Egis Pharmaceuticals PLC

-->

Firma Egis Pharmaceuticals PLC poprosiła nas o zintegrowanie czterech już istniejących, niezależnych systemów bibliotecznych. Nowy system oprócz podstawowych funkcji standardowego systemu bibliotecznego (katalogowania, wypożyczania, nabycia, zbycia, inwentaryzacji, fakturowania, periodyków, katalogu elektronicznego) może obsługiwać zamówienia międzybiblioteczne na artykuły i książki, zapewnia rejestr treści elektronicznych i sprawozdań finansowych. Dlatego też funkcje czytelnika zostały rozszerzone o możliwość przesyłania zapytań o artykuły, rozdziały książek, książki oraz o śledzenie swoich wniosków. Przyjazną obsługę ułatwia wyszukiwanie DOI/PMID oraz automatyczne wypełnianie metadanych.

Moduł biblioteki elektronicznej przechowuje i śledzi przesłane obiekty cyfrowe, ponadto gromadzone są również treści pochodzące z zamówień dezyderat. Moduł jest w stanie kontrolować dostępność na podstawie ograniczeń wynikających z praw autorskich. Podczas realizacji zleceń i wniosków badaczy pracujących dla Egis Pharmaceuticals PLC, w systemie rejestrowane są wydatki dla konkretnych działów, raporty mogą być generowane dla określonych przedziałów czasowych, dzięki czemu system może być podstawą do prowadzenia ksiąg finansowych.

Częścią projektu było przekonwertowanie wszystkich danych z poprzednich systemów bez żadnych strat i zaimportowanie ich do nowego systemu.

Információk

Wykorzystane produkty

Zarządzanie biblioteką
Cyfrowe zarządzanie aktywami
Elektroniczne zarządzanie zasobami
Szukaj

Komponenty

HunTéka

Monguz

OPAC

Lokalizacja

Budapest

Data

2016

Klient

Egis Pharmaceuticals PLC