Mi lesz a könyvtár funkciója a jövőben?

2018. január 29.

A siófoki Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár (BRTKK) 2018. január 23-án tartott szakmai napján könyvtárigazgatók folytattak szakmai diskurzust a címben szereplő témában.
A rendezvény eredeti témája a Minősített Könyvtár cím volt, azonban az előadások és az azt követő vita során olyan kérdések vetődtek fel, hogy milyen irányban fejlődhet egy könyvtár, milyen feladatai maradnak és milyen új funkciókat láthat el a digitális technikák fejlődésével kialakuló új körülmények között. A nagyon is releváns kérdéseket feszegető párbeszédben, melyben a Monguz Kft. szakemberei is részt vettek, egyetértés volt abban, hogy a könyvtárak egyik alapvető szerepe – az összegyűjtött tudás és információ szolgáltatása a társadalom felé – továbbra is megmarad, persze ennek eszközei és platformjai változhatnak. A közgyűjteményeknek nagyon is fontos szerepe van a kultúra, a tudás megőrzésében és átadásában, a fejlett társadalom fenntartásában. A digitális korszak adta új informatikai eszközök pedig segíthetik az intézményeket a változó körülményekhez való alkalmazkodásban.