Digitálisan hajtogatták ki az Én-Gediben talált tekercstöredéket

2016. szeptember 21.

Az elektronikus képalkotó módszereket általánosan használják olvasható kéziratok megőrzésére és megosztására, azonban az ősi, sérült dokumentumok beolvasása teljesen más jellegű kihívást jelent. Egy szoftveres megoldás, amit „virtuális kicsomagolásnak” neveznek, lehetővé teszi a szöveges leletek teljes feltárását anélkül, hogy megérintenék őket.

A rendkívül törékeny En-Gedi tekercs (amely a legrégebbi, héber, Hol-tenger partján talált tekercs, mely a Pentateuchus, más néven a Mózesi könyveket, a Biblia ótestamentumi részének első öt könyvét tartalmazza) szisztematikus digitális elemzése feltárja az írást, amely érintés hatására könnyen darabjaira hullana. A módszer, amely a sérült leleteken lévő jelentős, tinta alapú írásokat olvasható oszlopokba tudja rendezni olyan jó minőségű szövegeket eredményez, amelyek nyomán komoly kritikai elemzésnek jelennek meg. Ez a munka így új utat mutat olyan szöveges dokumentumok jövőbeli feltárására, amelyek korábban a sérült anyagok fogságában érinthetetlenek voltak.

Science Advances  21 Sep 2016:
Vol. 2, no. 9, e1601247