Információs Interakció

2015. október 29.

Október 27-én Pozsonyban szervezett digitális információtudományi workshopot a Comenius Egyetem Könyvtár és Információtudományi Tanszéke.
A rendezvény célja a cseh és szlovák PhD hallgatók kutatási projektjeinek bemutatása volt, amelynek eredményeként szakmai párbeszéd bontakozott ki a résztvevő csehországi, magyarországi, romániai és szlovákiai információtudományi szakemberek között. 

A workshop fókuszában az információval való túlterheltség okozta kihívások álltak. A szakemberek javaslatokat tettek arra, hogy milyen személyes stratégiákat kövessünk az információk dzsungelében történő eligazodásra. Különös kihívásként jelenik meg a Google, Facebook és egyéb közösségi média felületek intenzív információgyűjtő tevékenysége. A vitában rámutattak, hogy a szemantikus technológiák használatának megvan az a veszélye is, hogy minden korábbinál nagyobb információs esélyegyenlőtlenséget szül a kereskedelmi szereplők s az egyszerű állampolgárok között. A Facebook számos vonatkozásban már most sokkal többet tud rólunk, mint a saját szüleink…
Számos előadás fókuszált a különféle felhasználói célcsoportok információhasználati viselkedésére a gyermekektől a tudományos kutatókig bezárólag. Elemezték például a közösségi média használatát. Több előadás is boncolgatta, hogy valóban van-e akkora információs műveltsége a különféle célcsoportoknak, mint ahogyan azt magukról állítják például az egyetemi kutatók. Az eseményen szó esett a digitális tudományról, a nyílt hozzáférésről, a kiadói magatartásokról, a tudományos kommunikációról és a digitális könyvtárakról is, valamint arról, hogy milyen szerepe lehet a kreativitásnak az információk feldolgozásában. Ennek kapcsán merült fel a metaforák használatának szerepe. Egy-egy metaforában hatalmas humán műveltségi tőke összegződik tömören a világról alkotott tapasztalatainkról. A metaforák hatásos használata ily módon segíthet akár az információs túlterheltséggel való küzdelem során is. Segítségükkel ugyanis tömöríteni, rendszerezni tudunk sokszor teljesen különféle információmorzsákat is.  A rendezvényen említésre került az információtudományi tudományágat jellemző tradíciók hatása (hivatkozás a klasszikusokra, mint Shannon és Wiever) és a modern új kutatási irányok megjelenése az információk feltárása, rendszerezése, az emberi információs viselkedés kapcsán.