Networkshop

2016. április 08.

A Networkshop konferenciára idén Debrecenben került sor március 29. és április 1. között.

Március 30.-án a nyitó plenáris ülésen Sennyei Pongácz a Texas állambeli Austinban található St Edwards Egyetem könyvtárának főigazgatója igen érdekes áttekintést adott azokról az új paradigmákról melyek a hálózat, a felhő technológiák és a könyvtár kapcsolatát áthatják. Interpretációja szerint az integrált rendszerek funkciója leszűkül a legszükségesebb alapfunkciók biztosítására. A felhasználói felület illetve számos kiegészítő funkció szabványos API-k segítségével illeszthető hozzá a rendszerhez. A fő cél, egy olyan az intézmény igényei szerint testreszabott digitális szolgáltatási ökoszisztéma létrehozása, melynek egyes elemei a felhasználó számára észrevétlenül illeszkednek egymáshoz, s szolgálják az információs igényeik minél hatékonyabb kielégítését. Persze ehhez egy újfajta könyvtárosi hozzáállásra is szükség van, s felértékelődnek az együttműködési készségek, s bizonyos informatikai alapkompetenciák birtoklása a digitális könyvtári területhez illeszkedően.

Az első nap szerda délutánján a digitális bölcsészet workshopra került sor. Pozitív előrehaladást jelenthet, hogy a könyvtár és információtudományi képzési programok illetve bölcsészeknek szóló általános digitális könyvtári témájú előadások keretei közé bekerülhetnek az ehhez a területhez kapcsolódó készségek és képességek.
Nagyon nagy hangsúllyal kerültek elő a konferencia különféle napjain a Magyar Tudományos Művek Tára fejlesztésével és használatával  kapcsolatos feladatok. Keddtől péntekig, számos tutoriál és előadás járta körül a kihívásokat mind fejlesztői mind könyvtáros felhasználói szemszögből.

Páll Zoltán és Vajda Lőrinc előadása egy igen innovatív új XML -alapú szövegkódoláson alapuló szolgáltatási projektet mutatott be az Akadémiai Kiadó részéről. Az Országos Széchényi Könyvtárat képviselő Balázs László előadása abból a szempontból volt érdekes, hogy az OSZK a VuFind Discovery rendszert nem külső tartalmi erőforrások elérésének integrálására implementálta, hanem a saját belső teljes szövegű és bibliográfiai adatbázistömegük számára alakítanak ki közös platformot. Pénteken, április elsején Horváth Ádám (Magyar Nemzeti Múzeum) igen élvezetes, és jövőbe mutató előadásából kiderült az is, hogy rejtetten a rendszerbe integrált funkciókként jelennek meg szemantikus webes elemek is a VuFind szolgáltatáskészletében, melyek megkönnyítik a discovery rendszer által elérhetővé tett tartalomforrások szemantikus webes integrálását is.

A rendezvény Köznevelés, felsőoktatás, elektronikus környezetek című szekciójában elsősorban a közoktatásban használt szoftverekről és megoldásokról tájékozódhattak az érdeklődők. A bemutatott statisztikai eredmények és kimutatások szerint a közoktatási módszerek egy része rendkívül elavult, sokszor ugyan azokat a megoldásokat alkalmazzák Magyarországon mint 20 éve, amikor is először gondolkodtak el azon, hogy az informatikát közelebb kellene hozni a tanításhoz. A diákoktól még mindig a lexikális tudás bővítését várják el, figyelmen kívül hagyva, hogy a gyorsan megtanult információkat a kimutatások szerint 4-5 hónap múltán teljesen elfelejtik a tanulók. Bár az internet egyre jobban begyűrűzik az oktatás területére is, azonban egyelőre úgy tűnik, hogy csak kiegészítő eszköz marad, nem pedig a lexikális tanulás kiváltója.

A Monguz Kft, közgyűjteményi partnereinkkel együttműködésben idén is számos előadással képviselte magát a rendezvényen. A helyszín szelleméhez jól illeszkedett a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral közösen fejlesztett Cíviskultúra információs portál, illetve a Városfoglaló című online játék bemutatása Brada Hedvig (Monguz Kft) és Lente Tamás  (Méliusz Könyvtár) jóvoltából. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) repozitóriumának sajátosságait mutatta be Kun Dorottya (MOME) és Fülöp Endre (Monguz Kft). A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) személynévterének a szemantikus weben történő publikálásának kihívásait tekintette át Mohaly Anikó (PIM) és Simon András (Monguz Kft).  Sinka Róbert, cégünk e-learning szakértője a tartalomszolgáltatásainkhoz kötődő digitális oktatási programjaink sajátosságairól, s azok technikai hátteréről adott nagyívű áttekintést.  Aktuális technikai kérdések kapcsán Nagy István a plágiumkeresés dilemmáit, és lehetséges megoldásait mutatta be, Sass Róbert az oktatási felhő (Cloud4Education) témakörében tartott tájékoztatást; a Docker és a Kibana rendszer alapjait ismertette.