Sistemul integrat Egis Pharmaceuticals

-->

Prin proiectul implementat pentru compania Egis Pharmaceuticals, Qulto a realizat integrarea înr-un sistem unitar a 4 sisteme de bibliotecă independente, deja existente. Pe lângă funcţiile unui sistem integrat convenţional (catalogare, împrumut, achiziţii, casare, inventar, facturare, periodice, bibliotecă electronică), noul sistem poate să manevreze cereri interbibliotecare pentru articole şi cărţi, oferă un registru al conţinutului electronic şi raporturi finacniare. Astfel, funcţiile pentru utilzatorii sistemului sunt completate cu opţiunea de a redirecţiona o cerere pentru un articol/capitol de carte/carte, cu localizarea cererii.

Procesul este ajutat de căutarea pe baza identificatoarelor DOI/PMID şi completarea automată a metadatelor.

Modulul de bibliotecă digitală asigură depozitarea şi relocalizarea obiectelor digitale încărcate, permițând, de asemeni, și stocarea de conţinuturi ce provin din solicitările utilizatorilor. Modulul este capabil să controleze disponibilitatea documentelor pe baza restricţiilor de copyright.

Solicitările de informații provenite de la angajații Egis Pharmaceuticals PLC, precum și cheltuielile aferente, sunt memorate în sistem în funcție de departamente. Sistemul permite generarea de rapoarte pentru anumite perioade de timp, facilitând astfel procesul de raportare financiară.

O etapă importantă în realizarea proiectului a fost conversia datelor din sistemul anterior în noul sistem, conversie realizată fără nici o pierdere de date.

Informații

Produse Qulto utilizate

Managementul bibliotecilor
Administrarea fișierelor
Modul de administrare a resurselor electronice
Căutare

Componente

Qulto
Qulto OPAC

Loc

Budapest

Dată

2016

Client

Egis Pharmaceuticals PLC