Archive for the ‘Digital’ Category

Qulto KI az NKFIH oldalán

Posted on: január 21st, 2023 by Papp Ildikó

A Qulto Kutatási Infrastruktúra felkerült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján a legkiválóbb magyar kutatási insfrastruktúrákat jelölő térképre.

Qulto_RI_hir

A Qulto Kutatási Infrastruktúra (Qulto RI) egy elosztott és virtuális, domainfüggetlen kutatási infrastruktúra, amely alapvető támogatást nyújt a magyarországi felsőoktatási és kutatási tartalmak digitalizálásához, tárolásához, rendszerezéséhez, visszakereséséhez, közzétételéhez, újrafelhasználásához, valamint a releváns források és plágiumok kereséséhez.

A Qulto RI fő pillérei a következők
🗸 Digitalizálás
🗸 Felfedezés
🗸 SimilR
🗸 Repo

Szeretne további betekintést nyerni a Qulto és az ELTE DH-LAB együttműködésébe, valamint az összekapcsolt infrastruktúrák által kínált szolgáltatásokba? Részletekért kattintson!

Visszatekintés 2020-ra

Posted on: február 3rd, 2021 by akovacstapai

Tekintse meg évértékelő videónkat!

Véget vethet a plagizálásnak! Ön is érintett?

Posted on: április 22nd, 2020 by akovacstapai

AKCIÓ: Qulto SimilR - plágiumkeresés és szövegelemzés

similr_screen0
similr_screen1
similr_screen3
similr_screen2
similr_screen0
similr_screen1
similr_screen3
similr_screen2
previous arrow
next arrow
similr_screen0
similr_screen1
similr_screen3
similr_screen2
previous arrow
next arrow
Shadow

A koronavírus járvány kapcsán elrendelt kijárási korlátozások miatt  a digitális megoldások jelentősége eddig sosem látott mértékben megnőtt  a munka, oktatás, tájékoztatás, művelődés és szabadidő-eltöltés területén is. A közoktatásban és a felsőoktatásban most különösen fontos szerep jut az online képzéseknek, e-learning  szolgáltatásoknak és minden, tanulást segítő  tartalom közzétételének. Ugyancsak növekvő figyelem hárul a szakmai tartalmak és információk szabályozott terjesztésére,  valamint a felhasználás kontrolljára. Az újonnan kialakult helyzetben nem maradnak érintetlenül a szabadidő eltöltéséhez köthető területek sem: A film- és zeneszolgáltatók mellett növekszik az e-könyvek, e-tananyagok, és egyéb digitalizált szöveges tartalmak iránti kereslet is.

A felgyorsult digitális tartalomgyártás és a tartalmak hirtelen megnövekedett mennyisége azonban nem jár együtt az etikai szempontok és a törvényi szabályozás felfüggesztésével. A tartalomszolgáltatásban  érdekelt vállalkozások és közintézmények számára továbbra is létfontosságú a közzétett tartalmak életútjának követése, különösen a tartalmak forrásának és eredetiségének ellenőrzése. Hatékony ellenőrzés nélkül ugyanis nagy a kockázata annak, hogy a szolgáltatók tisztázatlan forrásból származó, plagizálás eredményeként született, vagy a szerzői jogok megsértésével készült anyagokat tesznek közzé, melynek komoly presztízsveszteség, bírság, vagy kártérítés lehet a következménye. Az anyagok forrásellenőrzésén túl hasznos -bizonyos esetekben elengedhetetlen -annak nyomonkövetése, hogy ki, hol, milyen módon változtat a közzétett digitális tartalmakon, még akkor is, ha ezt legális körülmények között teszi. Szabadon felhasználható (ti. Creative Commons licensszel ellátott) tartalmak, hírek, közlemények esetén is fontos lehet a tartalmak utóéletének követése.

A jelenleg átalakuló új digitális tartalomszolgáltatási környezetben ezekre az ellenőrzésekre és elemzésekre egyre kevesebb idő áll rendelkezésre, és a megnövekedett tartalom miatt már csak fejlett digitális megoldások segítségével van rájuk lehetőség. 

A Qulto SimilR plágiumkereső és szövegelemző rendszerünk ilyen, fejlett nyelvtechnológiai megoldásokat nyújt tartalomfejlesztők és tartalomszolgáltatók számára. A szoftver alapvető feladata, hogy szöveges tartalmakat hasonlítson össze egy, feldolgozott repozitóriumokból, intézményi illetve vállalati dokumentumgyűjteményből és internetes tartalmakból álló szövegkorpusszal, majd részletes kimutatást készítsen az elemzett szöveg és a szövegkorpusz elemei közötti hasonlóságokról. Az összehasonlítás alapját a tetszőlegesen változtatható  dokumentum szakaszok közötti szöveghasonlóságok mérése képezi.

A Qulto SimilR szoftvert felhőszolgáltatásként biztosítjuk ügyfeleinknek. A rendszer technikai kialakítása olyan, hogy védett dokumentumok felhasználása is biztonságos megoldást kínál, ugyanis a feltöltés során az összehasonlítás alapját képező korpusz  a központi adatbázisban nem reprodukálható formában kerül tárolásra. Büszkék vagyunk arra, hogy a Qulto platform egyedülálló hazai szellemi termékként felvételt nyert a magyar nemzeti értékek és hungarikumok ágazati értéktárába, az ipari és műszaki megoldások1 közé.

Megoldásunk üzleti  környezetben -például digitális tananyagok kéziratának ellenőrzésénél -jól helytáll és hatékony segítséget nyújt a szöveges tartalmak illetéktelen felhasználásából fakadó  kockázatok kiszűrésében.

A világjárvány kapcsán kialakult nehéz helyzetben a Monguz Kft. azzal kívánja segíteni a tartalomszolgáltatásban és kiadásban érdekelt vállalkozásokat, hogy a Qulto SimilR használatát kedvezményes áron biztosítja számukra. 

Qulto SimilR által nyújtott szolgáltatások  használatát örömmel mutatjuk be Önöknek egy online bemutató keretében.

További információkért, személyes egyeztetés vagy ajánlatkérés céljából keresse Czoboly Miklós kollégánkat  a +36 30 9515 078 telefonszámon, vagy az iroda@monguz.hu email címen. 


1 Jogszabályi háttér: 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

Ingyenessé tettük a Qulto Education szoftverünket!

Posted on: április 20th, 2020 by akovacstapai

Az oktatás digitális átállásában most szükségszerű a kísérletezés a különböző megoldások között: nem könnyű a pedagógusok munkája, de bízunk benne, hogy a közoktatás számára ingyenessé tett Qulto Education szoftverkomponensünkkel segítségükre lehetünk az új típusú tudásépítésben.

2020. március 16-tól egy csapásra elérkezett a digitális iskolai munkarend, amelyről korábban már sokat beszéltek Magyarországon is, és bár nem pont így képzeltük, most kénytelenek vagyunk alkalmazkodni a helyzethez. Sem a módszertanát, sem a technikai eszközöket nem könnyű azonnal rendszerbe és gyakorlatba helyezni, ráadásul egyetlen új eszköz bevezetése sem megy feltétlenül zökkenőmentesen. Annyi azonban bizonyos, a jelenlegi applikációtengerben a felhasználóbarát és könnyen kezelhető szoftverek kulcsfontosságú szerepet kaptak.

Sok tanács születik a digitális oktatás kapcsán: legyen interaktív, de ne túl zajos, adjon némi szabadságot és lehetőséget az önellenőrzésre, és valamennyire mégiscsak irányítsa a diákot a tananyag elsajátításában. Nem könnyű most a pedagógusok munkája, de bízunk benne, hogy segítségükre lehetünk az új típusú tudásépítésben. Ezért úgy döntöttünk, mi,  a Monguz csapat tagjai is szeretnénk hozzájárulni a digitális oktatás terheinek könnyítéséhez, ehhez ajánlottuk fel a Qulto Education szoftverünket a közoktatás számára Magyarországon, Lengyelországban és Romániában is.

Az Education interaktív oktatási anyagok összeállítását teszi lehetővé. Nem a teljes tanítási folyamat kiváltása a célja, hanem a tananyagátadás módjának változatosabbá tétele. Tanítani és elmagyarázni nem ugyanaz személyes jelenlét nélkül, azonban az írásbeli feladatokban és olvasnivalókban kiadott anyagokat színesebbé teheti ez a szoftver, mely a játszva tanulás élményét kínálja.

A felhasználóbarát szerkesztőfelületen a pedagógusok szöveges anyagok, képek és médiatartalmak felhasználásával hozhatnak létre oktatási anyagokat. A feladatok – kvíz, idővonal, szókereső, kirakó, diavetítés – és az ezekből összeállított feladatsorok interaktív formában teszik lehetővé egy téma körbejárását. Az elkészített oktatási anyagok egy nyilvános weboldalon érhetők el, melyek egy könyvtári katalógushoz hasonlóan regisztráció nélkül böngészhetők, használhatók. A tananyagok online vagy offline formában is az órák részét képezhetik, segítve a témák minél komplexebb körbejárást, a tanórák és az otthoni egyéni tanulás minél változatosabb gazdagítását.Bővebben az Education szoftverről magyar nyelven: https://education.qulto.eu.

Szemantikai háló építése az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet adatbázisában – Az Országos Színháztörténeti Múzeum (OSZMI) rövid története

Posted on: január 26th, 2019 by qulto-admin

Simon András és Szabó Attila cikke a TMT 2019 7-8. számában

A 2018-as év egyik legjelentősebb múzeumi informatikai fejlesztéseként készült el az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet portálja a „Magyar Színházi emlékezet megőrzése” elnevezésű projekt keretében. A munka fő célja a múzeum adatbázisában található és széles érdeklődésre számot tartó színháztörténeti anyag bemutatása az interneten. A portál készítése során sokoldalú keresési és böngészési lehetőséget kívántak biztosítani a kutatók és a laikusok számára is. A projekt megvalósításánál kulcsszerep jutott az integrált múzeumi gyűjteménykezelő rendszernek. Erre a célra a múzeummal szervezeti kapcsolatba kerülő Petőfi Irodalmi Múzeumban már több mint tíz éve használatba vett Huntéka rendszer lett kiválasztva. A Huntékába be kellett tölteni, és egy integrált adatbázissá össze kellett építeni az eddig elkülönülten fejlesztett múzeumi adatbázisokat. A betöltés, adattisztítás és integráció során az adatbázisokban található rekordokból szemantikus háló jött létre. A cikk bemutatja a munka lépéseit és a létrejövő adatbázis rendszertervének változásait. A munka során egy úgynevezett „hibrid rendszer” jött létre, mely részben a múzeumi számítógépes leltárkönyv és a könyvtári katalógus tulajdonságait ötvözi. Az adatszerkezet fel van készítve külső forrásból történő adatgazdagításra és adatszolgáltatásra idegen adatbázisok, vagy akár a Nemzeti Névtér felé is.

Tárgyszavak: színháztörténet; szakmúzeum; múzeumi gyűjtemény; tartalomszolgáltatás; tudásreprezentáció

szerzők: Simon András (ügyfélmenedzser, Qulto-Monguz Kft.) és Szabó Attila (igazgatóhelyettes, PIM-OSZMI)

A teljes tanulmány a TMT 66. évfolyamának 2019 7-8. számában érhető el.

Networkshop 2017 – Felhőbe költöznek-e a magyar könyvtárak?

Posted on: április 26th, 2017 by qulto-admin

A 2017-es Networkshop konferencia április 19-21. között zajlott Szegeden, a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A huszonharmadik alkalommal megrendezett konferencia a felsőoktatás és köznevelés, a tudományos kutatás és a közgyűjtemények adathálózati infrastruktúrájának, és az ezen működtetett alkalmazások fejlesztése terén elért eredmények bemutatására és megvitatására hivatott.

A három napos rendezvény fő témája a könyvtárak együttműködése és a felhőbe költözés volt. A szerdai Felhőbe költöznek-e a magyar könyvtárak és ha igen, hogyan és mikor? című workshop során a szekció moderátora Dr. Kokas Károly, SZTE Klebelsberg Könyvtár és keynote résztvevője, Lendvay Miklós (OSZK) járta körül a témát, korreferátumot pedig Kármán László, a Monguz Kft. ügyvezetője mondott. Lendvay Miklós kiemelte, mennyire fontos a megosztás, hozzáférés útjainak megnyitása és az együttműködés – aláhúzva, hogy a könyvtárak jövője nyitott és rajtuk áll. Kármán László hozzátette: a jövő már elkezdődött, hiszen például megyei könyvtárak adnak felhő szolgáltatásokat települési könyvtárak számára, egyetemek pedig karok számára. A Qulto platformot pedig a cég ügyfeleinek 20%-a használja felhő szolgáltatásként, és ez az arány folyamatosan nő. A nemzetközi trendek is e felé mennek, melyre jó példa a FOLIO – The Future of Libraries is Open –  nyílt forráskódú integrált könyvtári platform, melyet alapjaiban felhő szolgáltatásnak terveznek. E platform fejlesztésében a Monguz Kft. munkatársai is részt vesznek. A workshop visszatérő témája volt még a magyar kultúrkincs külföldi szervereken való tárolásának kockázatai és jogi aspektusai, illetve a hazai infrastruktúrával rendelkező szolgáltatók előnyei.

A Monguz Kft. munkatársai Simon András és Dr. Fülöp Endre Rekord vagy háló – tudásreprezentációs eszközök névtérépítés címmel tartottak előadást a névterekről szóló szekcióban, melyben Ungváry Rudolf (OSZK), Horváth Ádám (Magyar Nemzeti Múzeum) és Bánki Zsolt (Petőfi Irodalmi Múzeum) adott áttekintést a téma különböző aspektusairól. Dr. Fülöp Endre részletesen bemutatta a szemantikus háló kifejezés kétféle jelentését, mely egyrészt utal a világhálóra, másrészt tudásreprezetációs technológiára. A PIM által életre hívott és Qulto platform segítségével implementált személynévtér nemzeti névtérré alakításának lehetősége információtechnológiai szempontból is több fontos kérdést vet fel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenleg alkalmazott, MARC-rekordokra épülő adatmodell alkalmas egy intézmény névtérrel kapcsolatos igényeinek kiszolgálására. Ugyanakkor viszont érzékeljük, hogy konkurens használatra, több, egymástól gyökeresen eltérő profilú intézmény együttműködésére épülő működési modell már olyan kihívásokat támaszthat a rendszerrel szemben, amelyek a rekordalapú tudásmodell helyett szemantikus tudásreprezentációra való áttérés szükségességét indokolhatják. Az előadók a szemantikus hálóra elsősorban mint tudásreprezentációs eszközre tekintenek, s az alkalmazásában rejlő lehetőségeket elsősorban a reprezentált tudás köre, az adatminőség és az adatvalidáció vonatkozásában tekintették át. A rekordalapú megközelítésről szemantikus hálóra való áttérés azonban számos nehézséget is rejt magában, így az áttérés csak fokozatosan, több lépcsőben történhet. Első lépésként a MARC-rekordok szemantikus hálóba rendezése képzelhető el. Ennek előkészületei a névteret kezelő integrált könyvtári rendszerben már megkezdődtek, az előadás pedig beszámolt az eddig megtett és a közeljövőben tervezett átalakításokról.

A rendezvényen továbbá bemutatásra került számos izgalmas kezdeményezés, mint a F@IMP 2.0. Nemzetközi múzeumi multimédia-fesztivál és a COURAGE projekt. Fűkőné Herceg Helga, a Csorba Győző Könyvtár munkatársa a Monguz Kft. segítségével indított, egyedülálló szolgáltatásukról, a Hallgass könyvet! hangoskönyv ajánló terminálról beszélt. Hubay Miklós és Horváth Ádám a BIBFRAME új keretei 2017-ben című előadásában bemutatásra került, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Qulto platformot használó könyvtárának nyilvános webes katalógusában a rekordok BIBFRAME formátumban is megjeleníthetőek.

A konferencia záró plenáris ülésén a felhő szolgáltatások és az együttműködés alapvető fontosságát emelték ki a résztvevők, megfogalmazva a három napos rendezvény konklúzióját.

Beszéljünk a digitalizálásról!

Posted on: december 5th, 2016 by qulto-admin

A cégünket bemutató és a digitalizálás témakörével foglalkozó workshopunk 2016 november 24-én került megrendezésre a Krakkói Régészeti Múzeumban, összesen 11 intézményből érkező 21 szakember részvételével.

A workshop fő céljai a múzeumok számára hasznos megoldások és technikai újdonságok bemutatása, a meglévő tartalmakat kezelő és katalogizáló rendszer ismertetése, valamint az adatbázis fontosságának hangsúlyozása volt.

A résztvevőket Pancza János, cégünk külpiacért felelős igazgatója köszöntette, majd bemutatta a Qulto termékcsoportot, valamint, hogy kik is vagyunk mi és mivel foglalkozunk. Ezután Artúr Povodör, a lengyelországi irodánk vezetője foglalta össze a múzeumi területen jellemző trendeket, elsősorban a látogatók számára fontos és érdekes megoldásokra koncentrálva. Emellett kitért azokra a lehetőségekre is, melyek leginkább befolyásolhatják az emberek múzeumlátogatási szokásait – legyen az online vagy hagyományos.  
A bevezetőket követően előadóink ismertették a gyűjtemények kezelésére és katalogizálására alkalmas Qulto Múzeum menedzsment rendszert, valamint portál megoldásainkat, az OPAC-ot, aggregátorokat, és a különböző gyűjteményekre épülő játékfejlesztéseinket.
Egy rövid kávészünetet követően került sor a workshop második részére, melyben Pancza János beszélt az Europeanáról – a közösség történetéről, a hozzá kapcsolódó projektekről, és az együttműködésből származó jövőbeli tervekről. A technikai háttérrel kapcsolatban kiemelte, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően egyre hatékonyabb és könnyebb lesz az adatok Europeana felé juttatása.
A program utolsó előadását Simon András tartotta – milyen funkcionalitásai vannak a rendszernek, hogy is néz ki pontosan az adatmigráció, mik az általános szabványok és előírások Magyarországon erre vonatkozóan, illetve ezek miben különböznek a lengyel gyakorlattól. A résztvevők abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy a rendezvénynek a kiállítóterem melletti terem szolgált színhelyül, így az ebédszünetben lehetőségük nyílt a múzeumban kiállított egyiptomi gyűjtemény megtekintésére is. A szünetet követő kötetlen program során a meghívottak kipróbálhatták cégünk legutóbbi, múzeumi területhez kapcsolódó fejlesztéseit a gyakorlatban is. Örömmel mondhatjuk, hogy mindenki értékelte a bemutatott ötleteket és megvalósult projekteket, kicsit talán bizakodóbban tekintve innentől a múzeumok rendelkezésére álló lehetőségekre IT téren.
Végezetül egy borkóstoló keretein belül ismerkedhettek meg vendégeink egy magyar borválogatással a legjobbak közül, majd a Krakkói Régészeti Múzeum igazgatója vezette körbe őket a kiállításon. A workshop végeztével megelégedéssel töltött el bennünket, hogy a meghívottak lelkesen és aktívan vettek részt a játékok és informatikai fejlesztések kipróbálásában, érdeklődve hallgatták az új trendekről szóló beszámolókat. Emellett a rendezvény kitűnő alkalomnak bizonyult arra is, hogy a múzeumi terület szakértői megvitathassák ötleteiket, gondolataikat és folyamatban lévő projektjeiket egymással.

Muzeum@Digit 2016 konferencia

Posted on: november 28th, 2016 by qulto-admin

A Muzeum@Digit nemzetközi digitális múzeumi konferencia idén immár negyedik alkalommal került megrendezésre 2016. november 22-23. között a magyar Nemzeti Múzeumban.

A házigazda múzeum mellett immáron másodszor nagy szerepet vállalt a szervezésben az ICOM múzeumi világszervezet audiovizuális szekciója az AVICOM is.

A szakmai program mellett sor került az első alkalommal kizárólag online lebonyolított AVICOM F@IMP 2.0 nemzetközi múzeumi filmpályázat díjkiosztó ünnepségére is. Örömünkre szolgál, hogy a verseny megvalósításának hátteréül szolgáló portál a Monguz Kft. fejlesztésében készült el, illetve a technikai üzemeltetési feladatokat is biztosítjuk a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve az AVICOM számára. A versenyben résztvevő 28 film, illetve 9 kategóriában 21-féle elismeréssel díjazott alkotás megtekinthető a http://faimpavicom.org/#/home címen. Az online filmfesztivál széleskörű nemzetközi jellegére hűen utal, hogy a fődíj idén Tajvanba került. A filmfesztivál történetéről és megújításáról, a portál felépítéséről a konferencián a díjátadást megelőzően előadások formájában is számot adott Tari János az AVICOM elnöke, illetve Fejes Ildikó a magyar múzeumi rendszer fejlesztését segítő MNM OMIKK vezetője, aki egyben az AVICOM kincstárnoki tisztségét is betölti. Nem szabad elfeledkezni a magyar ICOM bizottság elnökének, Varga Benedek MNM főigazgatónak a szerepéről sem, aki az online filmes fesztivál projekt pénzügyi hátterének biztosításában játszik főszerepet.

A konferencia szakmai programja is igen változatos témakörökre terjedt ki, az európai előadók mellett a rendezvényt ausztrál és mexikói előadás is színesítette. Az alábbiakban a teljességre való törekvés nélkül emelünk ki néhány előadást a konferencia változatos programjából.
Ineta Zelča Sīmansone, aki Rigából érkezett a múzeumi világ és a kreatív iparágak kapcsolatáról adott áttekintést. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a két terület meglehetősen távol áll egymástól, az előadás fő üzenete azonban az volt, hogy részletesen megvizsgálva a dolgot, ez már koránt sincs így! A múzeumok, mint a kreatív ágazatok egyik forrása jelennek meg, s egyre nagyobb igény van a sokszínű együttműködésre. A múzeumok az általuk őrzött kincsek, a fizikai tereik és virtuális installációik révén megtermékenyítő erővel hatnak a kreatív ipar különféle tevékenységeire. Az együttműködés kulcsszerepet játszhat a múzeumok kommunikációs modelljének megújításában is. Sokszínű, vibrálóan élő a múltra a jelen szempontjai szerint reflektáló, eleven múzeum képe rajzolódhat ki egy statikus, a múltat őrző összkép helyett. Az előadó egy 2012 óta működő független múzeumi agytröszt szervezet igazgatója, melynek egyik fő tevékenysége, hogy a kreatív iparágak inspiráló erejét bekapcsolva újítja meg a lett múzeumpedagógiát, múzeumi kommunikációt, innovatív szolgáltatásokat megalapozva új társadalmi célcsoportok számára nyit utat a múzeumok világa felé.

Tom Pursey a londoni Flying Object kreatív ügynökség társalapítója és kreatív igazgatója a Modern Tate Galleryben zajló „Tate Sensorium” nevű projektről beszélt. Ez egy multiszenzoros technikát használó, több díjat is elnyert kiállítás. A vizuális élmények mellett az illat, hang, szín, tapintás általi érzékelés útján kíván minden érzékre kiterjedő múzeumi élményt nyújtani e projekt, mely éles visszahangokat váltott ki a szélesebb közvéleményben is a kritikátlan rajongástól az éles elutasításig terjedően. Érdekes, hogy ez utóbbi állításokat épp a múzeumi kiállítás kritikával foglalkozó szakemberek fogalmazták meg. Az előadó meg van győződve róla, hogy ők a jövő ígéretes útját képviselik. Szakmai körökben viszont sokan állnak ki az eredeti műtárgyakat megmutató, szimplán vizuális fizikai élményt nyújtó kiállítások primátusa mellett, melyhez csupán kiegészítő tartalomként társulhatnak más érzékekre is ható interaktív elemek. A jövő titka, hogy milyen elgondolások fognak érvényesülni majd. Szó esett még röviden egyébként a Flying Object més projektjeiről is, mint a Youtube 10 éves fennállásának megünneplése, vagy a „Mix the Pay” című interaktív felület melynek révén egy színdarab rendezésében vehetünk részt digitális eszközök segítségével.

John Cheesman a Mosman Art Gallery (Sidney, Ausztrália) igazgatója. Egy igen érdekes összművészeti projektet mutatott be Bungaree’s farm néven, mely kortárs művészeti szemszögből tekint vissza egy, a tizenkilencedik században farmot alapított ausztrál bennszülött életére, akiről még Charles Dickens is megemlékezett annak idején. Audio és video megoldások, színház és különféle installációk révén idézték meg a kort, a történeti alakot és környezetét s egyben értelmezték is újra tevekénységét, a különféle kortárs művészeti ágak szempontjai szerint. A projekthez kapcsolódó filmrészletek megtekintése tette még átélhetőbbé az élményt, amit az ausztrál bennszülött kultúrába való betekintés jelentett.
Török András várostörténész angol nyelvű előadásában, elsősorban a konferencia nemzetközi résztvevői körét megcélozva, mutatta be a Fortepan projektet. Többszáz család, s jelentős közgyűjtemények bevonásával, olyan fotótörténeti értékeket tár fel a késő tizenkilencedik és huszadik századból e kezdeményezés, mely anyagok másképp elvesztek volna a célközönség számára. A gyarapítás egyetlen szempontja, hogy az adott családon, személyen kívül a széleskörű célközönség számára is érdekességet jelentsenek a begyűjtött fényképek. 2014. ót a Summa Artium művészeti ügynökség nyújtja a szervezeti hátteret ennek az értékes művészeti projektnek a számára. A legjelentősebb magyar hírportálok egyike használja fel napi jelleggel fényképeiket. Mára már az egész országban közismert és szeretett márkanévvé sikerült tenni a Fortepant. A projekt irányítói azonban a meglévő amerikai kapcsolataik mellett egyéb nemzetközi együttműködési lehetőségekre is nyitottak lennének.

Szatucsek Zoltán a Magyar Nemzeti Levéltár képviseletében az E-ARK nemzetközi projekt célkitűzéseit tekintette át. Ezt követően a lebonyolítás folyamatába adott betekintést, majd kitért az eredményekre is. A kiindulópont az elektronikus iratok kezelésének európai szintű harmonizációjára teendő lépések végiggondolása volt. Sikerült egy olyan komplex, újonnan fejlesztett szoftvereken és levéltári tartalomszolgáltatási eszközökön, módszertani elemeken nyugvó kínálatot létrehozni, melynek elemei beilleszthetők az egyes országok levéltári szakmai gyakorlatába, miközben használatuk egyfajta közös nevezőt jelent az elektronikus iratok levéltárikezelésében. Az MNL által a projektben kifejlesztett adattárház megoldás pedig hatékonyan szolgálhatja a levéltári dokumentumok hosszútávú digitális megőrzési alapfeltételeinek kialakítását, új dimenziókat nyitva e területen.

Aleš Kapsa a Csehországban huszadik éve megrendezett MUSAIONFILM múzeumi filmfesztivál történetéről, szakmai hatásmechanizmusáról adott számot. Itt a múzeumokban, vagy múzeumok segítségével forgatott cseh filmek kerülnek bemutatásra a legkülönfélébb témakörökben a múzeumpedagógiától kezdve a múzeumi népszerűsítésen át a történeti, művészeti témákig nyúlóan. Az előadó az Uhersky Brod városban található Comenius múzeum munkatársaként szervezi a fesztivált a program összeállításával és a díjkiosztás megszervezésével. Tevékenysége azonban ennél jóval szélesebb körű: gondoskodik a kreatív ötletek filmes formába öntéséről, profi trénereket kér fel a múzeumi filmesek tevékenységének támogatására, megszervezi a filmek archiválását és minél szélesebb körű bemutatását országszerte különféle múzeumi helyszíneken illetve online felületen. A fesztivál mára voltaképpen a prágai filmiskolával összefogva önmagában egyfajta filmes iskolát, a filmes művészi képességek terén folyamatos fejlődési lehetőség biztosítását jelenti a múzeumi filmesek számára.

A második nap nyitányát három egymással szervesen összefüggő előadás jelentette. Horváth Ádám az MNM könyvtárának vezetője felvázolta, hogy milyen lépések szerint tehetjük nyílt formában közkinccsé adatainkat. Szavaiból kiderült, hogy az alapos szakmai munka előfeltétele az adott múzeumban a vezetői támogatás megszerzése, ami legalább akkora kihívás lehet, mint a munkafolyamat egyes lépéseinek megtervezése. A nyílt adatokat minél többféle szabványos formában, sokféle adatátviteli csatornán keresztül kell szolgáltatni. A jogi hátteret a Creative Commons licenszformák előírásai szolgáltatják. Ádám kitért arra is, hogy a Qulto cégcsoportunk tagja a Monguz Kft. a múzeumi rendszeren keresztül hatékony támogatást biztosít a közkincsnek szánt adatok előállítása és szabványos publikálása terén is. Végeredményben minimális anyagi befektetéssel le lehet jutni eddig a pontig. Plusz anyagi források bevonása akkor merül fel, amennyiben adatainkat szemantikus formában is meg szeretnénk osztani felhőalapú módon a nemzetközi felhasználói közönség javára is.

Szakadát István a BME munkatársa, az Országos Széchényi Könyvtár felkérésére a magyar nemzeti névtér néhány prototípusát mutatta be könyvtári környezetben. Előadásában kitért arra, hogy a közgyűjteményi adatok névterekben foglalt szemantikus webes publikációinak előfeltételeit először a lokális névterek létrehozásával kell intézményi szinten megteremteni, majd ezek a lokális névtér adatforrások foghatók össze az intézményi és tematikai határokon felülemelkedve, egységes szolgáltatási felületen a magyar nemzeti névtér keretei között. Ekkor válik lehetővé például, hogy egy adott földrajzi tulajdonnév megadásával információkat kérjünk le az OSZK állományából, a KSH-ból, a Wikipediaból, a geotauruszból s számtalan egyéb adatforrásból egységes felületen megjelenítve. Ehhez természetesen meg kell teremteni a szabványos adatkapcsolatot a lokális szintű adatbázisok és a nemzeti névtér hátterében álló rendszer között. Ennek kapcsán még rengeteg a nyitott kérdés, amire számos hozzászóló is utalt. Az ördög pedig a részletekben rejlik. Annak a rendszernek pedig, ami egy adott fogalom (mű, földrajzi név, tulajdonnév stb.) különféle kapcsolódó adatait, lenyomatait, különféle manifesztációjú megjelenési formáit szabványos adatkapcsolatokkal feltárja, még csak most kezdenek az alapjai formálódni.

Ungváry Rudolf az OSZK nyugdíjas főmunkatársa a magyar földrajzi névtér formálódását tekintette át. Előadásának fő üzenete az volt, hogy rengeteg értékes adatforrással rendelkezünk, ezek összekapcsolásának technikai előfeltételei is adottak. Ami egyelőre hiányzik, az a megfelelő szellemi és pénzügyi erőforrások biztosítása, hogy az egységes magyar földrajzi névtér megalkotható legyen. Ez feltárná a magyarok által egykor és napjainkban lakott terület történetét a helynévanyag alakulásának tükrében, a földrajzi, jogi közigazgatási környezet változásaival szerves összefüggésben. A magyar földrajzi névtér előállítása és folyamatos gondozása számtalan területen bírna praktikus haszonnal a jogi és közigazgatási intézményrendszer naprakész, hiteles adatokkal való ellátásától, a régészeti beruházások segítésén át a történeti, irodalmi kutatások új dimenziójú megközelítéseiig bezárólag. S nem lehet megfeledkezni arról sem, hogy az egyetemes tudáskincset is milyen mérhetetlen adat és tudáskincscsel gazdagítaná e vállalkozás.

Pavel Kats az Europeana képviseletében az európai digitális aggregációs tevékenység új alapokra helyezésének szükségét fejtegette előadásában. A jelenleg is még érvényes aggregációs szemléletmód az intézmény létrehozatalának korai szakaszában került kialakításra. Korábban jól alkalmazható volt a kezdeti tartalmak begyűjtéséhez, s az intézmény létjogosultságának láthatóvá táteléhez. Mára már megváltoztak a keretek és a célok is. Az Europeana az Európában fellelhető kulturális tartalmak digitális szolgáltató infrastruktúrája kíván lenni, ez pedig megköveteli az aggregációhoz való viszony s az aggregációs tevékenység alapvető újragondolását. Egyelőre egy kísérleti munka indult el annak az irányában, hogy miként alakuljon az Europeana jövőbeni aggregációs tevékenysége. Ennek keretében nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a meglévő rendszerekből, infrastrukturális elemekből minél gördülékenyebben kerülhessenek át az adatok az Europeana felé. Egyrészt arra törekednek a technikai fejlesztő partnerekkel együtt, hogy egy mozdulattal elküldhető legyen az Europeana felé akár egy feldolgozott rekord, vagy teljes gyűjtemény, gyűjteményrész. Másfelől pedig az Europeana felületén olyan segédeszközök álljanak rendelkezésre, melyek révéna kulturális tartalmak könnyedén hozzáadhatóak legyenek szabványos formában az Europeana rendszeréhez. Ez a kétféle adatbetöltő tevékenység adná a jövőbeni aggregációs infrastruktúra alapját. Jobban számítva a már meglévő adatforrásokra, rendszerekre s azok minél gördülékenyebb összekapcsolására az Europeanán keresztül. Az aggregációs tevékenység jó része tehát intézményi szintről alapvetően a rendszerfejlesztők, fenntartók felelősségi körébe kerülne át. Cégcsoportunk, a Qulto Companies rendszereiben nagy hangsúlyt helyez az Europeana felé történő élő, közvetlen egyszerű és gyors adatkapcsolat biztosítására, melyre az előadás konkrét példákkal is szolgált.
Marcin Kłos a Gdanski Történeti Múzeum digitalizálási főosztályának vezetője 2008 óta vesz részt a kulturális örökség digitalizálásában Lengyelországban. Előadása első részében áttekintést adott az e területen kezdeményezett lokális, regionális és nemzeti szintű sikeres és sikertelen törekvésekről az elmúlt két évtized tükrében. Előadásának második részében a jelenlegi jó gyakorlatokra, az aggregációs törekvésekre, digitális felhasználói felületek bemutatására összpontosított. Előadásából kiderült például, hogy a Krakkó központú Małopolska régió áll élen a digitális múzeumi innovációban s itt a legkedvezőbbek a pénzügyi feltételek is e területen. Ám a tengermellék és a főváros Varsó is igyekszik felzárkózni. Nemzeti szinten pedig Lengyelország legnagyobb múzeumi kezdeményezése az E-museum projekt keretében igyekeznek előmozdítani a digitális múzeumok ügyét. Egységes felületű megjelenésre, az adatok megosztására, a külföldi múzeumi rendszerek, szoftverkomponensek, szabványok, jó gyakorlatok lengyelországi megvalósítására kell elsősorban az erőforrásokat mozgósítani. Nem feledve el azt sem, hogy a szakmai erőfeszítések végsősoron mind a múzeumlátogatók felé való minél teljesebb élmény közvetítését szolgálják. Nagy hangsúlyt helyeznek tehát olyan helyi és regionális projektekre, amelyek a lengyel kulturális örökség egyes elemeit minél sokszínűbben mutatják be.

Lada Dražin-Trbuljak a horvát Múzeumi Dokumentációs Központ (MDC) tanácsadója, a horvát digitális múzeumi világ fejlődéséről és jelenlegi helyzetéről adott számot. Az MDC közös kereteket ad a horvát múzeumok digitális megjelenésének. Tájékozódni lehet a múzeumok elérhetőségéről (térképes formában is), gyűjteményeikről. Tematikus kiállításokat alakítanak ki a világhálón, melyek a horvát múzeumi gyűjtemények egyes elemeit virtuálisan kapcsolják össze. Nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy minél teljesebb formában be tudják mutatni a horvát múzeumi digitális örökséget a virtuális látogatók felé. Online eseménynaptár segíti a múzeumok fizikai tereinek népszerűsítését is. Másrészt sokrétű és nagyszabású szakmai, módszertani tevékenységet fejtenek ki. Segítik múzeumi rendszerek implementálását horvát könyvtárakban, segítséget nyújtanak a muzeológusok tapasztalatainak kölcsönös megosztásában. Az információátadás és kommunikáció terén is számottevő fejlődés volt tapasztalható a koordinált munkánk köszönhetően. További céljuk, hogy minél teljesebben fel tudják térképezni a horvát múzeumi örökséget digitális formában s ezt bemutathatóvá tegyék mind lokális múzeumi kontextusban, mind egységes felületen mely sikeres márkanévként szolgálhat az egész múzeumi rendszer számára.

A brit Martha Henson tartotta talán a legkülönlegesebb előadást. Szabadúszó múzeumi szakemberként sok időt tölt a játékokról való elmélkedéssel, s hogy a játékokat, a játékos szemléletet hogyan lehet bevonni múzeumi környezetbe. Az előadás első felében a múzeumi játékok készítésének módszertani hátterébe adott betekintést. Majd interaktív módon elkezdett játszani a közönséggel. Ezzel akart rámutatni arra, hogy bármilyen intézmény képes játékokat megalkotni, bármiféle célközönség számára. A játékszabályok is bizonyos keretek között rugalmasan alakíthatók. Sokat számít az egyéniintuíció, rátermettség, kreativitás. Az előadó ezért is tart rengeteg gyakorlati workshopot, bemutatót hogy rávezesse a résztvevőket arra, hogy milyen típusú játékokban gondolkodjanak, hogy mozgassák meg a közönséget, miként lehet a játékokat különféle múzeumpedagógiai célokhoz, keretekhez illeszteni a fiatal korosztályok vonatkozásában.

Dr. Michael Faber Németországban a Rajnai Szabadtéri Múzeum igazgatóhelyettese és a Kommunikációs Osztály vezetője. Előadásában a múzeumi kommunikáció speciális igényű felhasználókat kiszolgáló szeletére összpontosított. Rámutatott arra, hogy a munka e téren nem ér véget az akadálymentes honlapok fejlesztésénél (amelyre külön ajánláscsomag is vonatkozik a W3C konzorcium gondozásában). Bemutatta konkrét példákon keresztül, hogy jeltolmácsok alkalmazásával a múzeumi kiállításokat, szolgáltatásokat bemutató filmeknél, drámaian megnövelhető az üzenet célba juttatásának hatékonysága néhány speciális igényű csoport felé. Sőt hallássérült emberek jelnyelven néhány múzeumban már a saját véleményüket is formába öntik rendezvények, kiállítások kapcsán s ezt is filmre veszik majd terjesztik a látogatók felé. A feliratozás, a narráció mind alakítható úgy, hogy az ő igényeiket is igénybe vegyék. A mentálisan sérültekhez szóló leegyszerűsített szöveg nagy segítséget adhat akár a fizikai térben zajló, akár a virtuális kiállítások látogatásának megtervezéséhez. Az előadásból azt vonhatjuk le végkövetkeztetésként, hogy minden egyes intézménynek minimális költséggel járó rengeteg hasznos eszköz, ötlet, eljárás áll rendelkezésre, hogy megtervezhesse azt a szolgáltatási portfoliót, amely az esélyegyenlőséget szem előtt tartva igyekszik a lehető legteljesebb élményhez juttatni a speciális igényű múzeumlátogatókat, akár a fizikai akár a virtuális múzeumi térben.

Karina R. Durand Velasco a mexikói ICOM és a nemzetközi AVICOM vezetőségi tagja egész Latin- Amerikát behálózó tapasztalatokkal bír a különféle (főleg virtuális, e-learning formában zajló) múzeumi képzési, továbbképzési programok formálásának területén. Az általa tanácsadóként segített Múzeumok Latin-Amerikai Intézetének programjai több fő területre koncentrálnak: a digitális múzeumi szolgáltatások fejlesztésére és működtetésére interdiszciplináris szemléletmóddal, a tudásmenedzsment alkalmazására múzeumi területen, a digitális múzeumi marketing erősítésére, a kulturális turizmus és a múzeumi világ kapcsolatainak erősítésére, hatékony formálására. A fő célcsoportot a Latin-Amerikában élő múzeumi szakemberek, a közgyűjteményi rokon szférák képviselői, illetve a kultúrát érintő területeken működő egyéb szakemberek jelentik. A fő jellemzők a kreativitás előmozdítása, a nemzetközi kulturális együttműködéshez kapcsolódó kompetenciák bővítése, ugyanakkor a lokális kulturális térben is jól alkalmazható kompetenciák átadása. A távoktatási rendszer a nyílt forráskódú Moodle keretrendszeren alapszik. Tizenkét év alatt sikerült megalapozni egy olyan interdiszciplináris, szakmai partnerségi hálót, amely átfogja egész Latin-Amerikát. Az elsajátított szakmai attitűdök és kompetencia elemek együttese egyfajta közös nevezőt formál a különféle intézményi szférák, illetve iparágak együttműködésének kiterjesztésében, a kulturális örökségi területek belsõ szakmai arculatának formálásában. A programok sikerességét jelzi, hogy néhány esetben a térségen kívülről is lehetőségük volt hallgatókat fogadni. Együttműködő partnereik közt szerepelt a különféle nemzeti szakmai civil szervezetek és kulturális hatóságok mellett az UNESCO is.

fotók: MNM OMMIK

Új nemzetközi konferenciakötet, magyar szerzőkkel

Posted on: október 21st, 2016 by qulto-admin

A franciaországi Lyonban 2016 január 27-29 között megrendezett Bobcatsss 2016 konferencia előadásai szerkesztett formában, konferenciakötetben is publikálásra kerültek.

Ismét rácsodálkozhatunk arra, hogy milyen színes multidiszciplináris megközelítésmódokból lehet vizsgálni a digitális könyvtárak világát. Számos magyar előadó cikkei is színesítik a kínálatot. A Monguz Kft. munkatársa Németh Márton a szemantikus web és a könyvtárak viszonyát, különféle európai példákon keresztül, taglaló rövid tanulmányával szerepel a kötetben.

A kötet letölthető epub illetve pdf formátumokban innen:

Konferencia kötet 1
Konferencia kötet 2

A világ első 3D-nyomtatós étterme

Posted on: július 12th, 2016 by qulto-admin

A Food Ink. nevű cég a hollandiai Venlóban több neves séf bevonásával nagy sikerrel tesztelte a 3D-nyomtatott ételeket, így július 25-én meg is nyílt a világ első ilyen étterme a londoni Shoreditchben.

Az étteremben a holland byFlow nevű cég 3D-nyomtatóit használják, amely olyan élelmiszerekkel használható, amelyből paszta állagú változat is előállítható. A leggyakoribb alapanyagok a csicseriborsókrém, vagyis a humusz, a csokikrém, borsópüré, kecskesajt, valamint a pizzatészta.

Természetesen az egyes fogásokhoz felhasználnak „hagyományos” módon feldolgozott alapanyagokat is, azonban a fogások megjelenését jelentősen megváltoztatja a 3D-nyomtatott hozzávalók alkalmazása.
A fogásokon kívül az edények, az evőeszközök és a székek is 3D-nyomtatóval készülnek.

MoodleMoot 2016

Posted on: július 12th, 2016 by qulto-admin

A Moodle a világ egyik legnépszerűbb LMS rendszere, amelyhez kötődően minden évben összegyűlnek a fejlesztők és a felhasználók, a kezdők és a profik, hogy tapasztalatot cseréljenek. Magyarországon is igen népes tábort alkot ez a közösség, akik idén 2016. június 23-24-én találkoztak az Óbudai Egyetemen.

Az idei MoodleMoot konferencia témakörei között most is találhattunk újdonságokat. A legizgalmasabbak között voltak a kiterjesztett valósághoz és az interaktív szimulációkhoz kapcsolódó előadások. Tovább nőtt azoknak a prezentációknak a száma is, amely egy-egy területet, problémakört elemzett. Ilyen témák voltak: a tömeges tesztkérdések feltöltése, a gamifikációs lehetőségek, az adaptív módszertan alkalmazása vagy éppen a viselkedés alapú távoktatás fejlesztési kérdései.

A résztvevők között idén, talán a szokásostól eltérően, kevesebben képviselték a felsőoktatást, míg jóval több vállalati és közoktatásbeli látogatót üdvözölhettünk. 

A konferencia másik különlegessége volt, hogy több workshopot rendeztek a szervezők, ahol gyakorlati problémák bemutatását élénk diskurzusok kísérték. 

A Monguz Kft. munkatársa a cég oktatási programjairól és a kapcsolódó fejlesztésekről tartott előadást, valamint két gyakorlati kurzust is tartott az érdeklődőknek: a Moode adaptív eszközrendszeréről, valamint az
értékelés lehetőségeiről, személyre szabhatóságáról. 

LIBER 2016

Posted on: július 8th, 2016 by qulto-admin

LIBER 2016: az idén Helsinkiben megrendezésre kerülő konferencián a Qulto bemutatta az együttműködő digitalizásra alkalmas felületét. A szakmai összejövetelen több, mint 500 résztvevő gyűlt össze a világ különböző országaiból.

Néhány a kiemelt témák közül:

• Nyílt hozzáférés (open access) és nyilvános adatok (open data): ezek tényegesen elérhetőek mindenki számára? Milyen lépésekre volna szükség ahhoz, hogy megvalósuljon a nyitott tudomány?
• Újgenerációs könytári felületek: valóban újgenerációs szolgáltatásokat nyújtanak ezek a platformok?  Vagy inkább a választás szabadságát korlátozzák felhő alapú szolgáltatásra és csomagokban elérhető tartalmakra?
• Vajon a kutató könyvtárak be tudják-e tölteni alapvető fontosságú szerepüket abban a folyamatban, ami a nyitott tudomány megvalósulását célozza? Milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy megerősítsük ebben a folyamatban vállalt  pozíciójukat a közeljövőben?

Ahogy azt Kristiina Hormia-Poutanen, Liber elnök és a Finn Nemzeti Könyvtár könyvtári hálózatának igazgatója kiemelte: A könyvtárak közötti együttműködés sok országból származó munkatársak részvételével történik annak érdekében, hogy az eddig jellemző előfizetésre épülő rendszer helyét egy nyitottabb modell vehesse át.

Az egyik legkiemelkedőbb válasz ezekre a kihívásokra az EBSCO által indított FOLIO projekt, mely egy olyan együttműködő közösség létrehozását tűzte ki célul, mely egy nyílt forráskódú Könyvtári Szolgáltatási Platform (LSP) megalkotásán dolgozik.

 

Kiterjesztett valóság a Lenovo új telefonjával

Posted on: június 10th, 2016 by qulto-admin

A Lenovo Phab 2 Pro a világ első Tango-képes telefonja. A telefon a hátsó kameráknak, és egy speciális technikának köszönhetően képes a kiterjesztett valóság (AR) valós idejű megjelenítésére.
A Phab 2 Pro mozgáskövetés, mélység érzékelés, valamint a környezet feltérképezése segítségével képes létrehozni a kiterjesztett valóság élményt. Fontos, hogy a telefon fel tudja mérni a fizikai tárgyakhoz viszonyított helyzetét, így pontosan képes integrálni a valós környezetet a használatban lévő Tango applikációba.
Ez akkor nyer értelmet, amikor például egy lakberendezési üzletben a Phab 2 Pro használatával szeretnénk felmérni, hogy a kiválasztott konyhaszekrény befér-e majd a konyhánkba, de akkor is hasznos lehet, amikor egy kiterjesztett valóság játék során sétálunk körbe a szobában. A játék élvezhetőbbé válik a Phab 2 Pro helyzettudatosságának köszönhetően. Néhány esetben a hatás talán csak alig érzékelhető, de észrevehető különbséget okoz.
A 16 megapixeles kamera nem az egyetlen hátsó kamera. A mélységérzékelő és mozgásérzékelő kamarákkal közösen alkotják a teljes Tango-rendszerben integrált lencsék trióját. Ez a rendszer a Lenovo képviselői által „Tango core”-nak nevezett rendszerre támaszkodik. Ez az a szoftver, ami mindent összefűz, és a kiterjesztett valóság élményt a való világból összegyűjtött információkra építi. A Tango számára készített Snapdragon 652-es processzor biztosítja a rendszer harmonikus működését.