Qulto Museum

integrált múzeumi rendszer

érdeklődök

q_museum

 

A Qulto Museum (korábban múzeumi HunTéka vagy HunTéka-M) múzeumi nyilvántartó rendszer a HunTéka integrált könyvtári rendszerből nőtte ki magát, profitálva ezzel a könyvtári terület addigra már kiforrott szabványosítási törekvéseiből, cégünk könyvtári adatbázisok terén szerzett sok éves adatmigrációs tapasztalatából. A Qulto Museum elsődleges célja a muzeális intézmények őrzésében, kezelésében, illetve birtokában levő  kulturális javakról  vezetett nyilvántartás szoftveres támogatása, illetve a papír nyilvántartások kiváltása. Ugyanakkor, a nyilvántartáson túl támogatja e kulturális javakra vonatkozó egyéb ismeretek rögzítését és ezek sokrétű és többnyelvű újrahasznosítását.

Az első Qulto Museum rendszert 2009 januárjában vette használatba a Petőfi Irodalmi Múzeum,  a szakmai együttműködés azóta is töretlen. További szakmai partnerek bevonásával fokozatosan bővült a támogatott szakanyagok köre, a 2-es verziótól pedig  szabványos Qulto Museum űrlapok, leírókartonok, riportok várják a felhasználókat. A testreszabható múzeumi űrlapok a 20/2002-es NKÖM rendeletnek megfelelő rovatoknak megfelelő mezőkön túl a kutatók kiszolgálását is támogató mezőket is tartalmaznak. Hazai és külföldi felhasználóink igényeit és javaslatait is figyelembe véve folyamatosan gyarapodik a felkínált funkciók köre.

Főbb funkciók

 • nyilvántartások (gyarapodás, alapgyűjtemények, segédgyűjtemények. szekrénykataszter, duplumnapló)
 • keresések, böngészések
 • beépített médiakezelés
 • tárgyszólisták kezelése
 • leírókartonok generálása
 • riportok generálása (leltárkönyvek, gyarapodási napló, mozgatási napló, egyedi kimutatások…)
 • többnyelvűség támogatása
 • sokrétű jogosultságkezelés

Integrált gyűjteménykezelő rendszerünk több múzeumban a minisztérium által auditált rendszerré vált. Az általunk fejlesztett Qulto szoftvercsomag elemei biztosítják a szabványosságot, így az egyedi fejlesztések is összekapcsolhatók más rendszerekkel, illetve hazai (MaNDA), vagy nemzetközi (Europeana) közgyűjteményi projektekkel.

Múzeum menedzsment szolgáltatásaink:

Katalógus

 • A modul lehetővé teszi, hogy a magyar múzeumi adatleírási szabályzatokat követve valamennyi objektumtípus (beleértve a nem hagyományos műtárgyakat, dokumentumokat és azok digitalizált megjelenését is) tartalmi és formai feltárása elvégezhető legyen.
 • A feltárt dokumentumokhoz teljes szöveges, képi vagy hangzó anyagok is hozzákapcsolhatók, ezáltal a múzeum kiépítheti saját elektronikus gyűjteményét és és bővítheti on-line tartalomszolgáltatását is.
 • A feltárás során a szoftver támogatja a feldolgozót a szabályos besorolási adatok (tárgyszavak) ellenőrzésében, így az állomány áttekinthető, rendszerezett és szakmailag is megfelelő minőségű lesz.
 • A besorolási adatok köre korlátlan.
 • A feltárás űrlapokkal történik. Valamennyi múzeum, gyűjtemény saját feltáró űrlapot készíthet. Az űrlapok tetszés szerint bővíthetők, módosíthatók, alakíthatók.

A múzeumi rendszer egyes gyűjteményekben való auditálásához szükséges funkciók

 • gyarapodási napló építése
 • szakleltárkönyvek építése, munkapéldány nyomtatása
 • külön nyilvántartások: mozgatási napló, kölcsönadott tárgyak naplója, kiállítás szervezés támogatása, nyilvántartások év végi zárása
 • nyomtatott outputok: év végi leltárkönyv, leírókarton, alátétcédula, teljes nyilvántartás (kurrens és retrospektív), leltári adatok történetiségének megőrzése (história)
 • múzeumi előírásoknak megfelelő kifinomult jogosultságkezelés
 • az auditáláshoz szükséges funkciókon felüli tulajdonságok: Tezaurusz (tárgyszó rendszer) kezelés, szinonima, apa-fiú, rész-egész relációk kezelése, háttér-tezauruszok igény szerinti betöltése; levéltári nyilvántartáshoz szükséges struktúra megvalósítása; kutatási napló használhatósága
 • a leíró karton (rekord) kapcsolódik: a bibliográfiai (könyv, cikk) rekordokhoz; a műtárggyal kapcsolatos levelezéshez; a kép fájlokhoz; kutatási eredményekhez

Tartalomkezelés

 • Gyűjteménykezelő rendszerünkben lehetőség van a nyilvántartási és a besorolási rekordokhoz képeket és egyéb tartalmakat (3D dokumentum, film, hangzóanyag, teljes szöveg) csatolni, tárolni, webes és nyomtatott felületeken megjeleníteni.

További funkciók a múzeumi munka támogatására

Qulto Exhibition – Kiállítástervező modul: Múzeumi rendszerünk hasznos kiegészítője a kiállítások tervezési, előkészítési, szervezési munkálatainak megkönnyítésére. Egységes webes felületen biztosítja az események menedzsmentjéhez szükséges információkat, átláthatóvá téve a hozzájuk kapcsolódó részleteket, munkafázisokat.

Qulto Conservation – Állományvédelmi modul: Az intézményen belüli vagy külső restaurálási és állományvédelmi munkálatok szabványos rögzítésére született fejlesztés, mely modern, letisztult webes felülettel támogatja a szakmai munkát. A modulba felvitt adatok automatikusan összekapcsolásra kerülnek az intézményben működő Qulto Museum szoftverrel a zökkenőmentes nyilvántartás érdekében.

Qulto Relocation – Mozgatási modul mobiltelefonos applikációval: A Qulto Museum felhasználók egy webes felületen adminisztrálhatják a műtárgymozgatási eseményeket. A kapcsolódó telefonos applikáció (Android és iOS) segítségével akár offline állapotban is lehetséges a műtárgyak szállításának nyomonkövetése. Intézménye legyen ezen a téren is mobil!

Leltári tétel import („excel import”): Excel táblázatok egy-egy füléről készült CSV formátumú output-jainak betöltésére alkalmas funkció. Működése naplózható, minden eseményről riport kérhető, illetve az egyes fájlokból betöltésre került állományok visszakereshetők. A funkció hasonlóan működik a felületről történő rekord létrehozáshoz.

Csoportos leltári tétel módosítás: Biztosítja egy kijelölt rekordhalmaz (egy leltári tétel keresés során leválogatott találati lista kijelölt elemeinek vagy összes elemének) módosítását. Segítségével a kiválasztott Qulto Museum (HunTéka) mezőkbe érték vihető be tömegesen és egységesen. A funkció a felületről történő módosításhoz hasonlóan működik.

Konverzió

 • A konverzió során teszt időszakot biztosítunk.
 • A régi nyilvántartás párhuzamosan használatban marad a szükséges ideig.
 • Az átállás után a teljes rendszerre (így a konverzióra is) 1 éves garanciát vállalunk.

Webes megjelenés

 • Csatlakozás a MuseuMap aggregációs portálhoz
  A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központja új, közös múzeumi digitális műtárgyadatbázis szolgáltatása, a MuseuMap portál, ahol a felhasználók kedvükre böngészhetnek a csatlakozó intézmények műtárgyai között, barangolhatnak a virtuális tárlatokon, tájékozódhatnak a múzeumok aktuális programjairól, emellett megoszthatják kedvenceiket és saját virtuális kiállításaikat a közösségi média felületein. A csatlakozó múzeumok számára a közös hazai keresőfelületen történő megjelenés mellett a szolgáltatás lehetőséget biztosít arra is, hogy a műtárgyak meghatározott szöveges adatai és képei az aggregációs adatbázison keresztül felkerüljenek az EUROPEANA portálra.
 • Saját webes múzeumi katalógus
  Ügyfeleink számára webes katalógust biztosítunk, mely a megrendelő által meghatározott módon, adatait webes katalógusban megjeleníti. Ügyfeleink maguk jelölhetik meg a megjeleníteni kívánt leltári tételeket és a hozzájuk tartozó képeket. A meghatározott szempontok alapján beállítjuk a megjeleníteni kívánt adatmezők körét, a keresési szempontokat és a nyilvántartási és leíró adatok a webes felületen való megjelenésének módját.
 • Saját portál

Riportok – Qulto Stat modul

Önálló alrendszerként működő statisztika modulunk segítségével az előírt statisztikai adatok mellett a vezetői döntéseket támogató, az állomány kihasználtságára és a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó információk is rendelkezésre állnak. A riport modulban lekérdezhető információk köre konfigurációs módosításokkal tetszőlegesen bővíthető az adatbázisban tárolt adatokkal.

Minőségirányítási riportok

Megfelelő minőségű és tartalmú jelentések összeállítása nem csupán törvényi kötelezettség, de a hatékonyság növelésének alapja is. Ezek a riportok nélkülözhetetlenek a minőségbiztosítási feladatok elvégzéséhez.

Europeana Connection Kit

Európai együttműködés keretében jött létre az a moduláris felépítésű rendszer (Europeana Connection Kit) amely a Qulto gyűjteménykezelő rendszert összekapcsolja az Europeana.eu európai kulturális aggregátorral.

A rendszer egyes szolgáltatásai Magyarország mellett Nagy-Britanniában, Belgiumban, Hollandiában és Szlovéniában futnak. Az egyes modulok fejlesztői interfészeken keresztül kapcsolódnak össze és interneten kommunikálnak egymással.Az integráció célállomása az igényekhez igazítható, ahogy az adatok átadására jelenleg használt LIDO és EDM formátumok is igény szerint fejleszthetők vagy más formátumokkal helyettesíthetők.

Információk

Ügyfél

Petőfi Irodalmi Múzeum

OMMIK

Fejlesztés kezdő és befejező dátuma

HunTéka 2001-

Qulto Museum 2008-

Qulto ökoszisztéma szint(ek)

Manage

Qulto Intézményi szint(ek)

Múzeumok

Alkalmazott Qulto termék(ek)

HunTéka,  OPAC3 kapcsolat

Termékkatalógus

Qulto Museum termékkatalógus