Networkshop 2017 – Felhőbe költöznek-e a magyar könyvtárak?

2017. április 26.

A 2017-es Networkshop konferencia április 19-21. között zajlott Szegeden, a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A huszonharmadik alkalommal megrendezett konferencia a felsőoktatás és köznevelés, a tudományos kutatás és a közgyűjtemények adathálózati infrastruktúrájának, és az ezen működtetett alkalmazások fejlesztése terén elért eredmények bemutatására és megvitatására hivatott.

A három napos rendezvény fő témája a könyvtárak együttműködése és a felhőbe költözés volt. A szerdai Felhőbe költöznek-e a magyar könyvtárak és ha igen, hogyan és mikor? című workshop során a szekció moderátora Dr. Kokas Károly, SZTE Klebelsberg Könyvtár és keynote résztvevője, Lendvay Miklós (OSZK) járta körül a témát, korreferátumot pedig Kármán László, a Monguz Kft. ügyvezetője mondott. Lendvay Miklós kiemelte, mennyire fontos a megosztás, hozzáférés útjainak megnyitása és az együttműködés – aláhúzva, hogy a könyvtárak jövője nyitott és rajtuk áll. Kármán László hozzátette: a jövő már elkezdődött, hiszen például megyei könyvtárak adnak felhő szolgáltatásokat települési könyvtárak számára, egyetemek pedig karok számára. A Qulto platformot pedig a cég ügyfeleinek 20%-a használja felhő szolgáltatásként, és ez az arány folyamatosan nő. A nemzetközi trendek is e felé mennek, melyre jó példa a FOLIO – The Future of Libraries is Open –  nyílt forráskódú integrált könyvtári platform, melyet alapjaiban felhő szolgáltatásnak terveznek. E platform fejlesztésében a Monguz Kft. munkatársai is részt vesznek. A workshop visszatérő témája volt még a magyar kultúrkincs külföldi szervereken való tárolásának kockázatai és jogi aspektusai, illetve a hazai infrastruktúrával rendelkező szolgáltatók előnyei.

A Monguz Kft. munkatársai Simon András és Dr. Fülöp Endre Rekord vagy háló – tudásreprezentációs eszközök névtérépítés címmel tartottak előadást a névterekről szóló szekcióban, melyben Ungváry Rudolf (OSZK), Horváth Ádám (Magyar Nemzeti Múzeum) és Bánki Zsolt (Petőfi Irodalmi Múzeum) adott áttekintést a téma különböző aspektusairól. Dr. Fülöp Endre részletesen bemutatta a szemantikus háló kifejezés kétféle jelentését, mely egyrészt utal a világhálóra, másrészt tudásreprezetációs technológiára. A PIM által életre hívott és Qulto platform segítségével implementált személynévtér nemzeti névtérré alakításának lehetősége információtechnológiai szempontból is több fontos kérdést vet fel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenleg alkalmazott, MARC-rekordokra épülő adatmodell alkalmas egy intézmény névtérrel kapcsolatos igényeinek kiszolgálására. Ugyanakkor viszont érzékeljük, hogy konkurens használatra, több, egymástól gyökeresen eltérő profilú intézmény együttműködésére épülő működési modell már olyan kihívásokat támaszthat a rendszerrel szemben, amelyek a rekordalapú tudásmodell helyett szemantikus tudásreprezentációra való áttérés szükségességét indokolhatják. Az előadók a szemantikus hálóra elsősorban mint tudásreprezentációs eszközre tekintenek, s az alkalmazásában rejlő lehetőségeket elsősorban a reprezentált tudás köre, az adatminőség és az adatvalidáció vonatkozásában tekintették át. A rekordalapú megközelítésről szemantikus hálóra való áttérés azonban számos nehézséget is rejt magában, így az áttérés csak fokozatosan, több lépcsőben történhet. Első lépésként a MARC-rekordok szemantikus hálóba rendezése képzelhető el. Ennek előkészületei a névteret kezelő integrált könyvtári rendszerben már megkezdődtek, az előadás pedig beszámolt az eddig megtett és a közeljövőben tervezett átalakításokról.

A rendezvényen továbbá bemutatásra került számos izgalmas kezdeményezés, mint a F@IMP 2.0. Nemzetközi múzeumi multimédia-fesztivál és a COURAGE projekt. Fűkőné Herceg Helga, a Csorba Győző Könyvtár munkatársa a Monguz Kft. segítségével indított, egyedülálló szolgáltatásukról, a Hallgass könyvet! hangoskönyv ajánló terminálról beszélt. Hubay Miklós és Horváth Ádám a BIBFRAME új keretei 2017-ben című előadásában bemutatásra került, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Qulto platformot használó könyvtárának nyilvános webes katalógusában a rekordok BIBFRAME formátumban is megjeleníthetőek.

A konferencia záró plenáris ülésén a felhő szolgáltatások és az együttműködés alapvető fontosságát emelték ki a résztvevők, megfogalmazva a három napos rendezvény konklúzióját.