A Digitális Bölcsészetről Szegeden

Posted on: október 14th, 2015 by qulto-admin

Digitális bölcsészetekről régen és most címmel rendezett workshopot az SZTE Bölcsészettudományi Kar és az SZTE Egyetemi Könyvtár. Bevezető előadásában Kokas Károly (SZTE EK informatikai főigazgató-helyettes) röviden szót ejtett mindazon irányokról, módszerekről és eszközökről, melyek a digitális bölcsészetet meghatározzák.

Monok István (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatója) egy új filológiai korszak kezdeteiről adott számot, amikor a szerzőségről alkotott fogalmaink is átalakulnak. Alapvető mentalitásváltozást kell átélnünk szerinte. Legalább annyi ígéret van ezen új korszakkal szemben, mint amit a könyvnyomtatás jelentett a kortársaknak. Számot kell vetni azonban az átalakulási folyamat kihívásaival, árnyoldalaival is.

Vincze Veronika (MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport, Nyelvtechnológiai Csoport) áttekintette a kulcsszavazás jelenlegi helyzetét, különös tekintettel az eddig elért, magyar nyelvre vonatkozó eredményekre és magyar nyelvű adatbázisokra. Ezek után bemutatta a kulcsszavazás alkalmazási lehetőségeit más, eddig még nem vizsgált szövegállományokra, illetve témakörökre. Végül ismertette, miként segítheti a dokumentumok automatikus kulcsszavazása más tudományterületek, például a bölcsészettudományok kutatóinak munkáját.

Berend Gábor (SZTE TTIK Informatikai Intézet) előadásában rövid bemutatásra kerültek a szöveges dokumentumokat kulcsszavakkal automatikusan ellátni képes eljárások fő típusai, illetve az ezek elkészítését lehetővé tevő fontosabb angol, illetve magyar nyelvű szöveges adatbázisok. Az előadás során az SZTE nyelvtechnológiai csoportja által fejlesztett, újszerű megoldásokat alkalmazó kulcsszókinyerő rendszer is bemutatásra került, melyet az eddigiekben változatos forrásból származó dokumentumokon (tudományos publikációk, híranyagok, valamint termékvéleményezések) alkalmaztak sikerrel.

Hunyadi Zsolt (SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék) előadásában  áttekintette az elmúlt másfél évtized (hazai és külföldi) oklevél-digitalizálási vállalkozásait (a teljesség igénye nélkül) áttekintve és röviden értékelve tett kísérletet az Anjou-kori oklevéltár online adatbázisának kontextualizálására. A közel 21 ezer magyar nyelvű regesztát tartalmazó XML-struktúrájú adatbázis mindmáig kiaknázatlan lehetőségeket nyújt(hat) a középkorászok és más tudományágak kutatói számára. Rámutatott, hogy szemantikus web (RDF, OWL), valamint a tér-informatika (geo-referálás) kínálta lehetőségek felé elmozdulva hatványozottan lehetne kiaknázni az adatbázisban rejlő lehetőségeket.

Latzkovits Miklós (SZTE BTK Magyar Irodalom Tanszék) az interneten 2003 óta elérhető, s azóta folyamatosan bővülő Inscriptiones Alborum Amicorum című adatbázist mutatta be. Az IAA 16-18. századi hungarika jellegű emlékkönyvi bejegyzések adatait tartalmazza, jelenleg 12.000 autográf adatot. Ezek szövege (és többnyire digitalizált fotómásolata) eredeti nyelven átírva is elérhető az IAA-ban. Az előadásban röviden bemutatta magát az emlékkönyv műfaját, illetve szót ejtett az adatfelvételi struktúra kialakításának problémáiról is.

Péter Róbert (SZTE Angol Tanszék) 2010-ben Németh L. Zoltán és Tóth Tamás (programozó) matematikusokkal egy olyan digitális módszer fejlesztésébe kezdett, amely többek között képes nagy mennyiségű sajtócikk bibliográfiai- és metaadatainak grafikus megjelenítésére, eloszlásának és gyakoriságának vizsgálatára. Az előbbi segítségével többek között – eleddig ismeretlen – történeti trendeket és folyamatokat jeleníthetünk meg, valamint tesztelhetünk régi hipotéziseket. Az emberiség történetében most van először lehetőség ilyen elemzések elvégzésére, mivel a 21. század előtt nem álltak rendelkezésünkre ilyen volumenű digitális archívumok. A digitális módszer előnyeit és korlátait az előadó több esettanulmány segítségével ábrázolta.

Molnár Sándor (SZTE Klebelsberg Könyvtár) előadásában főként a szegedi Klebelsberg Könyvtárban fejlesztett és szolgáltatott DélmagyArchív (a Délmagyarország című napilap online archívuma) alapján mutatta be, hogy az informatikai lehetőségek révén milyen kérdésekre kaphatunk gyors válaszokat, és milyen új irodalomkutatási lehetőségeket ad a számítógépes indexeltség. Utalt arra is, hogy milyen további fejlesztési lehetőségeket mérlegelnek az információ visszakeresés hatékonyságának javítására. A több “bölcsész” típusú adatbázist párhuzamosan kezelő és a Könyvtár által az egyetemnek előfizetett ADT+ archívum lehetőségei is említésre kerülnek. Ennek kapcsán rámutatott, hogy az ADT+ metaadatokkal való ellátottsága jelenleg igen szegényes. A teljesszövegű keresés kapcsán többféle keresési stratégia kialakításával érhetünk (legalább részlegesen) célt.

Vinkó Tamás (SZTE TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék) utalt arra, hogy gráfok a matematikai modellezés egy igen hasznos eszköztárát képezik. A klasszikus gráfelmélet mellett az utóbbi időben a kutatásokban jelentős szerepet kapott a hálózatok vizsgálata is. A hálózatok is gráfok (pontok és azokat összekötő élek halmaza), azonban a hálózatok mindig valamilyen, a valóságban előforduló jelenséget képviselnek. Amennyiben rendelkezésünkre áll egy hálózat, annak számos, nagyon érdekes tulajdonságát vizsgálhatjuk, majd abból visszakövetkeztethetünk olyan összefüggésekre a hálózat által modellezett jelenségben, amelyre gyakran más eszközzel nincs módunk. Az előadásban szemléletes példákon keresztül mutatott be néhány érdekesnek tartott hálózattudományi eszközt. Ezek egy része vizualizálható is, melynek kapcsán megismerhettünk néhány erre alkalmas számítógépes környezeteket is.

Az előadásokat követő kerekasztal beszélgetés résztvevői Keveházi Katalin (SZTE EK főigazgató), Molnár Gyöngyvér (SZTE Neveléstudományi intézet), Farkas Richárd (SZTE TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék), Labádi Gergely (SZTE Magyar Irodalom Tanszék) voltak. A könyvtárosok, bölcsészek és informatikusok együttműködési lehetőségeinek esélyeit, kihívásait járták körül. Kiemelték, hogy a bölcsészeknek meg kell tanulniuk, hogy az informatikai jelen fejlettségi szintjén milyen módon tudja segíteni munkájukat. Ez a folyamat akár több évet is igénybe vehet, utána viszont releváns kérdéseket tudnak feltenni az informatikusoknak, annak tekintetében, hogy miképp tudják a fejlesztéseik a bölcsészek munkáját segíteni.

A rendezvényről videofelvétel készült, mely várhatóan a Videotorium felületén lesz megtekinthető a későbbiekben.

A Svéd Nemzeti Könyvtár stratégiája

Posted on: október 1st, 2015 by qulto-admin

A göteborgi könyvvásáron (2015 szeptember 24-27.) számos izgalmas előadással mutatkozott be a Svéd Nemzeti Könyvtár.

Svéd nyelven hallhattunk a nemzeti könyvtári stratégiáról, valamint számos fejlesztési elképzelésükről is. A stratégia fő célja, hogy információt nyújtsanak mindenkinek, korra, nemre, gazdasági állapotra való tekintet nélkül. A Svéd Nemzeti Könyvtár igazgatója Gunilla Herdenberg és Erik Fichtelius a nemzeti könyvtári szolgáltatásokért felelős minisztériumi főtanácsos közösen fogalmazták meg a kívánalmukat, miszerint a könyvtár legyen az esélyegyenlőség fő eszköze, a társadalmi kohézió biztosítéka. A fejlesztési elképzelések között kerekasztalbeszélgetésen vitatták meg, hogy miként terveznek átállni svéd könyvtárak a Koha – nyílt forráskódú integrált rendszer – használatára.

Bemutatták a Scandinavian Library Quarterly címen megjelenő közös északi könyvtárügyi folyóiratot, és svéd nyelvtudás nélkül is élvezhető, a divatról szóló, képes, hangos, szöveges dokumentumokról összeállított tartalomszolgáltatásról tartottak előadást.

A könyvvásáron élénk érdeklődést keltettek a digitális technológia, s az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások legújabb fejleményeit bemutató előadások. A több napos könyvvásáron bemutatták a digitális mesekönyvekhez kapcsolódó interaktív illusztrációkat, a fiatalok olvasáskultúrájának sajátosságait, és a programozással kapcsolatos fejlesztési lehetőségeket. Szóba került az e-könyv technikai formátumok fejlődése és az azt övező piaci környezet elemzése is. Hallhattunk a Svéd Digitális Nemzeti Könyvtár koncepciójáról (a fizikai és a virtuális könyvtárhasználat összefüggéseiről, a különböző terekben nyújtott kiegyensúlyozott szolgáltatásokról). Megemlítették, hogy a digitális térben a fiatalok élményszerűbben felfedezhetik fel a klasszikus irodalmárok, tudósok életművét (például August Strindbergét és Nikola Tesláét). Megvitatták a saját digitális kiadásban megjelenő művek gondozásának, terjesztésének kihívásait, majd bemutatták az internet közelmúltbeli fejlődésének főbb technikai és társadalmi kihívásait is. Végül több előadás révén az online számítógépes játékok fejlődése is szóba került.

Az előadások videofelvételei naponkénti bontásban a youtubeon is elérhetőek: CsütörtökPéntekSzombat, Vasárnap

Innovációs politikák a kulturális intézmények számára

Posted on: augusztus 25th, 2015 by qulto-admin

Július 10-én Innovációs politikák a kulturális intézmények számára címmel nemzetközi workshopra került sor az Országos Széchényi Könyvtárban a Civic Epistemologies című projekt keretében.

A rendezvény a kulturális örökség gondozásának területén működő intézmények innovációs elképzeléseit járta körül.
A hangsúly a civil partnerségen volt a különféle digitális szolgáltatásfejlesztést célzó stratégiák, illetve konkrét projektek kapcsán.

Az eseményről bővebben angolul ezen a linken olvashatnak.

Részt vettünk a 47. Vándorgyűlésen!

Posted on: augusztus 24th, 2015 by qulto-admin

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. Vándorgyűlésének idén Szolnok adott otthont 2015. július 16-18 között. Cégünk támogatóként járult hozzá a konferencia sikeréhez. Szakmai partnereink munkatársaink közreműködésével előadásokat tartottak a rendezvény szekcióülésein.
Czoboly Miklós a plágiumkereső szolgáltatásunkat mutatta be. Fejes Ildikó (Magyar Nemzeti Múzeum) és Brada Hedvig előadásában múzeum-informatikai megoldásokról és trendekről hallhattak az érdeklődők. A Magyar Művészeti Akadémia tagjait bemutató mobilbarát portált Mazula Zoltán mutatta be. A mobil OPAC megoldásainkat Kómár Éva (Petőfi Irodalmi Múzeum) és Szabó Mihály tekintette át. Az ELDORADO projekt oktatási anyagairól, képzési programjairól pedig Bánkeszi Katalin, az OSZK Könyvtári Intézet igazgatója számolt be Sinka Róberttel tartott előadásában.

PIM DIA Olvasó

Posted on: június 10th, 2015 by Papp Ildikó
pim_dia_1
pim_dia_2
pim_dia_3
pim_dia_4
pim_dia_5
pim_dia_6
pim_dia_7
pim_dia_8
previous arrow
next arrow

Digitális eszközök a művelődés szolgálatában. A Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Irodalmi Akadémia a kortárs magyar szépirodalom kiemelkedő alkotóinak munkásságát digitalizálja és teszi közzé. Az adatbázisban található szövegeket az érdeklődők a PIM DIA Olvasó nevű mobil applikáció letöltését követően már mobil eszközön is olvashatják. A mobilfelületen lehet szerzőre vagy könyvcímre keresni, a műveket mobilra optimalizált megjelenítésben olvasni, azokban könyvjelzőt elhelyezni, valamint a digitális könyveket ki is lehet kölcsönözni, ez esetben offline is olvasható a tartalom. Az applikáció epub formátummal dolgozik (ami azt jelenti, hogy sosem maga a könyv nagy fájl mérettel kerül a mobilokra), valamint időpecsét segítségével 2 hét után automatikusan megszűnik a kölcsönzött állapot.

ELDORADO

Posted on: május 10th, 2015 by akovacstapai
Eldorado_1
Eldorado_2
Eldorado_3
Eldorado_4
previous arrow
next arrow

Az ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtára (ELDORADO) célul tűzte ki a digitális tartalmak jogtiszta módon történő szolgáltatását, a kereskedelmi forgalomban nem kapható, a könyvtárak polcain elfekvő kiadványok digitális formában történő „újraélesztését” egy megújuló, a digitális társadalom kihívásaihoz igazodó jogi környezetben. A partner könyvtárak, kiadók és a jogkezelők munkáját a rendszerbe integrált munkafolyamat motor segíti, a leghatékonyabb módon támogatva a digitalizálási folyamatot, az e-köteles példányok beadását, árajánlati csomag összeállítást, a megrendelés kiszolgálását, valamint a jogtisztázást.  A komplex keresőfelületen a dokumentumok metaadatai, valamint jogi, és technikai adatai között is böngészhet az érdeklődő, és az eredmények alapján különböző rendelések lehetségesek. Az oldal látogatói árajánlatot kérhetnek analóg dokumentumok digitalizálására, és kérésük egyaránt vonatkozhat egy teljes dokumentumra, vagy csupán a dokumentum egy bizonyos részére. A szolgáltatás típusától függően az olvasók online hozzáférést kaphatnak a megrendelt dokumentumokhoz, vagy DRM-mel védett, személyes példányt tölthetnek le, kétrétegű pdf/A formátumban. A rendszer lehetőséget ad online hitelkártyás fizetésre is.

Göteborgi könyvvásár

Posted on: január 25th, 2015 by qulto-admin

A göteborgi könyvvásár az északi országok legrangosabb kulturális, kultúrpolitikai rendezvénye, amely európai szinten is jelentős eseménnyé nőtte ki magát. Magyarország idén Izland társaságában díszvendége a rendezvénynek. Ez a szerep főként a magyar irodalom szereplői számára nyújt bemutatkozási lehetőséget.

Az első nap könyvtáros szakmai rendezvényei közül kiemelkedtek az e-könyv kultúrával kapcsolatos előadások. A W3C konzorcium svéd képviselője Olle Olsson technikai oldalról közelítette meg a témát ám szoros összefüggésben a piaci gazdasági háttérrel. Nagyrészt a piac szereplőin múlik ugyanis, hogy zárt digitális ökoszisztémák fejlődésének leszünk továbbra is szemtanúi, vagy kialakulnak olyan kompatibilis megoldások melyek az e-könyv olvasásra használt hardverek lehető legszélesebb körén teszi lehetővé a szolgáltatások elérését . Annál is égetőbb probléma ez, mert a nyomtatott könyvek digitalizált másolatain és a nyomtatott formát követő digitálisan létrehozott műveken túl megjelennek az olyan digitális művek is, melyek kiterjesztett lehetőségeket nyújtanak a vázoltakhoz képest (például 3D –ben szemléltető illusztrációk segítségével).

Tom Wilson és Elena Maceviciute, a borasi könyvtárosképző intézmény oktatói az e-könyv fogyasztás társadalmi oldalára fókuszáltak. A svéd könyvfogyasztási szokások taglalása mellett égető kérdésként merült fel, hogy vajon piaci értelemben mekkora fogyasztói méret az, amelyre szolgáltatásokat lehet tervezni. Egyre nyílik az olló az angolszász e-könykultúra kínálata, eszközei fogyasztási volumene és a skandináv országok megfelelő mutatói között is. A kis nyelvi kultúrák fokozottan küzdenek azzal, hogy megtalálják helyüket az e-könyv univerzumban.

A Propaganda anatómiája avagy hogyan kapjuk be a horgot

Posted on: január 18th, 2015 by qulto-admin


2015. szeptember 17-én az Országos Széchényi Könyvtár rendezvénytermében került sor a fenti címmel a Könyv-Tárlat őszi rendezvénysorozatának első előadására. Az egész félév programja a propaganda története körül fog forogni. Az előadásokat mindig koncert illetve színházi esemény, illetve a témához kötődő művekből álló kiállítás egészíti ki.

A bevezető előadást Kepes András újságíró tartotta. Felvázolta a propaganda történetének főbb állomásait. Ízelítőt adott azokból a szociálpszichológiai kísérletek által igazolt lelki folyamatokból, melyek révén a propaganda általában sikerrel hat emberi tömegekre illetve egyénekre is. A különböző kísérletek kapcsán kiderült, hogy az emberek mintegy egynegyede sikerrel tudja függetleníteni magát a legmanipulatívabb érzelmi alapú propaganda törekvésektől is. Az értelemhez való ragaszkodás, a manipulációs szándék felfedezése és elutasítása tehát tanulható. Emellett azonban mindez sokszor nagy önuralmat és erkölcsi tartást kíván, ami abszolút egyénfüggő tényező. Az előadó felhívta arra is a figyelmet, hogy az egyének a tömegrendezvényeken olyan pszichikai befolyás alá kerülhetnek amely fölülírhatja a legjószándékúbb egyéni viselkedésmintákat is.  Az előadást jazzkoncert követte.

Létezhet-e a könyvtár katalógus (illetve saját katalógus) nélkül?

Posted on: január 17th, 2015 by qulto-admin

A hollandiai Utrecht egyetemi könyvtárában zajló érdekes fejlesztési projekt azt taglalja, hogy miképp lehet pontosan megtervezve és ütemezve hálózati megoldással kiváltani a könyvtár saját katalógusát.

Az integrált könyvtári rendszerek területén zajló fejlesztések egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy feleslegessé válik saját intézményi szintű rendszerek üzemeltetése. A katalogizálás, feldolgozás művelete, az online nyilvános intézményi katalógus (OPAC) legalábbis már kiváltható ily módon. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy biztosítani kell, hogy minden katalógus rekord eljusson helyi szintről a központi rendszerbe, majd onnan vissza a helyi integrált rendszerbe (miután a kölcsönzés és egyéb műveletek nem kerülnek központosított kezelésre). Hatékony új munkafolyamatokat kell kialakítani a gyűjteménykezelésre. Biztosítani kell a munkatársak továbbképzését is. 

I Love My Librarian Díj

Posted on: január 11th, 2015 by qulto-admin

A könyvtárosok hatással vannak azon emberek életére, akiket nap mint nap kiszolgálnak. Az I Love My Librarian díj arra ösztönzi a könyvtárak látogatóit, hogy elismerjék a legjobb könyvtárosok teljesítményét.

A szervezők szeretnék megimerni a könyvtárlátogatók véleményét arról, hogy a könyvtárosok hogyan javítják az iskolai, egyetemi, és közkönyvtárak látogatóinak életét.
Minden évben 10 könyvtáros kerül kiválasztásra.

A jelöléseket 2015. szeptember 28-áig várják.

A Somogyi-könyvtár weboldala

Posted on: március 10th, 2014 by akovacstapai
somogyi_csempe
somogyi0
somogyi1
previous arrow
next arrow

2015-ben a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár korábbi Portál24 honlapját modernizáltuk adminisztrációs és megjelenítési szempontjából. A frissítés eredményeként a könyvtárosoknak lehetőségük van a weboldalon feliratkozott látogatók számára hírleveleket összeállítani és kiküldeni. A felhasználók a honlapon pár kattintással fel tudnak iratkozni a könyvtár hírleveleire, valamint a felületről email-es értesítést küldhetnek a könyvtár munkatársainak. Egyszerűbbé vált az események, a hírek, a könyvajánló, valamint a galéria elemeinek adminisztrálása, a felhasználóbarát megjelenítés pedig könnyebbé teszi a tartalmak közötti böngészést. A Somogyi-könyvtár weboldalát kiegészíti a Könyvkirály honlap, amely játékkal várja az olvasni vágyó gyermekeket. A Könyvkirály oldalon a gyermekek számára kiírt verseny leírása, a versenyben résztvevő könyvek és a hozzájuk tartozó feladatlapok érhetők el igényes környezetben. Mindkét honlap reszponzív megjelenítést kapott, így már mobilon és tableten is elérhető a felhasználók számára.

MOME Designportál

Posted on: szeptember 7th, 2013 by akovacstapai

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtárában hosszas előkészítés után 2013-ban indult el az intézményi repozitórium DesignPortál néven, mely megvalósítja az Egyetemen létrejött digitális tartalmak összegyűjtését és publikálását, tartalmi és tematikai feldolgozását, valamint hosszú távú megőrzését. A projekt újszerű megoldásokat követelt meg a fejlesztőktől, hiszen az Egyetemen létrejövő tartalmak a legkülönfélébb alkotásokat foglalják magukba: a kerámiatervezéstől kezdve az okostelefonokra készülő applikációkon át az animációs filmekig terjedhet a feltölthető dokumentumok köre.

Az első fázisban a diplomamunkák, doktori művek, valamint az animációs filmek feltöltése kezdődött meg, egy évvel később pedig az oktatók alkotói és publikációs adatbázisa, valamint a közös kereső készült el. Egyúttal a repozitóriumhoz szorosan nem kapcsolódó funkciók kidolgozása is megtörtént: a munkában szerepet kapnak a könyvtárosokon kívül a hallgatók, a konzulensek, az opponensek, a diplomabizottsági tagok és az oktatási titkárok is.

Régi könyvek katalógusa

Posted on: február 20th, 2011 by akovacstapai
regi_konyvek_katalogusa1
regi_konyvek_katalogusa4
regi_konyvek_katalogusa5
regi_konyvek_katalogusa7
regi_konyvek_katalogusa11
regi_konyvek_katalogusa12
previous arrow
next arrow

A virtuális könyvtári terminál segítségével a Somogyi-könyvtár minden látogatója számára be tudja mutatni régi könyveinek digitalizált, teljes, lapozható változatát, így az állományvédelmi szempontok teljes mértékben teljesülnek. A kiállítási modulban különböző típusú anyagokból (kép, hang video, szöveg) lehet multimédiás kiállításokat egyszerűen elkészíteni, mely elérhető egyszerre terminálon, vagy a könyvtár honlapján.

Országos Dokumentum-ellátási Rendszer

Posted on: február 11th, 2011 by akovacstapai
katalogus
kereso
konyvtarnyilvantarto
odr
olvasoknak
previous arrow
next arrow

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer a könyvtári ellátás központja, 1998-ban kezdte meg működését.  A rendszer lehetővé teszi, hogy a könyvtári ellátásban bárhol részt vevő, bármilyen fenntartású, nyilvános, vagy nem nyilvános könyvtár használója is részesüljön a dokumentumszolgáltatásban. Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak a nemzeti könyvtár, a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami egyetemi könyvtárak és a megyei könyvtárak. A könyvtárközi dokumentumellátás mellett az országos dokumentumellátási rendszer magában foglalja a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását is. 
2010-2011-ben cégünk a TÁMOP-3.2.4-08/2-2009-0007 projekt keretében egy új rendszer fejlesztését vállalta és azt sikeresen be is vezette, melynek eredményeként hatékonyabbá vált a kommunikáció és az együttműködés a könyvtárak között, elérhetővé váltak új funkciók úgy mint számlázás, statisztikák készítése, valamint a munkafolyamatok tervezése és nyomon követése is. A fejlesztés második szakaszát követően a könyvtár munkatársai mellett az olvasók számára elérhetővé vált a könyvtárközi kérések indítása a kialkított web felületen, ahol nyomon követhetik a kérésükre vonakozó feldolgozási folyamatot is.

Magyar Digitális Képkönyvtár

Posted on: február 10th, 2011 by akovacstapai
mdk1
mdk2
mdk3
previous arrow
next arrow

A Magyar Országos Közös Katalógus az Országos Széchenyi Könyvtár és 50 további könyvtár közreműködésével építettük fel a nemzeti képkönyvtárat, amely jelenleg közel 100.000 képet és metaadatot tartalmaz. A projekt keretében egy közös rendszerbe integráltuk a résztvevő magyarországi könyvtárak digitális anyagait, létrehoztunk egy elektronikus könyvtárat, és rekord aggregátor funkciókat, valamint metaadat harvesztáló és szolgáltató funkciókat fejlesztettünk ki. 
A rendszer alkalmas jogkezelésre (mester és másolati példányok, valamint miniatűrök jogkezelésére), valamint jogosultságkezelésre (különböző felhasználók, pl. felügyelő rendszergazdák, kurátor adminisztrátorok kijelölésére) is, valamint támogatja a kapcsolatfelvételi folyamatokat, így a digitális képeket őrző könyvtáraktól akár az eredeti példányok is megkérhetőek.

MOKKA

Posted on: január 10th, 2011 by akovacstapai

mokka1
mokka2
mokka3
previous arrow
next arrow

A  Magyar Országos Közös Katalógus a magyar nemzeti, tudományos és felsőoktatási könyvtárak és a központi szolgáltatói szerepet betöltő (megyei, városi) könyvtárak közös katalógusa. Kiemelt célja, hogy kiküszöbölje a felesleges katalogizálási gyakorlatokat. A könyvtárak feltölthetik és letölthetik a MOKKA által duplikációmentesített bibliográfiai rekordokat, így a folyamat eredményeként szabványos, egységes nyilvántartás hozható létre a magyar könyvtárak számára. A bibliográfiai adatbázis 67 könyvtári gyűjtemény több, mint 4 millió rekordját foglalja magában.
A projekt fejlesztési szakaszában zajlott a metaadat-begyűjtés, valamint a keresési és letöltési funkciók létrehozása. Az Országos Dokumentumellátó Rendszer több, mint 10 millió rekordot tartalmaz a kölcsönzési státusz információkkal együtt. A projekt magában foglalta a könyvtárközi kölcsönzési eszközök és a könyvtári nyilvántartási munkafolyamatok fejlesztését is. Jelenleg a rendszer negyedévente 10000 kérést menedzsel.