Qulto Education

2017. július 04.

További információkért keresse az Education termék oldalát >>

#tanulás másképp #élmény a tanulás #közgyűjteményi anyagok újrahasznosítása #digitális múzeumpedagógia #interaktív közoktatás #digitális oktatási csomagok

A Qulto Education interaktív oktatási anyagok összeállítását és felhasználását támogató szoftverkomponens, mely a Qulto portfólió legújabb eleme. A szoftver elsősorban a közoktatásban és közgyűjteményi intézményekben dolgozó pedagógusok munkáját teszi hatékonyabbá, de más területeken is jól hasznosítható. A modul a játszva tanulás élményét biztosítja az iskolai, könyvtári és múzeumi foglalkozások keretein belül. A tanárok a diákok által előszeretettel használt digitális eszközökön keresztül kelthetik fel csoportjaik érdeklődését az adott téma iránt, az online és offline anyagok ötvözésével.

A fejlesztés első fázisában a termék béta verziója készült el. A modul továbbfejlesztése a formális és nem formális oktatás résztvevőinek meglátásai alapján és szakértelmük segítségével folytatódik. Célunk egy olyan digitális eszköztár megalkotása, mely az interaktív tudás- és kultúraközvetítés mellett a közgyűjtemények fizikai látogatására és felfedezésére inspirálja a fiatalokat. Emellett lehetővé teszi a közgyűjteményi elemek és kulturális szolgáltatások más szolgáltatásokhoz, különösen a közneveléshez való kapcsolását.

A szoftver könnyen kezelhető, a Qulto Education-t használó pedagógusok közgyűjteményi, külső és belső adatforrásokból származó rekordok, szöveges anyagok és médiatartalmak felhasználásával hozhatnak létre a oktatási csomagokhoz tartozó oktatási anyagokat. Az oktatási anyagokban szereplő feladatok – kvíz, idővonal, szókereső, kirakó – és információk a diákok közreműködésével, interaktív formában teszik lehetővé egy téma körbejárását – legyen szó egy vár történetéről, Arany balladáiról vagy természettudományos kérdésekről.

A folyamat lépései:
1, oktatási csomag elkészítése a felhasználandó források, digitális tartalmak összegyűjtésével (közgyűjteményi digitális tartalmak, külső webes források, saját fotók)
2,  oktatási anyag összeállítása
(a jelenlegi feladat készlet: kvíz, idővonal, szókereső, kirakó)
3, az elkészült oktatási anyagok prezentálhatók a rendszeren keresztül, illetve különböző formátumokba exportálhatók.

A  múzeumpedagógusok, oktatók az oktatási csomagokat egyénileg vagy közösen is összeállíthatják, a csomagból elkészített anyagok pedig elérhetővé tehetők az intézmények nyilvános katalógusán keresztül. A prezentációk, feladatlapok online vagy offline formában is az órák részét képezhetik, segítve az oktatási témák minél komplexebb körbejárást, a foglalkozások minél változatosabb gazdagítását közgyűjteményi és egyéb tartalmak által.

A Qulto Education szoftver további, következő ütemekben tervezett funkciói és fejlesztési tervei:

– Feladatok összefűzése: az egyes feladatok adott sorrendben történő egymásba fűzése, amely így a téma megismerését egyfajta játékos vezetőként szolgálja, egyszerre bemutatható/lejátszható, megszakítás nélküli formában.

– A feladatpaletta bővítése: az alap feladatokat olyan további oktatást segítő elemekkel szeretnénk bővíteni, mint a storytelling, mindmap és egyéb típusú játékos vagy prezentációs eszközök.

– Külső források: a támogatott külső források skálájának bővítése.

– Csoportmunka támogatása: jogosultságkezeléssel és szerepkörök meghatározásával olyan közös munka támogatása, mely jelentheti az oktatási csomagokon való együttes munkát, de a diákok bevonását igénylő csoportos feladatokat is.