RODO

Ochrona danych osobowych
1 stycznia 2019

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych („RODO”). Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach w związku z korzystaniem z naszych usług.

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Culware Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 17A, 93-177 Łódź posiadający numer NIP 1070025425 oraz Regon 146546119, oraz firma Monguz Információtechnológiai Kft, twórca portalu Qulto.eu (https://qulto.eu) z siedzibą w 6726 Segedynie, Jobb fasor 6-10, Węgry, numer NIP: 14206003-2-06. Jako administrator danych, zobowiązujemy się do zarządzania, przechowywania i przetwarzania danych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.

2. Jak można się z nami skontaktować?

Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dąbrowskiego 17A, 93-177 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres: office@qulto.eu.

3. Od kogo uzyskaliśmy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa podczas zgłaszania się na warsztaty organizowane przez Firmę, na konferencjach, szkolenia oraz przez zgłoszenia się do Newslettera, a także w momencie kiedy Państwo kontaktowali się z nami bezpośrednio w sprawie przedstawienia oferty, czy wyceny.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Celem przetwarzania Państwa danych jest wysyłanie informacji o naszych najnowszych i najlepszych rozwiązaniach, które mogą pomóc i unowocześnić Państwa instytucje.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, dopóki zgoda nie zostanie wycofana.

5. Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Twoich danych osobowych nie udostępniamy żadnym stronom trzecim.

6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

– na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

– na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).

7. Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych?

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ma prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W jaki sposób chronimy Państwa dane?

Firma zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane.

9. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych jest warunkiem nawiązania kontaktu z firmą w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacji szkoleń, udziału w konkursach, obsługą Państwa zapytań. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu z firmą.

10. Co to są dane osobowe i jakie dane są przechowywane?

Dane osobowe: dane, które można powiązać z osobą, której dane dotyczą, w szczególności imię i nazwisko, adres mailowy, nr telefonu oraz jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby, której dane dotyczą, oraz wnioski, jakie można z nich wyciągnąć na temat osoby, której dane dotyczą. Przechowywane przez nas dane to: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, nazwa instytucji, stanowisko.

Dane administratora danych, dane kontaktowe:

Cultware Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 17A, 93-177 Łódź
NIP: 1070025425
Regon: 146546119

Zarządzanie danymi
Jeśli Cultware Sp. z o.o. działa jako administrator danych, dane podane na stronie internetowej, aplikacji produktu lub umowy będą przechowywane przez dostawców usług hostingowych, którzy spełniają normy ISO 27001, ISO 9001, ISO 27018. W przypadku umowy o przetwarzaniu danych osobowych administrator będzie wykonywał zadania określone przez klienta w jego polityce prywatności i w umowie.