Létezhet-e a könyvtár katalógus (illetve saját katalógus) nélkül?

2015. január 17.

A hollandiai Utrecht egyetemi könyvtárában zajló érdekes fejlesztési projekt azt taglalja, hogy miképp lehet pontosan megtervezve és ütemezve hálózati megoldással kiváltani a könyvtár saját katalógusát.

Az integrált könyvtári rendszerek területén zajló fejlesztések egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy feleslegessé válik saját intézményi szintű rendszerek üzemeltetése. A katalogizálás, feldolgozás művelete, az online nyilvános intézményi katalógus (OPAC) legalábbis már kiváltható ily módon. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy biztosítani kell, hogy minden katalógus rekord eljusson helyi szintről a központi rendszerbe, majd onnan vissza a helyi integrált rendszerbe (miután a kölcsönzés és egyéb műveletek nem kerülnek központosított kezelésre). Hatékony új munkafolyamatokat kell kialakítani a gyűjteménykezelésre. Biztosítani kell a munkatársak továbbképzését is.