Extracting relevant information about…

Posted on: április 27th, 2023 by Papp Ildikó

‘Extracting relevant information about preferences of the customers from the transaction records of integrated library management systems’ by András Simon

Abstract: Thesis/Objective – The world outside the libraries is changing rapidly, and these changes are extremely speeded up by the effects of the restrictions ordered because of Covid 19. It is worth to give new aspects for creating and using library statistics, in the way extracting information from the transaction records of integrated library management systems, hence the analysis of these records seems one of the most appropriate way to follow the changes of the customer’s attitude. Method – The databases of the Integrated Library Management Systems contain these data units beside other records, like loan, bibliographic, item or authority records. The transaction records are created by the application, preserving the information, logged by the program. These records are preserved for long time in the database even if the logged transaction itself is terminated, or the original record is deleted. Analysing large number of loan records we can follow the changes and can ascertain trends for the past two years too. As the employee of Qulto Companies (Qulto Companies – https://qulto.eu), a firm developing integrated collection management systems for libraries and museums in East-Central Europe I have the permission, and the necessary knowledge to examine the catalogues of our customers. The MARC based data structure of these software is widely used by library and museum automatization systems in Europe, so the Middle-European experiences for data extraction could be seen, as generally valid in the future. Results – There is a significant decrease according to the count of active library users or to the number of loan transactions. There is some difference between the loan and user counts according to library type. In the high school libraries, the decrease doesn’t seem to have any connection with the Covid 19 restrictions, in the case of the other library types it can be the result of them. Hence there was no difference between the tendencies of the decrease according to geographical position or size of the library. Conclusion – The transaction records of Integrated Library Management Systems are very useful we can gain very important information about our libraries. so, we should take care for preserving them, or at least we have to get the most important units of information from them before they are erased.

Simon András kollégánk cikkének teljes angol nyelvű változata itt olvasható vagy online elérhető ezen a linken.

Az integrált gyűjteménykezelő rendszerek adatbázisainak elemzése

Posted on: november 18th, 2021 by Papp Ildikó
Az integrált gyűjteménykezelő rendszerek adatbázisainak elemzése a katalógusadatok hosszú távú megőrzésének szempontjából

A Preservation, Digital Technology & Culture (PDT&C) Q1-es SJR besorolású nemzetközi szakfolyóirat legfrissebb számában szabadon olvasható munkatársunk, Simon András és szerzőtársa, Kiszl Péter doktori programjának keretében született tudományos elemzése.

Összefoglaló

A közgyűjteményi digitalizálás során felépített adatbázisok vizsgálata figyelmet érdemlő témakör, különösen a keletkezett metaadat rekordok és a teljes tartalmak hosszútávú megőrzésének költségei szempontjából. A tanulmányban több mint kétszáz Magyarországon és a környező országokban működő, Qulto szoftvert használó könyvtár és múzeum integrált gyűjteménykezelő rendszerének adatbázisában található metaadat és a média rekord számának, méretének és sokféleségének elemzésével a következő kérdésekre kerestünk választ: (1) Van-e különbség a kapott eredményekben az intézmények típusa, országa vagy a munkatársak, illetve a felhasználók nemzetiségi hovatartozása tekintetében? (2) Mekkora valójában egy metaadat, illetve egy média rekord? (3) Megállapíthatók-e azok a szempontok, amelyek alapján a későbbi vizsgálatok már reprezentatív mintán folytathatók le? (4) Különbséget tudunk-e tenni a pótolhatatlan információt tartalmazó elsődleges (primer) és a származtatott információval bíró másodlagos (szekunder) adatok között, annak érdekében, hogy a hosszútávú megőrzés költséges volta miatt ne kelljen valamennyit megőrizni?

A cikk teljes terjedelmében itt olvasható angol nyelven:

Simon András and Kiszl Péter: Aspects of the Long-Term Preservation of Digitized Catalogue Data: Analysis of the Databases of Integrated Collection Management Systems Preservation, Digital Technology & Culture, vol. 50, no. 2, 2021, pp. 51-64. DOI: https://doi.org/10.1515/pdtc-2021-0007

A Monguz Kft. bekerült a Magyar Tudományos Művek Tárába

Posted on: május 11th, 2021 by akovacstapai

 

Örömmel adunk hírt róla, hogy a Monguz Kft. bekerült a Magyar Tudományos Művek Tárába (MTMT), így a kollégáink publikáció ezen a felületen is nyomon követhetők: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=institutes&mode=browse&sel=institutes22005 .
A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) a tudományos művek legfontosabb gyűjteménye, hiteles adatbázisa. A nemzeti bibliográfiai adatbázisba ellenőrzött módon tölthetők fel a részt vevő intézmények kutatóinak tudományos munkásságát és teljesítményét jellemző adatok.

Szemantikai háló építése az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet adatbázisában – Az Országos Színháztörténeti Múzeum (OSZMI) rövid története

Posted on: január 26th, 2019 by qulto-admin

Simon András és Szabó Attila cikke a TMT 2019 7-8. számában

A 2018-as év egyik legjelentősebb múzeumi informatikai fejlesztéseként készült el az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet portálja a „Magyar Színházi emlékezet megőrzése” elnevezésű projekt keretében. A munka fő célja a múzeum adatbázisában található és széles érdeklődésre számot tartó színháztörténeti anyag bemutatása az interneten. A portál készítése során sokoldalú keresési és böngészési lehetőséget kívántak biztosítani a kutatók és a laikusok számára is. A projekt megvalósításánál kulcsszerep jutott az integrált múzeumi gyűjteménykezelő rendszernek. Erre a célra a múzeummal szervezeti kapcsolatba kerülő Petőfi Irodalmi Múzeumban már több mint tíz éve használatba vett Huntéka rendszer lett kiválasztva. A Huntékába be kellett tölteni, és egy integrált adatbázissá össze kellett építeni az eddig elkülönülten fejlesztett múzeumi adatbázisokat. A betöltés, adattisztítás és integráció során az adatbázisokban található rekordokból szemantikus háló jött létre. A cikk bemutatja a munka lépéseit és a létrejövő adatbázis rendszertervének változásait. A munka során egy úgynevezett „hibrid rendszer” jött létre, mely részben a múzeumi számítógépes leltárkönyv és a könyvtári katalógus tulajdonságait ötvözi. Az adatszerkezet fel van készítve külső forrásból történő adatgazdagításra és adatszolgáltatásra idegen adatbázisok, vagy akár a Nemzeti Névtér felé is.

Tárgyszavak: színháztörténet; szakmúzeum; múzeumi gyűjtemény; tartalomszolgáltatás; tudásreprezentáció

szerzők: Simon András (ügyfélmenedzser, Qulto-Monguz Kft.) és Szabó Attila (igazgatóhelyettes, PIM-OSZMI)

A teljes tanulmány a TMT 66. évfolyamának 2019 7-8. számában érhető el.

A szemantikus háló két fogalma, a katalógusok új generációja és a könyvtárak szerepe

Posted on: augusztus 14th, 2018 by qulto-admin

Dr. Fülöp Endre kollégánk cikke a TMT legújabb számában olvasható.

A szemantikus háló kifejezést két – egymáshoz több szálon kötődő, ám egymástól mégis jól elkülöníthető – értelemben szoktuk használni. Ugyanez elmondható a szemantikus technológiák és a szemantikus katalógus kifejezésekről is. Ez a kettősség, ha nem szentelünk kellő figyelmet neki, könnyen okozhat félreértést. A cikk célja, hogy a fenti fogalmak jelentéseinek elemzésével hozzájáruljon a könyvtárak szemantikus technológiákkal kapcsolatos lehetőségeiről, feladatairól szóló termékeny párbeszéd feltételeinek megteremtéséhez. Másfelől pedig amellett is érvelni kíván, hogy az, hogy a szemantikus háló és a szemantikus technológiák kifejezés két jelentése közül melyik van jelen hangsúlyosabban gondolkodásunkban, végső soron azzal is szoros összefüggésben áll, hogy miként gondolkodunk a könyvtárak szerepéről, feladatáról, jövőjéről.

Tárgyszavak: szemantikus web; tudásreprezentáció; adatmodell; könyvtári katalógus

TMT 65. évf. 2018. 7–8. sz.

A „Legjobb Poszter” díj – 11. Metaadat és Szemantikus Kutatás Konferencia Tallinn 2017

Posted on: január 18th, 2018 by qulto-admin

A Tallini Egyetem által szevezett konferencián a Monguz Kft. és a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai közösen nyerték el a díjat.

A Bánki Zsolt (PIM), Simon András (Monguz Kft.), Szabó Mihály (Monguz Kft.) és Mohay Anikó (PIM) által készített „Szemantikus személynévtér megjelenítés és keresőoptimalizálási trendek a Petőfi Irodalmi Múzeumban” poszter – mely a magyar közönség előtt a Networkshopon tartott „A Petőfi Irodalmi Múzeum huntéka adatbázisában épített személynévtér megjelenítése a szemantikus weben” előadás és a TMT-ben ennek nyomán 2017 őszén megjelent cikk témájából született – nyerte el közönségszavazással a „Legjobb Poszter” díjat.

A poszter a következő linken érhető el.