2020. június 10.

Turizmus 4.0 Platform (T4P): új-generációs integrált turisztikai felhő platform és ráépülő innovatív alkalmazások létrehozása

A Monguz Kft. 179.852.795 Ft összegű támogatást nyert a GINOP-2.1.2-8-2-4-16 programban finanszírozott projektjének megvalósítására, melynek célja az Ipar 4.0-ban is megjelenő innovatív technológiák felhasználásával egy új-generációs integrált turisztikai platform (Turizmus 4.0 Platform, rövidítve T4P) létrehozása.

A platform megkönnyíti a turisztikai szempontból komoly értékkel bíró, de jórészt rejtett kulturális tartalmak turisztikai célú hasznosítását és a turisztikai kínálat célba juttatását egyrészt a több szintű és szemantikus hálózatba szervezett adatok és tartalmak (T4P Információs Tér), másrészt a Platformot  nyílt API-kon keresztül feltáró innovatív VR/AR alkalmazások, attrakciók segítségével. 

A fejlesztés során létrejövő platform megkönnyíti a turizmusban érdekelt szereplők közötti tartalomkezelést és -cserét, kapcsolatok kiépítését és menedzselését, innovatív turisztikai termékek/szolgáltatások létrehozását és bevezetését.

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.2-8-2-4-16-2019-00711
A projekt megvalósítás időszaka: 2019.09.01. – 2021.08.31.
A projekt összköltsége: 327.005.082 Ft; a támogatás intenzitása 55%
Program: A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával.