Muzea

Digitalizacja, zarządzanie zbiorami, wsparcie edukacji,
rozwiązania multimedialne na wystawy

Naszym celem jest wspieranie potrzeb muzealnych w zakresie digitalizacji i zarządzania muzealiami, zgodnie z trendami oraz przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Pragniemy pomagać muzeom w ich codziennej pracy, jak również w zarządzaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu ich zbiorów. Tworzymy rozwiązania, które umożliwiają instytucjom zbieranie, budowanie, przechowywanie i udostępnianie historii, bezcennej wiedzy o dziełach sztuki i dziedzictwie kulturowym. Ponadto oferujemy dedykowane rozwiązania informatyczne na wystawy, których celem jest dotarcie do szerszego grona zwiedzających oraz wzbudzenie zaangażowania, a także wsparcie edukacji muzealnej i komunikacji.

Nasz system katalogowy QULTO-M bazujący na rozwiązaniach chmurowych jest uniwersalnym, wszechstronnym i elastycznym systemem muzealnym, który może być pewnym wyborem dla wszystkich instytucji inwestujących w przyszłość. Idealny do użytku w małych, średnich lub dużych muzeach oraz galeriach. Dzięki możliwości dostosowywania można go wprowadzić nawet w najbardziej unikalnych instytucjach. Dużą zaletą systemów opartych na chmurze jest to, że instytucja nie musi instalować i obsługiwać parku serwerowego przy wysokich kosztach

Nasz system używa zestandaryzowanych schematów metadanowych w celu lepszej integracji i łączności z przyszłymi semantycznymi sieciami wiedzy. System Qulto pozwala muzeum na opisywanie, zarządzanie, katalogowanie obiektów w zestandaryzowanej bazie danych.
Rozwiązania umożliwiają publikowanie, łączenie i udostępnianie danych na zewnętrznych portalach i platformach, tematycznych agregatorach, europeana lub w semantycznych sieciach. Obiekty, historie, zdjęcia są bezpośrednio udostępniane na portalach i w aplikacjach oraz wysyłane na urządzenia do kieszeni użytkownika. Instytucja decyduje, które dane i gdzie powinny być publikowane.

Zalety

Powiązane komponenty i rozwiązania

Powiązane projekty