Qulto Manage

dla archiwów

Qulto Manage (Zarządzanie), czyli odpowiednie kierowanie nie tylko instytucją, ale również kolekcją, dokumentacją, informacją i różnym treściami. Jest to pierwszy i podstawowy etap budowy oraz wdrożenia ekosystemu Qulto w instytucji.

Zintegrowane systemy Qulto do zarządzania muzeum, biblioteką, czy inną instytucją kultury umożliwiają rozpoczęcie przygody z tworzeniem zestandaryzowanej bazy wiedzy o obiektach, osobach, historiach, czy miejscach. Często powtarzamy, że baza danych jest najistotniejsza i stanowi punkt wyjścia do dalszych prac rozwojowy instytucji w kierunki automatyzacji, digitalizacji oraz publikacji treści.

Co zyska Twoja instytucja po wdrożeniu oprogramowania do ewidencjonowania i zarządzania kolekcją?
– Zestandaryzowaną bazę danych.
– Spójny i przejrzysty katalog obiektów dostępny dla wszystkich pracowników oraz dodatkowo dla użytkowników z zewnątrz z odpowiednimi uprawnieniami.
– Możliwość szybkiego i bezpośredniego publikowania zbiorów oraz przesyłania danych do zewnętrznych agregatorów, czy portali.
– Tworzenie skomplikowanych kwerend, zapisywanie wyników oraz opracowanie rejestrów tematycznych.
– Pomoc w przeprowadzeniu skontrum i inwentaryzacji.
– Miejsce do przechowywania i zarządzania wszelką dokumentacją: zdjęciami, kartami, protokołami, itp. z możliwością eksportu lub wydruku.
– Pomoc w przeprowadzaniu digitalizacji czy konserwacji.

Systemy ułatwiają kontrolować przepływ informacji pomiędzy działami, filiami i pracownikami, monitorować działania, generować raporty z pracy oraz statystyki. Dodatkowa część funkcjonalności w systemach jest dostosowana do potrzeb instytucji, gdyż każda jednostka jest inna i wyjątkowa. Można stwierdzić, że każdy system jest unikalny i szyty na miarę.

Qulto Manage to pierwszy krok do wdrożenia zrównoważonego rozwoju instytucji w kontekście jej transparentności, otwartości i integralności.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, Facebooka, LinkedIn lub po prostu zadzwoń do nas. Jesteśmy dla Was. 🙂

Zarządzanie archiwum

Nasze rozwiązania i doświadczenie, które zdobyliśmy w dziedzinie archiwów, mogą skutecznie pomóc przy rejestracji pracy i obsługi zbiorów archiwalnych. Nasz system jest stosowany przez wiele archiwów państwowych m.in. przez Węgierskie Archiwum Narodowe i Budapest City Archives, które wprowadziły system archiwizacji w ramach projektu cyfryzacji archiwów. Zajęliśmy się lokalizacją i dostosowywanie systemu do potrzeb węgierskich na podstawie systemu szwajcarskiego.
 
 

Oferujemy następujące rozwiązania dla archiwów.

Zarządzanie archiwum

 • Moduł ten pozwala na opis jednostek archiwalnych zgodnie z normą ISAD/G.
 • Prawidłowa struktura i zarządzanie służą do hierarchii archiwum.
 • Nasze oprogramowanie dostarcza elastycznych rozwiązań dla przechowywanych długoletnich danych obiegowych i konfiguracji danych objętościowych.


Dziennik

 • Oprogramowanie rejestruje procesy akwizycji, redukcji i depozytów, zgodnie z ustawodawstwem krajowym.


Wykaz organów wydających

 • Program umożliwia odpowiednie prowadzenie inwentaryzacji, monitorowania dokumentacji i innych procesów.
   

Wyszukiwanie i prezentowanie na interfejsach

 • Oferujemy unikalne rozwiązania służące do przeszukiwania i wyświetlania zawartości znajdujących się w treściach archiwalnych i dokumentach cyfrowych.
   

Powiązane usługi

 • Zdobyliśmy wyjątkowe doświadczenie w migracji danych archiwalnych i w dostosowaniu systemów archiwizacji do potrzeb ich użytkowników.

 

Przepływ informacji

Chciałbyś kontrolować przepływ informacji?

Nasz podsystem przepływu informacji, pomoże obsługiwać sekwencje wielozadaniowe, nawet jeżeli przeplatają się równolegle z różnymi zadaniami i gałęziami przemysłowymi.Moduł rejestruje wykonywane zadanie, a na podstawie wyników dostosowuje je do różnych wątków, zgodnie z opisami zadań w konfiguracji. Obsługuje również te fazy i złożone etapy przepływu informacji, które mogą trwać dłuższy czas, nawet przy współpracy większego grona specjalistów. W przypadku porażki system implementuje zadania rekompensacyjne. System zewnętrzny przepływu informacji informuje m.in. o integracji transakcji finansowych, a także o wynikach przeprowadzonych procesów.

 

Raporty

Chciałbyś otrzymywać dane statystyczne i informacje o zarządzaniu bazą danych?

Z naszego modułu statystycznego, który działa jako pojedynczy podsystemu, informacje wspierające decyzje w zakresie zarządzania oraz dane na temat wykorzystania zapasów lub korzystania z usług są powszechnie dostępne.
Zakres kwestionowanych informacji w modułach raportów,  mogą być dowolnie przedłużane i przechowywane w bazie danych, poprzez modyfikację konfiguracji.

 

Raporty zarządzania jakością

Sporządzanie raport w odpowiedniej jakości, z odpowiednią treścią to nie tylko prawny obowiązek, ale także podstawa do zwiększenia własnej wydajności. Raporty są niezbędne do realizacji zadań kontroli jakości.
Raporty wygenerowane przez system, zapewniają aktualną inwentaryzację. Przygotowujemy raporty z uwzględnieniem szczegółowych zobowiązań dokumentacyjnych i sprawozdawczych.