Qulto Manage

Posted on: January 7th, 2021 by akovacstapai No Comments

Qulto Manage (Zarządzanie), czyli odpowiednie kierowanie nie tylko instytucją, ale również kolekcją, dokumentacją, informacją i różnym treściami. Jest to pierwszy i podstawowy etap budowy oraz wdrożenia ekosystemu Qulto w instytucji.

Zintegrowane systemy Qulto do zarządzania muzeum, biblioteką, czy inną instytucją kultury umożliwiają rozpoczęcie przygody z tworzeniem zestandaryzowanej bazy wiedzy o obiektach, osobach, historiach, czy miejscach. Często powtarzamy, że baza danych jest najistotniejsza i stanowi punkt wyjścia do dalszych prac rozwojowy instytucji w kierunki automatyzacji, digitalizacji oraz publikacji treści.

Co zyska Twoja instytucja po wdrożeniu oprogramowania do ewidencjonowania i zarządzania kolekcją?
– Zestandaryzowaną bazę danych.
– Spójny i przejrzysty katalog obiektów dostępny dla wszystkich pracowników oraz dodatkowo dla użytkowników z zewnątrz z odpowiednimi uprawnieniami.
– Możliwość szybkiego i bezpośredniego publikowania zbiorów oraz przesyłania danych do zewnętrznych agregatorów, czy portali.
– Tworzenie skomplikowanych kwerend, zapisywanie wyników oraz opracowanie rejestrów tematycznych.
– Pomoc w przeprowadzeniu skontrum i inwentaryzacji.
– Miejsce do przechowywania i zarządzania wszelką dokumentacją: zdjęciami, kartami, protokołami, itp. z możliwością eksportu lub wydruku.
– Pomoc w przeprowadzaniu digitalizacji czy konserwacji.

Systemy ułatwiają kontrolować przepływ informacji pomiędzy działami, filiami i pracownikami, monitorować działania, generować raporty z pracy oraz statystyki. Dodatkowa część funkcjonalności w systemach jest dostosowana do potrzeb instytucji, gdyż każda jednostka jest inna i wyjątkowa. Można stwierdzić, że każdy system jest unikalny i szyty na miarę.

Qulto Manage to pierwszy krok do wdrożenia zrównoważonego rozwoju instytucji w kontekście jej transparentności, otwartości i integralności.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, Facebooka, LinkedIn lub po prostu zadzwoń do nas. Jesteśmy dla Was. 🙂

Qulto Digital

Posted on: January 7th, 2021 by akovacstapai No Comments

Digital to drugi krok w implementacji Qulto Ekosystemu, którego narzędzia mają pomóc wszystkim instytucjom kultury w procesie digitalizacji obiektów, zarządzaniu i obsłudze plików oraz danych w standardowym systemie do ewidencjonowania zbiorów.

Obecnie rośnie zapotrzebowanie w przestrzeni wirtualnej na dostęp do zbiorów, dokumentów, książek i innych źródeł wiedzy. Oprócz możliwości wyszukiwania danych w Internecie coraz większy nacisk kładzie się na jakość treści cyfrowych oraz sposób ich publikacji.

Dlatego ważne jest zaplanowanie całego procesu digitalizacji, po to, aby kolekcja przechodziła odpowiednie etapy, od skanowania i katalogowania, poprzez przetwarzanie, wzbogacenie danych, aż po odpowiednią publikację w wersji cyfrowej. Dzięki tym rozwiązaniom łatwiej jest śledzić i kontrolować etapy digitalizacji. Qulto Digital wspiera instytucje kulturalne i edukacyjne w tym przepływie pracy:

 – Opracowany przez nas komponent Repozytorium rozwiązuje problem bezpiecznego przechowywania, archiwizacji i kontroli wersji danych oraz optycznego rozpoznawania znaków (OCR), zarządzania prawami cyfrowymi (DRM), znakami wodnymi. Zapewnia również korektę treści. 
 – Nasz moduł Digitalizacja pomaga śledzić i zarządzać przepływem całej pracy, dodatkowo ułatwia i monitoruję współpracę z różnymi instytucjami.
 – Nasz system antyplagiatowy porównuje i indeksuje prace oraz teksty naukowe, a następnie generuje raport ze wszystkimi błędami wykraczającymi poza próg tolerancji.
 – W usłudze e-Publisher można pobierać, czytać online, udostępniać, zapisywać publikacje elektroniczne lub niektóre rozdziały na swojej wirtualnej półce.

Dzięki tym komponentom można w łatwy sposób śledzić przebieg procesu digitalizacji, monitorować przepływ cyfrowych treści, zbudować nowoczesny system i katalog zbiorów prezentujący dziedzictwo kulturowe w przestrzeni wirtualnej.

Więcej szczegółów na https://qulto.eu/web/portal/qulto-digital

Qulto Attract

Posted on: November 30th, 2020 by akovacstapai

E-learning Menedzsment Rendszer

E-learning termékünk (Qulto Learning Management System) egy Moodle alapú rendszer, amely online kurzusok menedzselését és szolgáltatását teszi könnyen elérhetővé oktatási intézmények, közgyűjtemények és vállalatok számára.

A rendszer elérhető önálló, elektronikus oktatási rendszerként (Qulto LMS) és a Qulto rendszer kiegészítő moduljaként (Qulto Content Management modul) is. A megfelelő e-learning komponensek kiválasztásához, bevezetéséhez tanácsadást biztosítunk. Rendszerünkhöz virtuális tanulási környezeteket (VLE) és személyre szabott oktatási tereket (PLE) is segítünk megtervezni és létrehozni. A rendszer bevezetését oktatási programokkal és személyes konzultációkkal segítjük.

A Qulto LMS főbb részei:


Elektronikus oktatás támogató rendszer
A Moodle alapú elektronikus oktatás támogató rendszerünk, önálló keretrendszerként (LMS) teljes funkcionalitást és integrációt kínál az oktatási folyamatok menedzseléséhez, és összekapcsolható a meglévő informatikai infrastruktúrával. Oktatási intézmények, felnőttképzéssel foglalkozó vállalkozások, vállalatok számára ajánljuk. A rendszert az igények szerint alakítjuk ki, az arculati tervezéstől a belső folyamatok modellezéséig. Amennyiben a partnerünk minőségirányítási rendszert is működtet, az oktatási keretrendszert annak igényei szerint alakítjuk ki.

Tartalomkezelő és kiszolgáló modul
Tartalomkezelő és kiszolgáló modulunk (Qulto CM) az intézményi, vállalati adattárak és közgyűjteményi repozitóriumok tartalomszolgáltatási feladatainak ellátásához készült. Önállóan is használható modulról van szó, de elsősorban meglévő adattárakhoz (például Qulto repozitórium) ajánljuk. A modul segítségével a formális és  nem formális oktatási formákat tudjuk kiszolgálni tartalom elemekkel. Az egyes elemeket vagy az egyénileg összeállított nagyobb egységeket elhelyezhetjük portál oldalakba, e-learning rendszerekbe. Lehetőség van teljes dokumentumok és dokumentum részek publikálására. Az egyes szövegrészeket és media elemeket tetszőleges sorrendben és forrásból illeszthetjük össze, ezáltal új tartalmakat hozhatunk létre. Ez a modul kiválóan alkalmas régi dokumentumok frissítésére, metaadataik újrahasznosítására.

Oktatásszervezési feladatok támogatása
Személyre szabható, elektronikus oktatástámogató rendszert (PLE/VLE kialakításának lehetősége) ajánlunk képző intézmények és vállalkozások részére. Partnereink számára olyan eszközt kínálunk, amellyel könnyebbé tehetik képzési adminisztrációjukat, oktatásszervezési munkájukat, és meg tudnak felelni törvényi kötelezettségeiknek.

Qulto SimilR Plágiumkereső

Posted on: August 11th, 2019 by akovacstapai
picturemessage_0aaa3tna.rrl
similr
previous arrow
next arrow

A Qulto SimilR szöveges dokumentumok közötti szöveghasonlóságok feltárására alkalmas szoftver. Kiválóan alkalmazható olyan szövegrészek azonosítására, melyek más forrásokból származnak, de a forrásszöveget a másolás folyamatában bizonyos mértékig megváltoztatták. A szoftver több felhasználó számára biztosít lehetőséget egyidejű elemzések készítésére egyéni, közös és webes korpuszokon. A Qulto SimilR lehetőséget nyújt továbbá az elemzési paraméterek egyéni változtatásaira, tekintettel a szövegek nyelvére, valamint műfaji, formai és témakör szerinti sajátosságaira.