Muzea

Digitalizacja, zarządzanie zbiorami, wsparcie edukacji,
rozwiązania multimedialne.

Naszym celem jest wspieranie potrzeb muzealnych w zakresie digitalizacji i zarządzania muzealiami, zgodnie z trendami oraz przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Pragniemy pomagać muzeom w ich codziennej pracy, jak również w zarządzaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu ich zbiorów. Tworzymy rozwiązania, które umożliwiają instytucjom zbieranie, budowanie, przechowywanie i udostępnianie historii, bezcennej wiedzy o dziełach sztuki i dziedzictwie kulturowym. Ponadto oferujemy dedykowane rozwiązania informatyczne, których celem jest dotarcie do szerszego grona zwiedzających, wzbudzenie zaangażowania, wsparcie edukacji muzealnej oraz komunikacji.

Nasz system katalogowy QULTO-M bazujący na rozwiązaniach chmurowych jest uniwersalny, wszechstronny i elastyczny i może być pewnym wyborem dla wszystkich instytucji inwestujących w przyszłość. Idealny do użytku w małych, średnich lub dużych muzeach oraz galeriach. Dzięki możliwości dostosowywania można system zaimplementować w najbardziej unikalnych i różnych instytucjach. Dużą zaletą systemów opartych na chmurze jest to, że instytucja nie ponosi kosztów związanych z  instalacją i obsługą infrastruktury serwerowej.

Nasz system używa międzynarodowych, powszechnie wykorzystywanych schematów metadanowych w celu lepszej integracji i łączności z przyszłymi semantycznymi sieciami wiedzy. System Qulto pozwala muzeom na opisywanie, zarządzanie, katalogowanie obiektów w zestandaryzowanej bazie danych. Rozwiązania umożliwiają publikowanie, łączenie i udostępnianie danych na zewnętrznych portalach i platformach, tematycznych agregatorach (Europeana) lub w semantycznych sieciach. Obiekty, historie, zdjęcia są bezpośrednio udostępniane na portalach i w aplikacjach oraz wysyłane na urządzenia do kieszeni użytkownika. Instytucja decyduje, które dane i gdzie powinny być publikowane.

Zalety

Powiązane komponenty i rozwiązania

Powiązane projekty