Networkshop 2017 – Felhőbe költöznek-e a magyar könyvtárak?

Posted on: április 26th, 2017 by qulto-admin

A 2017-es Networkshop konferencia április 19-21. között zajlott Szegeden, a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A huszonharmadik alkalommal megrendezett konferencia a felsőoktatás és köznevelés, a tudományos kutatás és a közgyűjtemények adathálózati infrastruktúrájának, és az ezen működtetett alkalmazások fejlesztése terén elért eredmények bemutatására és megvitatására hivatott.

A három napos rendezvény fő témája a könyvtárak együttműködése és a felhőbe költözés volt. A szerdai Felhőbe költöznek-e a magyar könyvtárak és ha igen, hogyan és mikor? című workshop során a szekció moderátora Dr. Kokas Károly, SZTE Klebelsberg Könyvtár és keynote résztvevője, Lendvay Miklós (OSZK) járta körül a témát, korreferátumot pedig Kármán László, a Monguz Kft. ügyvezetője mondott. Lendvay Miklós kiemelte, mennyire fontos a megosztás, hozzáférés útjainak megnyitása és az együttműködés – aláhúzva, hogy a könyvtárak jövője nyitott és rajtuk áll. Kármán László hozzátette: a jövő már elkezdődött, hiszen például megyei könyvtárak adnak felhő szolgáltatásokat települési könyvtárak számára, egyetemek pedig karok számára. A Qulto platformot pedig a cég ügyfeleinek 20%-a használja felhő szolgáltatásként, és ez az arány folyamatosan nő. A nemzetközi trendek is e felé mennek, melyre jó példa a FOLIO – The Future of Libraries is Open –  nyílt forráskódú integrált könyvtári platform, melyet alapjaiban felhő szolgáltatásnak terveznek. E platform fejlesztésében a Monguz Kft. munkatársai is részt vesznek. A workshop visszatérő témája volt még a magyar kultúrkincs külföldi szervereken való tárolásának kockázatai és jogi aspektusai, illetve a hazai infrastruktúrával rendelkező szolgáltatók előnyei.

A Monguz Kft. munkatársai Simon András és Dr. Fülöp Endre Rekord vagy háló – tudásreprezentációs eszközök névtérépítés címmel tartottak előadást a névterekről szóló szekcióban, melyben Ungváry Rudolf (OSZK), Horváth Ádám (Magyar Nemzeti Múzeum) és Bánki Zsolt (Petőfi Irodalmi Múzeum) adott áttekintést a téma különböző aspektusairól. Dr. Fülöp Endre részletesen bemutatta a szemantikus háló kifejezés kétféle jelentését, mely egyrészt utal a világhálóra, másrészt tudásreprezetációs technológiára. A PIM által életre hívott és Qulto platform segítségével implementált személynévtér nemzeti névtérré alakításának lehetősége információtechnológiai szempontból is több fontos kérdést vet fel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenleg alkalmazott, MARC-rekordokra épülő adatmodell alkalmas egy intézmény névtérrel kapcsolatos igényeinek kiszolgálására. Ugyanakkor viszont érzékeljük, hogy konkurens használatra, több, egymástól gyökeresen eltérő profilú intézmény együttműködésére épülő működési modell már olyan kihívásokat támaszthat a rendszerrel szemben, amelyek a rekordalapú tudásmodell helyett szemantikus tudásreprezentációra való áttérés szükségességét indokolhatják. Az előadók a szemantikus hálóra elsősorban mint tudásreprezentációs eszközre tekintenek, s az alkalmazásában rejlő lehetőségeket elsősorban a reprezentált tudás köre, az adatminőség és az adatvalidáció vonatkozásában tekintették át. A rekordalapú megközelítésről szemantikus hálóra való áttérés azonban számos nehézséget is rejt magában, így az áttérés csak fokozatosan, több lépcsőben történhet. Első lépésként a MARC-rekordok szemantikus hálóba rendezése képzelhető el. Ennek előkészületei a névteret kezelő integrált könyvtári rendszerben már megkezdődtek, az előadás pedig beszámolt az eddig megtett és a közeljövőben tervezett átalakításokról.

A rendezvényen továbbá bemutatásra került számos izgalmas kezdeményezés, mint a F@IMP 2.0. Nemzetközi múzeumi multimédia-fesztivál és a COURAGE projekt. Fűkőné Herceg Helga, a Csorba Győző Könyvtár munkatársa a Monguz Kft. segítségével indított, egyedülálló szolgáltatásukról, a Hallgass könyvet! hangoskönyv ajánló terminálról beszélt. Hubay Miklós és Horváth Ádám a BIBFRAME új keretei 2017-ben című előadásában bemutatásra került, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Qulto platformot használó könyvtárának nyilvános webes katalógusában a rekordok BIBFRAME formátumban is megjeleníthetőek.

A konferencia záró plenáris ülésén a felhő szolgáltatások és az együttműködés alapvető fontosságát emelték ki a résztvevők, megfogalmazva a három napos rendezvény konklúzióját.

Törökbálint eleven múltja

Posted on: április 5th, 2017 by qulto-admin

Nagy érdeklődés mellett került sor a Törökbálint anno portál bemutatójára március 31-én, pénteken, a törökbálinti Munkácsy Mihály Művelődési Ház nagytermében.

A weboldal a Volf György Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény és a Monguz Kft. együttműködéséből született. A felhasználó a gyűjtemény helytörténeti anyagában barangolhat, kereshet és böngészhet a tárgyak leírásaiban. A tárgyak képei eredeti méretben és fájlformátumban letölthetőek, a szöveges dokumentumok olvashatóak, kereshetőek és PDF fájlként elérhetőek. Az oldal magyar, angol és német nyelven áll rendelkezésre, az adatok magyar nyelvűek. Idővel az adattartalmak mind teljesebb fordítása is elkészül, hogy a Törökbálintról Németországba kitelepített, illetve a világon szétszóródott egykori lakosok leszármazottai is ismereteket szerezhessenek őseik földjéről, életéről.

A kezdeményezés példaértékű, mivel a helytörténeti gyűjteményt feldolgozó munkatársak önként, szabadidejükben végezték el ezt az óriási munkát.  A több ezer fénykép, képeslap, kézirat, nyomtatvány, és használati tárgy mind-mind pontos leírásra és alapos feltárásra kerül, beleértve az egyes képeken látható személyek felsorolását, megnevezését. A projekt eredményeképpen a település teljes történetét felölelő személyi adatbázis készül, ahol rokonsági adatokkal kiegészítve, teljes családfákba rendezve lesznek jelen az egykori és ma élő lakosok – különféle adatokkal, fényképekkel, keresztlevéllel, anyakönyvi kivonattal, cikkekkel és egyéb dokumentumokkal, melyek a személyi rekordjaikhoz kapcsolva jelennek meg.  A város történetét, kultúráját  feltáró szakirodalom, könyvek, tanulmányok, folyóirat cikkek be lettek szkennelve és szövegként feldolgozva, így a szöveg szavai kereshetőek a weboldal felületén.

A projekt során a feldolgozók szorgalma és fáradhatatlan munkájához a Monguz Kft. Huntéka gyűjteménykezelő rendszere biztosított keretet, mely muzeális és könyvtári jellegű dokumentumok teljes körű feltárását és indexelését teszi lehetővé, a besorolási adatok és az egyes egymással is összekapcsolható leíró rekordok hiánytalan hálóját hozva létre, a webes kereső felület pedig a felhasználókhoz hozza közel a tartalmakat, sokféle keresési és böngészési lehetőséget nyújtva az egyszerűt a bonyolultig, kiszolgálva a téma iránt érdeklődőket, az elődeik emlékeit célzottan kereső családtagokat és a téma elmélyült kutatóit is.

Törökbálint, a régi német Grossturwall helytörténeti gyűjteményének kollektívája úttörő munkát végzett – a dokumentumokat adatbázisba rendező és internetes megjelenést biztosító Qulto termékcsoport megoldásával. Reméljük minél több település kapcsolódik be ebbe a munkába, hogy teljes képet nyerhessünk hazánk múltjáról.

Az oldal itt érhető el: www.torokbalintanno.hu

A Szakkönyvtári Seregszemlén jártunk

Posted on: március 27th, 2017 by qulto-admin

A konferencia immáron második alkalommal nyújtott módot arra, hogy áttekintsük a szakkönyvtárak fejlődését meghatározó irányvonalakat, szembesüljünk a szakkönyvtárak napi működését, illetve a tudományos kutatás és publikálás új útjait jellemző főbb kihívásokkal.

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciója és az Informatikai és Könyvtári Szövetség Tudományos és Szakkönyvtári Tagozatának rendezvénye betekintést nyújtott olyan intézmények munkájába is, melyek többes szerepkörben tevékenykednek, a szakkönyvtári profil tehát nem kizárólagos jelleggel jelenik meg szakmai tevékenységükben.

Meiszterics Enikő, az MTA társadalomtudományi Kutatóközpont, Kutatási dokumentációs Központjának gyűjteménykezelő munkatársa a publikálási gyakorlat változásairól adott áttekintést. Kiemelte, hogy a társdalomtudományok területén is egyre inkább terjednek az adatgazdag kutatások, illetve egyre nagyobb az igény arra, hogy a kutatási produktumok mellett a kutatás során előállt adatokat (illetve azok metaadatait) is szabványos módon archiválni lehessen, biztosítva a későbbi visszakereshetőséget is. A repozitóriumi szolgáltatások fejlesztése, gondozása, kutatók számára történő testreszabása, illetve a nyílt hozzáférésű publikálást támogató tevékenységek egyre nagyobb szerepet játszanak az akadémiai dokumentációs központ életében.

Pancsosz Alexandra (főosztályvezető, Országos Idegennyelvű Könyvtár) a nemzetiségek könyvtári ellátásának területét mutatta be. Az OIK kiépítette a maga szakreferensi rendszerét kisebbségi nyelvenként, s gondoskodik a rendelkezésre álló állami források függvényében a dokumentumbeszerzésről és szolgáltatásról (a HunTéka integrált rendszerben külön modult fejlesztett a Monguz Kft. erre a célra NELLA néven). Igen fontos az OIK szerepe a nemzetiségeket érintő könyvtárközi dokumentumellátás irányításában is. Emellett pedig a legtöbb kisebbségi önkormányzat saját könyvtári szolgáltatásokkal bír. Ezek kínálata rendkívül változatos, de sajnos jellemzően még mindig a fizikai könyvtári állományra összpontosít, s nem elterjedt a könyvek elektronikus katalógusban történő feldolgozása, a digitalizálásra pedig csak még elszórtabb példák vannak.

Andaházy Szeghy Viktor előadása egy kevésbé ismert területet a honvédségi szakkönyvtárak világát mutatta be, feltárva a jelenlegi működési keretek fejlődési lehetőségeit. A Hadtörténeti Múzeum Könyvtára kapcsán kiemelte a különféle digitális fejlesztések és a dokumentumnyilvántartások szervezésének jelentőségét, melyben a Monguz Kft. erőteljes szerepet vállal (múzeumi attrakciófejlesztés, virtuális kiállítások fejlesztése, katalogizálás, nyilvántartások feldolgozása digitális szoftverhátterének biztosítása).

A rendezvény sokszínű áttekintést adott a különféle szakkönyvtári területekről, a szakkönyvtárak működését meghatározó kihívásokról, illetve a tudományfejlődés, a tudományok publikációs kultúra fejlődésének irányairól is, melyek sokrétű hatást fejtenek ki a szakkönyvtárakra. A konferencia prezentációi elérhetők a rendezvény weboldalán: http://konyvtar.ksh.hu/index.php?s=seregszemle_2017

Remélhetőleg jövőre is megrendezésre kerül majd e hiánypótló konferencia.

Qulto workshop 2017 – Jászberény

Posted on: március 14th, 2017 by qulto-admin

2017. március 23-án, csütörtökön Qulto workshopot és szakmai fórumot tartunk a közgyűjteményi-, oktatási- és turisztikai informatika korszerű technológiáiról az aktuális EFOP, GINOP és TOP pályázatok kapcsán, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket a régióból.

A szakmai rendezvény célja a korszerű trendek körbejárása, megvitatása közgyűjteményi és turisztikai szereplők közreműködésével. A résztvevők számára lehetőség nyílik olyan új eszközök és technológiák kipróbálására, melyek segítik a könyvtárakat, múzeumokat és levéltárakat a formális és nem formális oktatásban való részvételben, minél szélesebb közönség előtt való újszerű megjelenésben, illetve a felhalmozott kulturális tudás kezelésében, terjesztésében és újrahasznosításában, akár komplex és egységes szolgáltatás kiépítésében.

A workshop helyszíne: Jászberény, Polgármesteri Hivatal – Díszterem (Jászberény, Lehel vezér tér 18.)

Időpont: 2017. március 23. csütörtök (de. 10-13 között)

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezését kérjük, a hbrada@monguz.hu címen jelezze 2017. március 21-e keddig.

Qulto workshop 2017 – Keszthely

Posted on: február 24th, 2017 by qulto-admin

2017. március 8-án Qulto workshopot és szakmai fórumot tartunk a közgyűjteményi-, oktatási- és turisztikai informatika korszerű technológiáiról az aktuális EFOP, GINOP és TOP pályázatok kapcsán, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a Dél-Dunántúlról az érdeklődőket.

A szakmai rendezvény célja a korszerű trendek körbejárása, megvitatása közgyűjteményi és turisztikai szereplők közreműködésével. A résztvevők egyúttal kipróbálhatnak olyan új eszközöket és technológiákat, melyek segítik a könyvtárakat, múzeumokat és levéltárakat a formális és nem formális oktatásban való részvételben, minél szélesebb közönség előtt való újszerű megjelenésben, illetve a felhalmozott kulturális tudás kezelésében, terjesztésében és újrahasznosításában, akár komplex és egységes szolgáltatás kiépítésében.

A workshop tervezett helyszíne: Balatoni Múzeum (Keszthely, Múzeum u. 2.)
Időpont: 2017. március 8. (de. 10-13 között)

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezését kérjük, a hbrada@monguz.hu címen jelezze 2017. március 7-e keddig.

Qulto workshop 2017 – Miskolc

Posted on: február 23rd, 2017 by qulto-admin

2017. március 1-jén Qulto workshopot és szakmai fórumot tartunk a közgyűjteményi-, oktatási- és turisztikai informatika korszerű technológiáiról az aktuális EFOP, GINOP és TOP pályázatok kapcsán, melyre szeretettel hívjuk és várjuk Észek-kelet Magyarországról az érdeklődőket.

A szakmai rendezvény célja a korszerű trendek körbejárása, megvitatása közgyűjteményi és turisztikai szereplők közreműködésével. A résztvevők egyúttal kipróbálhatnak olyan új eszközöket és technológiákat, melyek segítik a könyvtárakat, múzeumokat és levéltárakat a formális és nem formális oktatásban való részvételben, minél szélesebb közönség előtt való újszerű megjelenésben, illetve a felhalmozott kulturális tudás kezelésében, terjesztésében és újrahasznosításában, akár komplex és egységes szolgáltatás kiépítésében.

A workshop tervezett helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (Miskolc, Görgey A. u. 11.)

Időpont: 2017. március 1. (de. 10-13 között)

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezését kérjük, a hbrada@monguz.hu címen jelezze 2017. február 27-e hétfőig.

Információs nap az EFOP-4.1.7-16. sz. felhívás kapcsán

Posted on: február 23rd, 2017 by qulto-admin

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkársága információs napot szervez az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett EFOP-4.1.7-16 – A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhíváshoz fűződően.

A rendezvény célja, hogy segítséget nyújtson az EFOP-4.1.7-16 felhívásra támogatási kérelmet benyújtani kívánó szervezeteknek, az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentumban és a kapcsolódó segédletekben bemutatott szakmai, pénzügyi és adminisztratív feltételek értelmezésében.

Ennek keretében bemutatásra kerül a felhívás:

– célja, szakmai tartalma és elvárásai
– a pénzügyi feltételek és a költségvetés
– illetve egyéb hasznos információk a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban.

Az érdeklődők kérdéseikre, amelyekre választ várnak a rendezvény keretében, előre is feltehetik a jelentkezési lapon, melyet az alábbi linkre kattintva érhetnek el:

online jelentkezési lap

A rendezvény tervezett időpontja és helyszíne: 2017. március 16. (csütörtök) Budapest

További információk >>

Információs nap az EFOP-4.1.8-16 számú felhívás kapcsán

Posted on: február 23rd, 2017 by qulto-admin

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkársága információs napot szervez az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívással összefüggésben.

A rendezvény célja, hogy segítséget nyújtson az EFOP-4.1.8-16 felhívásra támogatási kérelmet benyújtani kívánó szervezeteknek, az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentumban és a kapcsolódó segédletekben bemutatott szakmai, pénzügyi és adminisztratív feltételek értelmezésében.

Ennek keretében bemutatásra kerül a felhívás:

– célja, szakmai tartalma és elvárásai
– a pénzügyi feltételek és a költségvetés
– illetve egyéb hasznos információk a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban.

Az érdeklődők kérdéseikre, amelyekre választ várnak a rendezvény keretében, előre is feltehetik a jelentkezési lapon, melyet az alábbi linkre kattintva érhetnek el:

online jelentkezési lap

A rendezvény tervezett időpontja és helyszíne: 2017. március 02. (csütörtök) Budapest

További információk >>

Qulto Education

Posted on: február 10th, 2017 by akovacstapai
1-1
2-1
3-1
previous arrow
next arrow

 

 

tanulás másképp #élmény a tanulás #közgyűjteményi tartalmak hasznosítása #digitális múzeumpedagógia #interaktív közoktatás #digitális eszköztár

A Qulto Education interaktív oktatási anyagok összeállítását és felhasználását támogató szoftverkomponens, mely a Qulto portfólió legújabb eleme. A szoftver elsősorban a közoktatásban és közgyűjteményi intézményekben dolgozó pedagógusok munkáját teszi hatékonyabbá, de más területeken is jól hasznosítható. A modul a játszva tanulás élményét biztosítja az iskolai, könyvtári és múzeumi foglalkozások keretein belül. A tanárok a diákok által előszeretettel használt digitális eszközökön keresztül kelthetik fel csoportjaik érdeklődését az adott téma iránt, az online és offline anyagok ötvözésével.

Célunk egy olyan digitális eszköztár megalkotása volt, mely az interaktív tudás- és kultúraközvetítés mellett a közgyűjtemények fizikai látogatására és felfedezésére inspirálja a fiatalokat. A modul emellett lehetővé teszi a közgyűjteményi elemek és kulturális szolgáltatások más szolgáltatásokhoz, különösen a közneveléshez való kapcsolását.

A szoftver könnyen kezelhető, a Qulto Education-t használó pedagógusok közgyűjteményi, külső és belső adatforrásokból származó rekordok, szöveges anyagok és médiatartalmak felhasználásával hozhatnak létre az oktatási csomagokhoz tartozó oktatási anyagokat. Az oktatási anyagokban szereplő feladatok – kvíz, idővonal, szókereső, kirakó, diavetítés – és az ezekből összeállított feladatsorok a diákok közreműködésével, interaktív formában teszik lehetővé egy téma körbejárását – legyen szó egy vár történetéről, Arany balladáiról vagy természettudományos kérdésekről.

Bobcatsss 2017 – Jubileumi konferencia Tamperében

Posted on: február 6th, 2017 by qulto-admin

2017. január 25-27. között került sor az államiságának száz éves fennállását ünneplő Finnországban, Tampere városában, az európai könyvtár és információtudományi felsőoktatás évenként megrendezésre kerülő konferenciasorozatának immáron 25. felvonására.

A BOBCATSSS konferencia az European Association for Library and Information Education and Research (EUCLID) égisze alatt évente rendezett rendezvény, amelynek neve az alapító városok (Budapest, Oslo, Barcelona, Koppenhága, Amsterdam, Tampere, Stuttgart, Szombathely, Sheffield) nevének kezdőbetűiből álló mozaikszó. Az utóbbi években más városok egyetemei is csatlakoztak a szervezőkhöz, mint például Ankara, Brno vagy Lyon. Idén a Tamperei Egyetem volt a helyszín, a rendezvény finn-norvég-holland közös szervezésben valósult meg. A társszervezők pedig az Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, illetve a groningeni Hanze University of Applied Sciences voltak. A rendezvényen előadások hangzottak el, workshopokon lehetett részt venni, illetve poszterek kerültek bemutatásra.

A konferencia minden évben a könyvtár és információtudományhoz kötődő aktuális témakörökre, társadalmi kihívásokra összpontosít. Az idei fő témakörként a szervezők az egyéni és társadalmi életminőség növelését határozták meg az információs szolgáltatásokon keresztül. Ezen belül három altémakör vonatkozott az információra, könyvtárakra, illetve az interaktív médiára. Mindhárom nagy altémakört bevezető előadások járták körül az egyes napok bevezetéseként. Az első nap bevezető előadása, Carol Tenopir, a Tennessee Egyetem és a Helsinki Egyetem oktatója révén a könyvtárak relatív értelemben visszaszoruló de még mindig jelentős információszolgáltatási szerepét vizsgálta a mindennapi társadalmi információs igények és szükségletek szempontjából. A második nap nyitányaként Guus van den Brekel orvosi könyvtárosként a könyvtárak és az interaktív média oktatásban, kutatásban és a betegápolás területén betöltött információszolgáltatói szerepéről adott számot. A harmadik napon pedig Josie Billington, a Liverpooli Egyetem Olvasáskutató Központjának (Centre for Research into Reading, Literature and Society) igazgatóhelyettese  a „Get into Reading” című programot mutatta be. E program keretében az olvasóköröknek, a társas olvasásnak és a minőségi szépirodalom élményének a résztvevők (mentális) egészségére gyakorolt hatását kutatják, például pszichiátriai zavarokkal élők körében.

Különösen érdekesek voltak a főként groningeni hallgatók által szervezett workshopok, melyek például az intelligens városok információs szolgáltatásainak szervezését, a nyílt kapcsolt adatok kormányzati szakpolitikákat érintő felhasználását, illetve a közösségi médiában terjedő álhírek elleni védekezés lehetőségeit látják körül. Holland hallgatók külön startup céget is alapítottak, amelynek révén a Twitter szolgáltatásban terjedő álhírek kiszűrésére fejlesztenek algoritmusokat. A „Virtuális valóság a mentális zavarok kezelésében: lehetőségek és kihívások” című holland projekthez kapcsolódó workshop résztvevői egy speciális fej-és fülhallgató szett segítségével megtapasztalhatták, hogy mit él át egy skizofréniában szenvedő egyén a mindennapok során, így empatikusabbá válhattak a mentális zavarok megértése irányában..

A konferencián számottevő magyar részvételt is regisztrálhattunk. Az első napon Arany Zsuzsanna, a Pécsi Tudományegyetem elsőéves mesterszakos informatikus könyvtáros hallgatója Tiltva? Tűrve? Támogatva? Az infokommunikációs eszközök megjelenése a közoktatásban címmel a magyar közoktatásban részt vevő tanárok és diákok IKT eszközökhöz való hozzáállását és igényeit taglalta.
A nap második felében Nagy Andor, a Pécsi Tudományegyetem másodéves mesterszakos informatikus könyvtáros hallgatója az általa fejlesztett szoftver segítségével ismertette meg a közönséget az automatizált tartalomelemzés folyamatával, fontosságával.  A második nap poszter szekciója is számottevő magyar részvétellel zajlott. Dr. Béres Judit, a Pécsi Tudományegyetem oktatója biblioterapeuta hallgatójával, Tóth Viktóriával közös posztere egy biblioterápiás adatbázis fejlesztését mutatta be. Farkas Csenge az ELTE BTK KITI másodéves mesterszakos hallgatója Baranya megye könyvtárbuszainak létjogosultságát és sikerességét állította a középpontba. Bálint Dániel, aki szintén az ELTE másodéves mesterszakos hallgatója, poszterével a hazai közkönyvtárakban szerzett munkatapasztalatairól adott számot. A harmadik napon két magyar érdekeltségű előadás hangzott el. Kállai Anita, az ELTE másodéves mesterszakos hallgatója előadásának témájául a magyar Minősített Könyvtár projektet választotta, melyet a vállalati társadalmi felelősségvállalással hasonlított össze. Németh Márton, a Debreceni Egyetem Informatikai Doktori Iskolájának hallgatója, a Qulto platformhoz kapcsolódó Monguz Kft. munkatársa a szemantikus webes könyvtári szolgáltatások használatának felhasználói, kognitív dimenziójára helyezte a hangsúlyt. A téma a Qulto platform szolgáltatásainak szempontjából is igen aktuális. A felhasználók számára hozzáadott értéket jelentő szemantikus webes fejlesztések megvalósítása céljaink között szerepel.

A záróünnepségen örömmel értesülhettünk arról, hogy a jövő évi rendezvény az ELTE hallgatóinak szerepvállalásával, részben magyar szervezésben valósul meg, Lettország fővárosában Rigában. A szervezőknek előre is sok sikert kívánunk!

Végeredményben elmondhatjuk, hogy a konferencia idén is sikerrel teljesítette alapvető célját. Bemutatkozási lehetőséget adott a jövő fiatal kutatóinak, s érdekes betekintést engedett azokba a témakörökbe, melyek időszerűen foglalkoztatják őket. Másrészt az egyetemi oktatók révén képet kaphattunk az európai könyvtár és információtudományi felsőoktatás főbb kutatási irányairól is.

Kollégánk, Németh Márton prezentációja elérhető itt.

Köszönjük a magyar résztvevőknek a beszámoló elkészítésében nyújtott segítségét!

Könyvtári elismerések a Magyar Kultúra Napján

Posted on: január 23rd, 2017 by qulto-admin

Immáron hagyománnyá vált, hogy a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva kerül sor a könyvtárak kiemelkedő szakmai teljesítményét érintő elismerések átadására. A helyszín idén a Pesti Vigadó volt, ahol 2017. január 22-én vasárnap tartották a díjátadó ünnepséget.

A Minősített Könyvtár cím a könyvtárhasználók számára nyújtott könyvtári szolgáltatások minőségi színvonalának elismerését jelenti.  A címet az intézmény 5 évig birtokolhatja. A Könyvtári Minőségi Díjat az a Minősített Könyvtár kaphatja meg, amelynek kiemelkedően magas minőségi szintű innovatív szolgáltatásait a használók, a partnerek és a fenntartó is sokoldalúan visszaigazolja.

Minősített Könyvtár címmel tüntették ki a tiszaújvárosi Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtárát, a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárat, a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtárat, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárat, a ceglédi Kossuth Művelődési Központ és Könyvtárat, a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárat és a győri Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárát.

A Könyvtári Minőség Díjat a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának (DEENK) adták át.
Cégcsoportunk gratulál az összes díjazottnak. Őszinte örömünkre szolgál, hogy partnerként számos díjazott intézményben hozzájárulhattunk az elismerések alapjául szolgáló minőségi és innovatív szolgáltatások létrejöttéhez.

Külön büszkék vagyunk arra a kiemelt kapcsolatra, ami a Könyvtári Minőség Díjjal jutalmazott Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárhoz fűz minket, ahol a Qulto portfolióba tartozó Corvina rendszerhez kötődő szolgáltatásokat fejlesztettük közösen tovább. Úgy érezzük, hogy sikeresen részt vállaltunk a Könyvtári Minőség Díjához kötődő fejlesztések megvalósításában.

Nem szabad elfeledkeznünk a Minősített Könyvtári díjjal kitüntetett számos partnerünkhöz fűződő kapcsolatokról sem. A Corvina rendszert használó II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral is sikeresen működtünk együtt több szolgáltatásuk továbbfejlesztésében csakúgy, mint a szintén Corvina rendszert használó szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral. A győri Széchényi István Egyetemi Könyvtárral pedig a szintén cégcsoportunk portfoliójába tartozó HunTéka rendszer használatára alapozva alakítottunk ki sikeres partneri együttműködést.

Reményeink szerint a díjazás új lendületet adhat partnereinkkel közösen további sikeres projektek megalapozásához!

A FOLIO platform bemutatkozása az Országos Széchényi Könyvtárban

Posted on: január 18th, 2017 by qulto-admin

2017-ben tovább folytatódik az Országos Széchényi Könyvtár 2015-ben megkezdett IKR bemutatósorozata. Ennek keretein belül került bemutatásra 2017. január 17-én a FOLIO – The Future of Libraries is Open – nyílt forráskódú integrált könyvtári platform.

A keretrendszer fejlesztése mögött álló közösség megalapozásában főszerepet játszik az online teljesszövegű adatszolgáltatásban és discovery katalógusfejlesztésben EBSCO, illetve a fejlesztést koordináló IndexData. A tervek szerint 2018. nyarára készül el az alaprendszer, s akkor nyílik meg az alkalmazásbolt, melynek révén a különböző kiegészítő komponensek hozzáilleszhetők az alaprendszerhez. A Folio így voltaképpen egy teljes digitális ökoszisztémát jelent, a hagyományos integrált könyvtári rendszerekhez kötődő funkciók mellett kiszolgálja az egyéb könyvtári, levéltári, múzeumi igényeket. emellett segíti a papíralapú és a digitális kulturális örökséghez történő hozzáférést is. Mindezt egy olyan környezetben, ami teljesen nyílt, így bármelyik partnerkönyvtár, illetve fejlesztő hozzáteheti a maga egyedi fejlesztéseit, amiből az adott intézmény és a tágabb felhasználói közösség egyaránt profitálhat. A délelőtt és a kora délután folyamán a rendszerkörnyezet alapvonásairól, fő összetevőinek fejlesztési elképzeléseiről hangoztak el előadások. Délután került sor a fórumokra, ahol a fejlesztők, metaadat kezeléssel foglalkozó szakemberek, illetve az integrált rendszereket használó könyvtárosok osztották meg egymással a FOLIO platform terveivel kapcsolatos gondolataikat.

 A könyvtárosok részéről elhangzott, hogy a generációváltás e területen Magyarországon is legalább középtávon elkerülhetetlennek tűnik. Az egyes könyvtártípusoknak eltérő igényeik, elképzeléseik vannak, tehát elég nehéz olyan egységes megoldást találni, ami lefedné mindenki igényeit. A FOLIO rendszer a magas szintű testreszabhatóságával pont ezért lenne ígéretes a magyar könyvtári szféra számára is. Számításba kell venni azonban a magyar nyelvi környezetre és a helyi intézményi körülményekhez történő illesztés költségeit. További kihívás, hogy a magyar könyvtárakban a könyvtár-informatikai fejlesztési képesség pénzügyi okok és szakemberhiány miatt igencsak alacsony szinten áll. Cégcsoportunk képviselői utaltak arra, hogy a Qulto szolgáltatási platform keretein belül mi készen állunk arra, hogy a leendő FOLIO rendszer magyarországi honosításában segítséget nyújtsunk a megfelelő szakmai kapacitásokkal bármely intézmény számára.

Néhány, a témához kapcsolódó hasznos hivatkozás:

A szakmai nap programja

A FOLIO projekt weboldala

A Folio platform fejlesztői közösségének portálja

Qulto Szakmai Napot tartottunk

Posted on: december 19th, 2016 by qulto-admin

2016. December 14-én rendeztük meg immáron hagyománnyá vált évzáró szakmai rendezvényünket közgyűjtemények munkatársai, szakmai partnereink, illetve minden kedves érdeklődő számára az Országos Széchényi Könyvtárban.

Czoboly Miklós bevezető szavai után áttekintést adott az idei projekt tevékenységekről. Sikerként lehet kiemelni az EGIS gyógyszergyárral kialakított partnerséget, melynek keretében sor került a Qulto-Huntéka rendszer gyarapítási moduljának alapos megújítására is.

 

Szabó Mihály a termékfejlesztő és terméktámogatási terület nézőpontjából értékelte az évet. A 2016-os fejlesztések közül kiemelte a Corvina rendszer fejlesztését és a különféle funkciók tesztelése kapcsán hangsúlyozta a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral történt eredményes együttműködést. Említésre került, hogy a HunTéka rendszert is sikerült számottevő mértékben továbbfejleszteni. 2016-ban kialakításra került az OPAC 3 felület, amely most már tesztelés alatt áll a partnerintézményekben. Ez lesz az első olyan OPAC, amely HunTéka és Corvina rendszerekhez kötődő funkciókat is egyesít.

Pancza János, nemzetközi igazgató a külföldi szakmai projektekről adott áttekintést. Eredményesen formálódott tovább a Qulto jelenléte a román és a lengyel piacokon. Saját szakmai napokat szerveztünk Törökországban, Romániában, Horvátországban és Lengyelországban is az ottani közgyűjteményi és üzleti partnereink számára. A fenti országok mellett Bulgáriában is sikerült új hídfőállást kialakítani, mely eredményes együttműködési lehetőségeket irányoz elő a jövő évre. Ígéretesen fejlődik tovább partneri viszonyunk az Europeanával, tesztelés alatt állnak olyan funkciók, amelyek közvetlen adatexportot tesznek lehetővé a Qulto rendszerek adatbázisai felől az Europeana aggregált rendszere felé, a jelenlegi nehézkes adatátvitel továbbfejlesztésével. A másik ígéretes jövőbe mutató lehetőség a most formálódó Folio integrált közgyűjteményi szoftverkörnyezet, mely az alapmodulokra épülve, alkalmazásbolt révén szabadon konfigurálható rendszer építését irányozza elő. 

Dr. Kokas Károly a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárának főigazgató-helyettese a könyvtárak jövőjéről elmélkedett. Előadásában számot adott számos paradigmatikus jelentőségű változásról, melyet a könyvtárak körül megújuló technikai-társadalmi környezet hozott magával. A digitalizált állomány könnyű hozzáférhetősége, több ezer éves kultúrkincs őrző tabukat döntöget meg. Kiemelte, hogy a könyvtáraknak kiemelt feladata van az információs műveltség terjesztésében. Ehhez szorosan kötődik, hogy mostanában minden intézménynek ki kell alakítania a saját maga információs portfolióját, mellyel segíti a felhasználók mindennapi munkavégzését, információs igényeinek hatékony kielégítését, és folyamatos segítséget ad a felkínált eszköztár hatékony használatához. Persze a tudományos könyvtárak és a közkönyvtárak eltérő profilja és felhasználói környezete, igényei ezen a ponton szembetűnőek.  Az irány és a kitűzött célok azonban nem kétségesek egyik könyvtártípus esetében sem. Az idő múlása a régi hagyományos értékekbe való kapaszkodással nem állítható meg. Folyamatos adaptációs kényszerben vagyunk.

Kármán László, cégcsoportunk ügyvezetője áttekintést adott a Qulto portfoliójának főbb eleméről, kapcsolódási pontjairól. Olyan termék és szolgáltatási palettát kínálunk, melynek révén megtalálhatják igényeikre a választ a könyvtárak, levéltárak és a múzeumok is. Emellett azonban kiemelt figyelmet kell fordítani a tágabb partnerségi formák megtalálására, a közgyűjtemények által őrzött kultúrkincs újrahasznosítására is a kulturális turisztikai projektekbe történő bekapcsolódással, illetve játék és attrakciófejlesztés révén. Hiszünk abban, hogy partnereink tudják a legjobban, hogy mire van szükségük, segíteni tudunk nekik abban, hogy céljaikat milyen technológiai elemekre támaszkodva érjék el. Nyitott, szabadon formálható intézményi szolgáltatási portfoliók felépítésében vagyunk partnerek, amelyek rugalmasan formálhatók. Itt utalt vissza az előadó a Folio rendszerben rejlő lehetőségekre, illetve Kokas Károly gondolataira, a könyvtárak információszolgáltatási-koordináló szerepének fontossága kapcsán.

A délelőtti program teret adott még három rövidebb gyakorlati jellegű előadásra is. Arató Balázs a Pécsi Tudományegyetem Tudásközpontjának munkatársa, az elsőként náluk bevezetett online fizetési rendszer előnyeiről adott áttekintést. Rámutatott arra, is, hogy a kiválasztott banki partnerrel való harmonikus együttműködés könnyen elháríthatóvá teszi az esetleges tranzakciós hibákat, téves elszámolásokat. Lehetővé válik az is, hogy az egyes tételekből befolyó könyvtári díjakat különféle módokon lehessen nyilvántartani, s könyvelésre bocsátani az egyetem gazdasági szervei felé.

Markó Tamás, aki szintén a pécsi intézményből érkezett, utalt rá, hogy a Corvina rendszer számos olyan statisztikai adatforrást szolgáltat, melynek bemutatása, felhasználása nem kellően megoldott a könyvtárak részéről. Egy nyílt forráskódú szoftver használatával a pécsi tudásközpont vezetősége részére ezért is alakították ki azt a szolgáltatást, mely a könyvtár használatára, szolgáltatásaira vonatkozó különféle adatokat jeleníti meg vizuálisan, diagramok segítségével.

Bánki Zsolt a Petőfi Irodalmi Múzeum és Simon András a Monguz Kft. munkatársa a múzeumban zajlott személynévtérfejlesztési munkáról adtak rövid áttekintést. A rengeteg különféle adatforrást egységes környezetbe kellett foglalni, s kiszűrni a párhuzamosságokat. Emellett lényeges cél volt egy olyan szemantikus webes adatstruktúrákhoz illeszkedő rendszer kialakítása, mely a most formálódó magyar nemzeti névtér egyik alapjául szolgálhat, illetve alapvető segítséget nyújt a személynév alapú besorolási adatok formálásához a magyarországi közgyűjteményekben, de akár adatgazdagítási céllal a határainkon túl is.

Turai István a törökbálinti Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény képviseletében, egyben korábbi polgármesterként is bemutatta településüket, illetve példákkal illusztrálta, hogy milyen nagy segítséget nyújtott nekik a Huntéka rendszer a helytörténeti adataik digitális feldolgozásában és közzétételében, szövegben, képben, hangban és videoanyagban egyaránt.

A szakmai nap délutánján workshopokat szerveztünk, melyek révén munkatársaink a széles Qulto termék portfolió különféle elemeit mutatták be.  Így terítékre kerültek az e-learning megoldások, a múzeumi informatika terén kínált eszközeink, a bevezetés előtt álló plágiumkereső szoftver bemutatása, a Qulto Education platform kínálatának áttekintése, a kulturális turizmushoz kapcsolódó attrakciófejlesztési irányok, illetve az RFID-alapú megoldásokban rejlő lehetőségek felvillantása.  A különféle pályázati lehetőségekről zajló információcserére is alkalom nyílt.

Reméljük, hogy partnereink átfogó képet kaptak a 2016-os munkánkról és a közösen elért eredményeinkről is, és a jövőbeni együttműködési irányok megvitatása révén inspiráló tervekkel, elképzelésekkel gazdagodtak.

Research 2. and the future of Information Literacy- angol nyelvű szakkönyv magyar és horvát szerzőkkel

Posted on: december 6th, 2016 by qulto-admin

2016. december 5-én az Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet, Könyvtártudományi Szakkönyvtárában az információs műveltség különféle megközelítésmódjait, a fogalomhoz tartozó kutatási területek jelenlegi helyzetét, fejlődési perspektíváit feltáró könyvbemutatóra került sor.

Az Elsevier csoporthoz tartozó Chandos kiadónál megjelent mű három szerzője a horvát zágrábi egyetemi oktató, s a nemzetközi ECIL konferenciák egyik fő szervezője Sonja Spiranec, s a magyar Koltay Tibor (az Eszterházy Károly Főiskola jászberényi képzési centrumának oktatója), valamint Z Karvalics László (a Szegedi Tudományegyetem docense). A beszélgetést Fodor János az ELTE adjunktusa vezette.
Koltay Tibor felidézte, hogy egy korábban szintén a Chandos kiadónál megjelent munkájából kiindulva készítették el Sonja Spiraneccel együtt a könyv koncepcióját a kiadó számára, ezt követően vonták be Z Karvalics Lászlót a közös munkába. A mintegy kétszáz oldalt felölelő mű összes fejezete a három szerző kollektív munkáján alapul. Szó esett arról, hogy az információs műveltség a különféle tudományos diszciplínákhoz szervesen kapcsolódva rengeteg féle szakmai megközelítésmóddal bír. Különös jellegzetessége, hogy nem tételes tudás átadásán van a hangsúly, hanem az információszerzéshez, kutatáshoz kötődő készségek és képességek elsajátításán.

A posztindusztriális korban egyre fontosabbá válik egyfajta alapvető tudományos műveltség megalapozása a világban való tájékozódáshoz. Emellett épül aztán fel a különféle szaktudományok sokkal zártabb tudományos környezete, amely még a tudományos alapműveltséghez hozzáadott plusz kompetenciákat igényel. Szó esett arról is, hogy a könyvtáraknak nagy a felelőssége abban, hogy segítséget nyújtsanak a kutatók számára a kutatási adatok kezelésében a szükséges hardver és szoftver infrastruktúra kezelésének alkotó jellegű használatában.
Z Karvalics László rámutatott arra, hogy az információ keresését és információ felhasználást kutató könyvtár és információtudományi terület mindig is alkalmazott jellegű tudomány marad. Ez azonban egyáltalán nem teszi alacsonyabb rendűvé a tudományok rendszerében. Sőt, az információelőállítás és szervezés új perspektívái révén „széles pampák nyílnak ahová kilovagolhatnak” e terület gyakorlati szakemberei illetve kutatói. Sajnos a jelenlegi tudományirányítás és tudományfinanszírozás jellemzően még az ipari korszak realitásait tükrözi. Ez viszont igen megnehezíti Magyarországon a könyvtáros képzőhelyek számára az új trendek követését a tudományos engedélyező fórumok negatív hozzáállásának folyományaként, mint arra Sipos Anna Magdolna a pécsi könyvtárosképzés korábbi irányítója rámutatott a közönség soraiból.
Az új publikációs formák térhódítását akadályozza, hogy a fiatal oktatóknak, kutatóknak a hagyományos fórumokon a tudományos értékelési rendszer rugalmatlan, zárt, sok szempontból elavult követelményei között kell megalapozniuk karrierjüket. Az új, pl. a közösségi médiához kötődő publikálási formák használatát, azok alacsony tudományos elismertség miatt, inkább csak a már karrierjük csúcsán járó kutatók engedhetik meg maguknak. Ők azok, akiknek van ideje, energiája arra, hogy új kutatási területek után tájékozódjanak, projektekbe kapcsolódjanak be.  A műnek azért sem várható magyar nyelvű kiadása, mert olyan trendeket, fejlődési irányokat összegez, amelyekből a magyar tudományos valóságban még csak kevés tényező jelenik meg. Fontos azonban folyamatosan tájékozódnunk a fejlődés legfrissebb nemzetközi trendjeiről, s igen reményteli, ha ezt széles kitekintéssel rendelkező a nemzetközi kutatás fő áramában elhelyezkedő magyar szakemberek jóvoltából tehetjük meg.

Phenomenal Library Konferencia

Posted on: december 5th, 2016 by qulto-admin

75587.jpg
A konferenciát az a łódźi Phenomenon alapítvány szervezte, mely már 2010 óta foglalkozik könyvtáraknak szánt projektek megvalósításával. A szervezőbizottság tagjai Alexander Marciniak és Paulina Milewska bonyolították le az eseményt.
A ‘Kommunikáció a könyvtárakban’ központi témával megrendezett esemény november 28-án délután vette kezdetét, a hivatalos megnyitó előtt azonban a regisztrált résztvevőknek lehetőségük volt tematikus témájú szakmai workshopokhoz csatlakozni. Öt felajánlott workshop közül kettőre jelentkezhettek. Az első előadás tulajdonképpen a könyvtárak és az ott dolgozók történetét mutatta be, míg a másik a magánélethez való jog témakörére koncentrált. Utóbbi prezentáció előadója megpróbált választ adni arra a kérdésre, hogy hogyan is alakul az említett jog helyzete a jövőben, és kiemelte, hogy manapság az élet szinte minden területén sérül az emberek ezen joga. Egy másik beszámoló a könyvtári PR, lobbizás és érdekképviselet témakörével foglalkozott. Egy rövid kávészünetet követően két másik programpont következett, melyek a különböző rendszerek használhatóságára és a látogatókkal való kommunikáció kérdésköreire fókuszált. Az első nap végén a szervezők minden résztvevőt vendégül láttak egy vacsorán, ahol lehetőség adódott a napközben felvetődött témakörök kötetlen megvitatására. 
A konferencia második napja egy olyan előadással kezdődött, aminek témáját a könyvtári dolgozók együttműködése, az, hogy hogyan is kommunikálnak egymással, illetve ‘rivalizálásuk’ adta. További beszámolók szintén a kommunikáció különböző formáira helyezték a hangsúlyt, úgy mint belső, külső, emberek és szervezeti osztályok közötti. Az ebédszünet után a program utolsó három előadása zárta az eseményt. Az első magukról a könytári dolgozókról szólt, illetve arról, hogy milyen szerepet is töltenek be az olvasók életében; a második a Qulto céget, valamint az általa megvalósított és forgalmazott, könyvtáraknak szánt fejlesztéseket és technológiákat (RFID, UHF, HF) mutatta be. Utolsóként Beata Gamrowska világított rá a rajz mint kommunikációs technika fontosságára az intézményeken belül.
A remélhetőleg a jövőben is folytatódó sorozat első eseményét az összes résztvevő pozitívan és sikerként értékelte. Minden elismerés a szervezőknek azért, hogy ilyen hatékonyan hozták össze a könyvtári terület képviselőit és egy színvonalas szakmai eseményt szerveztek.

Information Interactions- Phd workshop és konferencia a pozsonyi Egyetemi Könyvtárban

Posted on: november 16th, 2016 by qulto-admin

A Comenius Egyetem Könyvtár és Információtudományi tanszéke évente megrendezi Phd workshopját, melyet ezúttal nemzetközi tudományos konferencia egészített ki. Az esemény 2016. október 26-27-én, a pozsonyi Egyetemi Könyvtárban került megrendezésre.

A doktori hallgatók rendezvényére Szlovákia mellett Csehországból és Magyarországról érkeztek résztvevők. A tudományos konferencia előadói palettáját Nagy Britanniában tanító kanadai, illetve román előadó is színesített. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül szemezgetünk a programból, a teljes program, valamint az előadások bevezetői ezen a linken érhetők el.

A PhD workshopon bemutatott kutatási projektek két fő témakörbe voltak besorolhatók. Az első fő témakör az információs műveltség különféle vonatkozásait tárgyalta. A közösségi média eszközök használata integráns részévé vált a közgyűjtemények kommunikációs eszköztárának. Korántsem mindegy azonban, hogy milyen módszerekkel használjuk azokat, s milyenfajta kommunikációs modelleket építünk fel ennek kapcsán. Tovább színesíti az összképet, hogy a közösségi média használata sokszor szinte amolyan háttértevékenységén zajlik, számos más típusú feladat elvégzésével párhuzamosan zajlik. Ez a fajta angol nyelven multitasking-nak nevezett munkamódszer is rengeteg kihívást rejt magának, s nem is biztos, hogy képesek vagyunk hatékonyan ellátni egymással párhuzamosan zajló munkafolyamatokat. A harmadik fő dimenziója az információs műveltség kapcsán tárgyalt témaköröknek pedig az etikai megközelítés. Az információs szolgáltatások etikai oldala sokáig elhanyagolt területnek számított, de manapság egyre inkább felértékelődik.  Itt egyaránt gondolhatunk a munkatársak közötti együttműködés etikai jellemzőire, illetve a felhasználókkal történő kommunikáció etikai oldalára.

A PhD workshop témaköre az integrált könyvtári rendszerek és repozitóriumok hatékony és sokoldalú használatához kötődik. Anna Janiková aki a csehországi Opava egyeteméről érkezett előadni, azt vizsgálta, hogy miképpen lehet az intézményükben használt integrált könyvtári rendszerből adatbányászati eszközökkel adatokat kinyerni abból a célból, hogy részletesebb képet kapjunk arról, hogy mit miért és hogyan használnak felhasználóik a rendelkezésükre álló szolgáltatások közül. Itt olyan típusú adatok kinyeréséről van szó, amelyek rejtetten vannak jelen a rendszerben, így külön algoritmusokat kell szerkeszteni arra, hogy ezek az összefüggések feltárásra kerüljenek (Ki, milyen utat jár be a rendszerbéli tevékenysége során, milyen keresési feltételeket kombinál, mennyire ergonomikus a rendszer használata stb.).
Michaela Kmeťová pozsonyi doktorandusz hallgató előadásában a repozitóriumok működtetésére koncentrált a hosszútávú digitális megőrzés biztosításának szemszögéből. Előadásából kiderült, hogy a nemzeti és helyi szinten kialakított szervezeti kereteknek, szakmai stratégiáknak, egységesen alkalmazott rutineljárásoknak kulcsszerepük van abban, hogy megfelelő megalapozottsággal, egységes alapelvek szerint tudjuk megőrizni a digitális kultúrkincset a jövő számára. A gyorsan változó technikai tényezők a szabályozási tényezők függvényében szinte másodlagosnak tekinthetők. Megfelelő, a hosszútávú megőrzést szolgáló szakmai stratégiai keretrendszer s annak implementálásának hiányában nem garantálható az adatok hosszútávú biztonsága.

Németh Márton a Qulto cégcsoport tagjaként működő Monguz Kft munkatársa, valamint a Debreceni Egyetem Informatikai Doktori Iskolájának levelezős PhD hallgatója előadásában a szemantikus webes eszközökkel felvértezett könyvtári katalógusok szolgáltatási kínálatát vizsgálta. Ezen a területen az a legnagyobb kihívás, hogy a különféle adatforrások szabványos összekapcsolásával igen szofisztikáltan összetett, nagyméretű találati halmazok állíthatók elő, melyeket megfelelő formában kell megjeleníteni a felhasználók számára. A felhasználói megjelenítő felületek fejlesztésének még igencsak az elején járunk, de francia és német példák segítségével bemutatható volt, hogy milyen funkciókra vagyunk jelenleg képesek, s hogy ez miféle hozzáadott értéket jelent a hagyományos könyvtári katalógusokból kinyerhető információkhoz képest. Például egységes felületen kapunk képet egy adott irodalmi mű összes kiadásáról, művészeti, kulturális lenyomatáról színházban, képzőművészetben, zenében egyaránt.

A második nap nemzetközi tudományos konferenciáját a Sheffieldben oktató, ám kanadai származású Elaine Toms tartotta. Ő sokszínű áttekintést adott róla, hogy milyen nehéz teljességre törekvően vizsgálni mindazon tényezőket, amelyek a felhasználói élményt befolyásolják. Informatikai, szociológiai, sőt orvosi (neurofiziológiai felkészültséggel, komputeres képalkotási eszközökkel rendelkező) szakemberek együttes munkájával lehet teljes képet alkotni mindazon hatásokról melyek a felhasználót érik a digitális könyvtári szolgáltatások használata közben.

Horatiu Dragomirescu professzor a bukaresti Közgazdasági Egyetemről az információ természetének zavarbaejtő változatosságával foglalkozott. Az információból egyszerre lehet nagyon kevés és túl sok.  Könnyen másolható, s ha egyszer nyilvánosságra került, már szinte lehetetlen újra elzárni mások elől. Közjóként szolgálhatja az emberek javát, az információs monopólium másfelől azonban politikai, gazdasági előnyökre konvertálható át. Sokszor úgy érezzük, hogy korlátlanul áramlik, mégis nehéz megtalálnunk azokat a szeleteket, amelyek tájékozódási igényeinket a leginkább kielégítik. Még mindig csak a felszínt kapargatjuk, de az információ természetének zavarbaejtő változatossága, s az információt érintő eltérő megközelítésmódok igen sok kihívást rejtenek akkor, ha egységes keretek között vizsgálnánk az információ természetét, mibenlétét.

Dancs Szabolcs az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy szerte Közép-Európában is egyre sürgetőbb feladattá válik a katalogizálási szabványi keretek megújítása és nemzeti keretek közé történő implementálása. Ezen a téren pedig rengeteget tanulhatunk azoktól az országoktól, akik már belevágtak ezekbe a munkálatokba. Előadásában a francia példát ismertette, ahol az Amerikában megalkotott és komoly nemzetközi elismertségre szert tett RDA szabvány honosításáról döntöttek. Ez egy többéves folyamat, hiszen össze kell fésülni a nemzeti katalogizálási gyakorlatból fakadó hagyományokat az új szabványkörnyezettel, meg kell alkotni az új nemzeti szabályzatokat, illetve ezeket minden könyvtárnak át kell ültetnie a saját környezetébe is. Sok küszködést megúszhatunk azonban, ha tanulunk azon országok tapasztalataiból, amelyek már sikeresen ráléptek erre az útra.

Béres Judit a Pécsi Tudományegyetem oktatója a könyvtárosképzésbe bevezetett új specializációról adott áttekintést, mely az információs és médiaműveltség terjesztését végző felkészült szakemberek képzését célozza. Az előadás rengeteg gyakorlati példával szolgált arra, ahogyan a diákokat bedobták a mélyvízbe, gyakorlati kommunikációs feladatokat kellett megoldaniuk gimnazisták, illetve egyetemisták társaságában. Így a megszerzett elméleti ismeretek folyamatosan gyakorlati tapasztalatokkal társulnak, mely komoly előnyt jelenthet a felkészült szakemberré válás útján.

Pavla Kovářová a brnoi Masaryk Egyetem oktatója egy olyan komplex projektet mutatott be, ami a napjaink virtuális világában a gyerekekre leselkedő információs veszélyek elhárítását tűzte ki célul. Kvízjátékot és információs anyagokat fejlesztettek a szülők számára, hogy felkészültek legyenek a gyermekeikre leselkedő veszélyek mibenlétéről, s azok elhárításának módjairól. Az általános iskoláskorosztályok számára, pedig évfolyamokra specializált tantervet, illetve tananyagot fejlesztenek, mely lehetővé teszi a gyermekek életkorához illeszkedő ismereteket elsajátítását. A projekt még nem zárult le, tapasztalatai széleskörű nemzetközi érdeklődésre is számot tarthatnak.

A rendezvény igen jó áttekintést adott a digitális könyvtári szolgáltatások használata, fejlesztése kapcsán fellépő számos kihívásról. Emellett pedig hasznos információkkal szolgált a fiatal szakembereket jellemző szakmai attitűdökről, gondolkodásmódról.

A rendezvényen készült fotók elérhetőek a facebook-on.