Valóságos könyvtár, könyvtári valóság II.

2015. november 30.

Mit jelent a könyvtár (és a könyvtárosság) a tudományban, a kutatásban, múltunk feltárásában, jelenünkben, jövőnk kijelölésében? Milyen szerepet tölt be virtualizálódó valóságunkban?
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár- és Információtudományi Intézete Valóságos könyvtár – könyvtári valóság II. című konferenciával emelte a figyelem középpontjába a könyvtár- és információtudományt a Magyar Tudomány Ünnepén.
November 23-án és 24-én, hazai és határon túli előadásokkal biztosítottak a résztvevőknek részletgazdag panorámaképet interdiszciplináris tudományterületünk aktuális kérdéseiről.
Brada Hedvig kolléganőnk Közgyűjteményi attrakciófejlesztés, gamification címmel tartott előadást, melyben beszámolt arról, hogy a digitális technológia fejlődésével és elterjedésével a közgyűjtemények közül is egyre többen élnek a gépesítés és automatizálás eszközeivel. A katalógusok, gyűjteményi tárgyak digitális nyilvántartása azonban nemcsak egyszerűen a „cédulák” szoftveres menedzselését jelenti, hanem egyúttal új lehetőségeket teremt a gyűjteménykezelés és az olvasók, látogatók fogadása és kiszolgálása terén, mivel az új technikai, informatikai megoldások kézzelfoghatóan közelebb hozzák a gyűjteményeket a látogatókhoz. Az online megjelenésben rejlő fantázia, virtuális kiállítások, audiovizuális megjelenítések, mobil alkalmazások, interaktív játékok mind olyan attrakciók, melyek az adatbázisra épülve, az abban menedzselt tartalmat könnyebben befogadható, játékos formában tárják a látogatók elé.