor din muzee

Modulul Qulto Exhibition – Suport software pentru organizarea de expoziții în spațiile proprii și expoziții itinerante (împrumut de artefacte)
Modulul Qulto Conservation – Asistență software pentru activitatea de conservare și restaurare
Modulul Qulto Relocation – Funcții speciale pentru transportul și relocarea artefactelor

Conversia datelor

Compania noastră are experiență în conversia de date pentru biblioteci și muzee, din diverse formate și soluții software utilizate anterior.
Vechile înregistrări vor rămâne în utilizare paralelă pentru perioada necesară.
După conversie, întregul sistem (inclusiv conversia) este garantat timp de 1 an.

Catalogul online al colecțiilor muzeale

Odată cu sistemul pentru managementul colecțiilor le furnizăm clienților noștri și o interfață online care afișează datele înregistrărilor sub forma unui catalog virtual personalizabil. Muzeele pot alege ce obiecte și ce imagini să figureze în acest catalog online. De asemenea, în funcție de preferințele muzeului, putem personaliza câmpurile care urmează să fie afișate pe interfața online (doar o parte din informațiile aferente obiectelor apar în catalogul virtual).

Rapoarte

Cu ajutorul modulului nostru de statistică, care funcționează ca subsistem de sine stătător, aveți acces la informații privind utilizarea stocurilor și a serviciilor muzeului, pe lângă datele statistice necesare pentru a sprijini deciziile de management.
Gama de informații care pot fi preluate în modulul de raportare poate fi extinsă, după cum este necesar, prin modificări de configurare a datelor stocate în baza de date.

Europeana Connection Kit

Dezvoltat în cadrul unei cooperări europene, sistemul modular Europeana Connection Kit conectează sistemul de gestionare a colecțiilor Qulto Museum cu agregatorul cultural european Europeana.eu. Unele dintre serviciile sistemului sunt disponibile în Ungaria, Marea Britanie, Belgia, Țările de Jos și Slovenia. Fiecare modul este conectat prin intermediul unor interfețe pentru dezvoltatori și comunică între ele. Destinația integrării poate fi adaptată în funcție de necesități, deoarece formatele LIDO și EDM utilizate în prezent pentru transferul de date pot fi actualizate sau înlocuite cu alte formate.

Informații

Data de începere și de finalizare a dezvoltării

Qulto Library 2001-

Qulto Museum 2008-

Nivelul ecosistemului Qulto

Manage

Tip de instituție

Muzee

Componente Qulto utilizate

Qulto Museum, conexiune OPAC3