Üdvözlet kedves leendő Pastebin olvasók!- Adatbiztonságról új nézőpontból

2015. január 09.

Az adat alapvető tulajdonsága, hogy kiszivárog, megosztásért, újrafelhasználásért kiált. Az internet világában ez a mindig meglévő tulajdonság hirtelen komoly problémává lett.
Minden adat szivárog. Ez nem az internet sajátossága, hanem az adat természetéből önmagában következik. Kérdezze csak meg az ókori egyiptomi fáraókat a titkos síremlékeik építése kapcsán. Ez elsőre furcsa megállapításnak hangzik, de az adatok természetüknél fogva másolásra kerülnek, új felhasználók férnek hozzájuk, furcsa helyeken tárolják azokat, s kívül kerülnek mindenféle ellenőrzésen. Az információ e tulajdonsága  annak az entrópiához kötődő kapcsolatával áll szoros összefüggésben. Mindig is ilyen természetű volt, de ilyen nagyságrendben nem kellett ezzel szembesülnünk korábban. Az internetes élet viszont azt jelenti, hogy sokkal több adat válik másolhatóvá s ennél fogva oly módon felhasználhatóvá, ami semmiképpen nem állt ezen adatok előállítóinak szándékában.